ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag stelt advocaat Eldon Sulvaran de berichtgeving in de Bientu-zaak aan de orde.

 
Bij ons is een nieuw fenomeen in de publieke sfeer ontstaan, waarbij het Openbaar Ministerie (OM) duidelijk moeite heeft om zich in mediagevoelige zaken magistratelijk op te stellen en vaak de context uit het oog verliest. Voor de zoveelste maal heeft het OM het nodig gevonden om het publiek te herinneren aan de Bientu-zaak. Het is geen wonder dat de berichtgeving ondertussen volledig is ontspoord. Is het niet door het geregeld geven van persinterviews aan zowel de geschreven als de elektronische pers, dan is het door middel van social media en herhaaldelijke persberichten. Hierdoor is een soort amateur-politiestaat ontstaan waar iedereen kennelijk zichzelf tot hulpofficier heeft benoemd en menen mee te moeten helpen de Bientu-verdachten van alles en nog wat te beschuldigen of zelfs menen dat het bewijs al geleverd is.

Het proces moet nota bene nog beginnen. Het afstandelijke en professionele strafrechtelijk systeem is vervangen door één waarin emoties en amusement om voorrang strijden. De uitgangspositie van al dan niet schuldigen wordt op deze wijze onnodig of buitenproportioneel aangetast. Het OM becommentarieert zelfs de eigen zaken op een eigen blog. Een aarzeling om zich niet geregeld te bemoeien met zaken waarover de rechter zich mogelijk nog moet uitspreken, heeft plaatsgemaakt voor een dramademocratie, waarin vooral eigen performance belangrijker is geworden dan zorgvuldigheid en inhoud. In het strafproces is voor de vox populi echter niet echt plaats.

Er kan moeilijk worden vastgesteld dat de bedoeling hierachter is om zowel publiek als rechter te beïnvloeden, het is immers ook heel goed mogelijk dat het OM reclame wil maken voor zichzelf en de eigen prestaties. Het moet zich wel realiseren, dat haar handelen kan leiden tot ernstige maatschappelijke verontrusting en daardoor – omdat de rechter zich mede laat leiden, en tot op zekere hoogte ook moet laten leiden, door de gevoelens die leven binnen de samenleving – beïnvloeding van niet alleen publiek, maar ook van de rechter ten gevolge kan hebben.

De rechter is ook maar een mens. Ook al zal hij vanuit zijn professionaliteit deze berichtgeving buitenspel proberen te zetten, is het irreëel te denken dat deze aanhoudende negatieve beeldvorming geen rol zal spelen in de bewijsrechtelijk relevante vraag naar de overtuiging van de rechter. Beïnvloeding van de procedure en onnodige beschadiging is een activiteit waar het OM zich verre van zou moet houden. Het als vaststand feit noemen van grote bedragen die zijn ‘witgewassen’ en naar het buitenland zijn ‘weggesluisd’, doen de context van het strafrechtelijk onderzoek teniet. Dergelijke conclusies zijn namelijk uitsluitend voorbehouden aan een rechter.

Los van het feit dat hier sprake is van een niet-zakelijke toonzetting, de magistratuur onwaardig. Dit handelen, kan niet anders bedoeld zijn dan om de publieke opinie te beïnvloeden. Die beïnvloeding van de overtuiging van het publiek is echter in strijd met de onschuldpresumptie. Reputatieschade is hiervan duidelijk het gevolg. De verdachte wordt herhaaldelijk beschadigd of door het publiek al schuldig bevonden. Deze berichtgeving heeft er ondertussen toe geleid, dat in ieder geval op Curaçao, los van de verdediging, familie en echte vrienden, er mogelijk geen ziel te vinden is die niet overtuigd is van de schuld van de verdachten in de Bientu-zaak.

15 reacties op “Ingezonden: ‘OM beïnvloedt publieke opinie’”

 1. Eldon Sulvaran, aardig geprobeerd. U probeert de lezer knollen voor citroenen te verkopen en dat zelfs niet eens op een magistratelijke wijze. Ik geef u een gratis advies: stel uw eigen toekomstige performance in de toekomst bij, dit werkt namelijk niet.

  Hartelijke groet,

  MitarBlankie

 2. @ WW – ik mis hier de ‘like’ button!

 3. Hij is zich al aan het indekken en ook eventueel strafkorting voor Robbie want zijn recht op privacy is geschonden dus zal hij evt een voorwaardelijke straf krijgen.. Deze strategy is wel al eerder gebruikt..

 4. het lijkt mij dat mr.Sulvaran tracht op voorhand de publieke opinie in het voodeel van zijn client(en) te beïnvloeden. Gaat je echter niet lukken Peppie, ik denk dat de hele gemeenschap zich inmiddels bewust is van de wijdverspreide, giftige tentakels van de Dos Santos familieleden die met behulp van politieke nietsnutten in de PS en MFK getracht hebben Curaçao en St.Maarten aan duivelse krachten te “verkopen”. En jij probeert ze daarbij terzijde te staan? Schaam je je niet?

 5. Geachte heer Sulveran,

  Zoals u ook weet is het vertrouwen in het OM hier op Curacao niet al te groot, dit komt mijns inziens,doordat het publiek niet weet wat het OM doet en de burger niet bij de rechtspraak betrekt. Het magistraat word gezien als een uit Nederland aangestuurde elite die rechtspreekt volgens de (voor leken) niet te begrijpen wet. Met andere woorden de burger staat te ver van de rechtspraak af. In veel andere landen is die betrokkenheid er wel, de meesten Europese landen en alle landen gebaseerd op het Angelsaksische recht kennen (beperkte) jury rechtspraak, dit geeft de burger het idee dat het volk invloed heeft op de berechting van verdachten.

  Dit systeem kennen wij hier niet en zal het OM een andere oplossing moeten vinden om de burger te betrekken bij ons rechtssysteem, een van die mogelijkheden is transparantie. Wat het OM probeert te doen is het publiek te informeren naar de voortgang in hun vervolging en door deze informatie de burger bij het rechtssysteem te betrekken. Ik kan in de informatie verstrekking weinig vooringenomenheid ontdekken en vind het een goede zaak dat het OM het volk op de hoogte houdt van de vorderingen in een zeer spraakmakend onderzoek zoals de Bientu zaak.

  Mocht het OM in deze buiten zijn boekje treden, dan is het u taak dit aan te kaarten voor de rechter, uw cliënt zal dan eventueel strafvermindering kunnen krijgen. De suggestie die u wekt dat het OM de rechtsprekende macht probeert te beïnvloeden gaat mij in deze te ver, maar als u dat vindt is het u goed recht. Toch krijg ik de indruk dat u met dit schrijven ook de rechter wil beïnvloeden en door de integriteit van de rechtsprekende macht in twijfel te trekken doet u mijns inziens het zelfde als waarvan u het OM beschuldigd.

 6. Hij voelt al nattigheid welke richting de uitspraak op gaat, misschien al zwaar onder druk gezet. Nu alvast ophef maken scheelt straks veel werk om in hogerberoep te gaan en dit te beargumenteren. Zijn ingezonden brief verteld inhoudelijk meer over deze zaak dan de berichtgeving van het OM, ook zegd de brief meer over hem dan over het OM.

 7. Een verdachte kan zich publiekelijk via de pers verdedigen en doet dat ook.
  Het OM heeft als taak beschuldigingen te formuleren, en die zou dat in stilte moeten doen?
  Voor een “level playing field” mogen ze beiden de pers gebruiken.
  De belasting betalende burger wil ook weten wat het OM voor ze doet, dus openheid is prima.
  De rechter mag het allemaal lezen en oordelen.
  Keurig geregeld zou ik zeggen!

 8. trouwens, de schrijver van dit stuk hoeft zich geen zorgen te maken.
  zijn vriend/client komt echt niet in de gevangenis.
  zolang er hier klasse justiie is komt er geen van de verdachten in de gevangenis.
  Zelfs de moordenaar (het brein) van Wiels blijft buiten schot(te)

 9. klopt……….
  de familie Dos Santos zijn goud eerlijke zakenmensen.
  hebben altijd keurig hun belastingen betaald.
  Jammoladin heeft geen belasting schulden.
  ze hebben nooit een cent witgewassen.
  drugshandel zijn ze echt vies van.
  zwartgeld moeten ze niets van hebben.
  De MFK, MAN en PS hebben nooit een cent van hun gekregen.
  ze hebben nooit geprobeert politiek invloed te hebben.
  die 100 miljoen (meer of iets minder?) is puur eerlijk verdient.

 10. En wat doet meneer Sulvaran met dit bericht? Hetzelfde als wat hij het OM verwijt.

 11. Ik vind dat de belasting betaler recht heeft om te weten waarmee onder andere het OM zich bezighoudt. Verder zijn er overal ter wereld wat “high profile” zaken die dus wat meer aandacht vragen vanuit bevolking ongeacht waar je je bevindt. De vraag om info ligt nog hoger als er een aanmerkelijk belang is, dan wel zou zijn, voor een gemeenschap.

  Nergens heb ik in dit geval gelezen dat er iemand schuldig zou zijn, dan wel aangemerkt werd als zijnde bijvoorbeeld zeer ernstig verdacht dan wel al bijna veroordeeld.

  Ik denk dat de heer Sulvaran met dit episteltje zijn cliënt behoorlijk in de kijker zet en juist dat doet waar hij het OM van beschuldigd, of is het een zet die straks bij een veroordeling een” zie je wel” reactie alvast rechtvaardigt en zo ook kreten dat het proces “nooit eerlijk heeft kunnen zijn” ? Vaag stukje wat naar mijn mening een averechts effect heeft.

 12. Tsja leuk verhaaltje en nice try. Maar oneens. Rechters weten prima beinvloeding buiten de deur te houden. Bovendien is ‘het publiek’ juist zeer tevreden dat er meer en meer zichtbaar en transparant wordt gewerkt. Wekt vertrouwen. Heeft een waarde.

  Reputatieschade? Het omgekeerde mr. Sulvaran 😉

 13. Ik heb mijzelf gedwongen om de opinie van de advocaat van Dos Santos zorgvuldig te lezen. Helemaal ook omdat hij ook de adviseur van de voormalig minister Wilsoe was en dus met meerdere merkwaardige petten op het OM heeft bestreden.

  Aangezien ik bij mijzelf ongeduld bespeurde over de voortgang, was ik blij te lezen dat het OM heeft meegedeeld dat er nog onderzoek plaatsvindt en de zaak niet onder het tapijt was beland. Want duidelijk was wel dat 1 van de 2 officieren van justitie ongeveer van Curacao was weggeintimideerd en naar NL is vertrokken. Ook gingen er geruchten over onderhandelingen waarbij Dos Santos het merendeel van de winsten mocht houden en een kleine afkoop zou doen; Schotte en Dos Santos zouden dus belastende informatie over de PG Piar hebben.

  Opgelucht las ik dus dat het onderzoek nog door gaat en de zaak binnenkort aan de rechter wordt voorgelegd. De geruchten en de zorgen bleken dus niet terecht.

  In het stuk van mr. Sulvaran, die zoals bekend niets van rechters van buiten Cur moet hebben omdat zij niet snel beïnvloedbaar zijn, lees ik niet terug waarom de enkele mededeling dat het onderzoek nog loopt, niet zou deugen.

  Kort en goed komt de info van het OM erop neer dat de zaak aan de rechter wordt voorgelegd omdat er verdenking van strafbare feiten is. Niks meer en niks minder.

  Dat Sulvaran die droge mededeling probeert te omschrijven als een poging tot schuldigverklaring door het publiek en de rechter, laat eigenlijk zien hoe weinig vertrouwen hij heeft in de intelligentie van het publiek en de rechter.

  Ik hoop dat hij zijn klant uit kan leggen dat een eventuele veroordeling niet het gevolg is van ‘manipulatie van de publieke opinie’, maar van de aanwezigheid van wettig en overtuigend bewijs.

 14. Hmm en deze meneer liet de ministervan justitie brieven naar clinton schrijven…

 15. Tja, welke waarde moeten we hechten aan de gedachten van iemand die er zijn levenswerk van heeft gemaakt om criminelen op straat te houden in plaats van in het gevang.

  Geweldige bijdrage aan de samenleving, Peppie, je bent er nog trots op ook vermoed ik.