• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag vraagt Henk Pasman zich af wie vandaag de dag inwoner van Curaçao is.

 
Gelezen het Gemenebest voorstel en het commentaar van Wilsoe hierop, kan in de prullebak. Wie is echter de huidige bewoner van Curaçao? Volgens de staatsregeling zijn dat alle hier woonachtige nederlanders. In de landsverordening Toelating en uitzetting vreemdelingen staat in artikel 1 dat die niet van toepassing is op in Curaçao geboren Nederlanders.

Volgens de staatsregeling moeten ministers hier woonachtig zijn, dus kan mevrouw Marvelyne Wiels die al jaren woonachtig is in Nederland geen minister worden, maar blijkbaar wel gevolmachtigd minister, omdat we dan zogenaamd een onderscheid maken tussen ministers en Gevolmachtigd minister. Maar de Gevolmachtigd minister vertegenwoordigt wel het land Curaçao in de Rijksministerraad. Wij willen wel gebruik maken van het arsenaal zogenaamde Curaçaoënaars in bijvoorbeeld Nederland, bijna evenveel als hier woonachtig, maar geven hun geen stemrecht. De vorige Gevolmachtigd minister was wel op Curaçao woonachtig, maar mocht niet stemmen omdat hij ingeschreven was in Nederland tijdens zijn functie.

Hier tijdelijk woonachtige Europese Nederlanders (7000) mogen wel stemmen en bepalen mede het resultaat van een enquête voor de toekomst van het land Curaçao. Die zevenduizend hadden wel bepalend kunnen zijn bij de laatste si/no-enquete! Dit zijn een aantal voorbeelden die in mijn ogen indruisen tegen onze grondregels. In de staatsregeling hebben we niet bepaald wie Curaçaoënaar is. We hebben dus eigenlijk een land zonder juridische bewoners.

Eigenlijk vind ik dit al vreemd vanaf het statuut in 1954. We hebben het dan over onafhankelijke landen die autonoom zijn, maar vertellen niet wie nu precies bij die landen behoren en wie daarvan de kiezer van dat land is. Waarom? Ik heb geen idee, behalve dat het waarschijnlijk iets te maken heeft dat al deze landen besloten hebben dezelfde Nederlandse nationaliteit te hebben. Bij de overgang van kolonie naar land kan ik me iets voorstellen dat de waarborgfunctie in het statuut gezet is, maar vandaag de dag?

Waarom zou ik geen Nederlands paspoort kunnen hebben waarin staat dat ik behoor tot het Koninkrijk der Nederlanden en dat ik daarbinnen behoor tot het land Curaçao? Een minister moet hier ingezetene zijn volgens de staatsregeling, dus zou ik zeggen: idem voor de gevolmachtigd minister. Dus mevrouw Wiels schrijft zich hier in, is dan diplomaat in het land Nederland en heeft stemrecht in het land Curaçao.

Iedere Curaçaoënaar, geboren op Curaçao, of elders uit Curacaoënaars, woonachtig in de andere landen van het Koninkrijk bepalen of op het paspoort staat dat ze behoren tot het land Curaçao of tot een van de andere landen. Heb je bepaald dat je behoort bij het land Curaçao, dan krijg je stemrecht ongeacht waar je woont! Als in de toekomst Curaçao een andere status krijgt, dan geldt dat voor diegenen waarin in het Nederlands paspoort staat dat ze behoren tot het land Curaçao.

Curaçao heeft wel een probleem met klein schaligheid en zal dus daar extra aandacht aan moeten besteden. Transparancy Inernational heeft een keurig rapport opgesteld wat er aangepast moet worden aan onze regels, dus zo snel mogelijk aanpassen.
Persoonlijk ben ik geen voorstander van een eigen begrotingskamer, aangezien de invloeden van de kleine gemeenschap en onze politiek daarop veel te groot zijn. Een ‘CFT’ in welke vorm dan ook met buitenlanders heeft mijn voorkeur, net zoals een RST, roulatie bij politie, OM en rechterlijke macht. Dit lijkt me een perfect onderwerp voor een enquête, laat de kiezer maar bepalen aan wie zij de controle willen toevertrouwen.

Fundament van het land Curaçao is bepaal eerst nu eens wie behoort tot het land Curaçao in de huidige constellatie. Met dat fundament gaan we het land Curaçao opbouwen. De Gouverneur van Curaçao behoort Curaçaoënaar te zijn.

33 reacties op “Ingezonden: ‘Wie is Curaçaoënaar?’”

 1. @Henk Pasman,

  Op mijn beurt wil ik deze zaak ook closen. Curaçaose zaken, geschreven of niet, gaan jou absoluut niet aan, dan uitsluitend Curaçaoënaars zelf. Misschien vroeger was het anders, maar thans niet meer omdat tijden veranderen en eisen respect en aanpassing. Zo niet, jaag je jezelf tenslotte de klippen op!

 2. Wie mag meebeslissen? Toen ik hier kwam wonen vond ik het inderdaad vreemd dat ik nadat ik goed en wel 2 maanden mn ID pasje had al mocht stemmen, je hebt geen idee wie wie is in de politiek en waarvoor ze staan. Net als dat ik het vreemd zou vinden als iedereen die voor een jaartje of twee in Nederland woont mee zou mogen stemmen over hoe het land de komende jaren gerunt wordt. MAAR indien iemand ervoor kiest om zich ergens te vestigen dan vindt ik dat deze persoon na een aantal jaren de gewoontes van het land te hebben geleerd ook mee mag beslissen over de toekomst van het land. Ben je dan een Curacoanaar? Nou nee haha ik werd gisteren nog gevraagd, makamba bo ta? Bon awel si ami ta makamba, pero mi tin 6 anja riba korsou, y ami hanja ku ta importante sina papia paiamentu. Hora mi ta bai biba na China mi ta bai sina Chines. Dus ja dan zou ik het ook fijn vinden om mee te mogen beslissen want ik ben van plan hier te blijven. Moet elke bar medewerker van mambo die hier 6 maanden bier komt drinken mee beslissen over de toekomst van het land, voor mij niet. Maar als je aan kan tonen dat je op lange termijn hier wilt blijven en bij wilt dragen aan de ontwikkeling van het land dan wel. Zou in Nederland ook zo moeten zijn. Wat ben ik? Ik ben geboren als Limburger, heb je daar iets aan nee? Behalve een vreemd taaltje te lullen met zn allen en lekkere vlaai te maken niet echt. Daarnaast ben ik Nederland, identificeer ik me met mensen die ik op straat tegen kom in Amsterdam of Den Haag? Ook niet echt. Wat ben je dan? Ik zou het liefst gewoon wereldburger zijn, zou dat niet fijn zijn als we allemaal wereldburger zouden zijn?

 3. R.Willems

  dom verhaal, ik zal dan ook niet meer reageren op R.Willems
  zelfs als ik je vertel dat ook je buurman in Belgie , als voorbeeld, zoals elk land vastlegd wie zijn/haar bewoners zijn, begrijp je dit of wil je dit niet begrijpen.
  case closed voor R.Willems

 4. @Henk,

  Jij haalt de Belgische buurman erbij, dit behoor je niet te doen voor alle duidelijkheid!!
  Jij volhardt in miskenning van de Curaçaoënaar omdat volgens jou het niet zou geschreven staan.
  Geschreven wetten en regels zijn er om de mensheid te helpen dienen en niet de mensheid is er, om wetten en regels te dienen en verafgoden!
  Of het nu, wie een Curaçaoënaar is, geschreven staat wel of niet, ligt het niet aan jou om de Curaçaoënaar te miskennen, omdat dit uitsluitend de Curaçaoënaar zelf aangaat en niemand anders. In geval, dat het jou niet bevalt, dan is het beter dat je in jouw eigen belang vertrekt, dan conflicten en provocaties losweken door ontkenning van mensen in hun eigen omgeving. Jij zal absoluut nooit weten of inschatten, waar dergelijke gevoeligheden zouden kunnen eindigen. Jouw vlieger gaat hoe dan ook niet op en het is goed dat jij het heel goed beseft.
  Wanneer het getij verloopt, verzet men de bakens of men het wilt of niet, en kennelijk ontkent jij het omdat het nergens staat geschreven. “Citius venit periculum cum contemnitur”!

 5. Zorro,

  Alle statenleden zijn op de hoogte. Het zal aangepast moeten worden in een gewijzigde staatsregeling waar een twee derde meerderheid voor nodig is.
  De regering en of staten maakt nog geen aanstalten voor een wijziging.
  De staten onder voorzitterschap van Asjes had een commissie benoemd die binnen 6 maanden moest rapporteren, is niets uit voort gekomen.
  Ik wacht dus af en zal het tzt wel weer aankaarten bij een nieuwe commissie.

 6. @ Henk Pasman. In elk land staat als één van de eerste grondwetregels wie de bewoners van dat land zijn.
  Waarom doen wij dat niet?

  Dat is volgens mij het punt, dat je wilt maken en niemand vooral Willempie niet gaat daarop inhoudelijk in. Heb je de wetgever hierover benaderd en wat kreeg je als antwoord?

 7. R.Willems

  Stel de vraag maar eens aan je buurman die belg is.
  In de belgische grondwet staat:
  Art. 8
  De staat van Belg wordt verkregen, behouden en verloren volgens de regelen bij de burgerlijke wet gesteld.

  Laat me nu zien waar in onze grondwet (de staatsregeling) hetzelfde staat over de Curaçaoënaar.

  Heeft niets met angst te maken.

 8. @YoHo, alle rassen op Curacao voelen zich op den duur Curacaoenaars.
  Alleen de Surinamers voelen zich ”Nederlanders.”
  Veel Nederlanders spreken tegenwoordig uitstekend papiamentu en zonder accent, ze zijn onze mensen, voor hen gaan ook alle deuren open, ook in de politiek.

 9. Henk, jij verlies greep op jouw geplaatste stelling. Ik wil niet meer in details gaan, omdat ik de indruk krijg, dat volgens jou, iets moet geschreven staan om waar en echt te kunnen zijn. Een zeer zwakke argumentering met hiaten!
  Geschreven of ongeschreven: “Wie een Curaçaoënaar is” is een overbodige vraag. Een struis ei, dat jij zeer moeilijk kwijt kan en ermee moet blijven zitten hoe jij het ook wil draaien of keren.–Waar staat het weer geschreven? Angst heeft twee ogen!

 10. Geachte YOHO,

  Deze soort gevoelens van U hier op Curaçao zijn niet onbekend en trouwens wellicht wederzijds.
  U wordt deze soort van afzijdige gevoelens gegund en velen samen met U, die Curaçao en Curaçaoënaars alleen kennis van nemen en ze verder laten voor wat ze zijn. Echter als mens, zal U kennelijk zeker welkom zijn geweest, anders had U geen 20 jaar weten uit te houden. Dankbaarheid en goed fatsoen zijn zedelijke deugden niet aan iedereen gegeven voor een goed gemanierde presentatie. M.a.w. desondanks alles, veel succes en veel plezier met uw 21ste jaar verblijf op het Eiland zonder enige verplichtingen!

 11. R.Willems
  Mijn vraagstelling gaat niet over wel of niet welkom zijn.
  Philippe Maaskant.
  De staatsregeling gaat uit van hier woonachtige nederlanders en die mogen stemmen.

  Er staat bv niet Curaçaoënaars zijn de bewoners die behoren tot het land Curaçao en er staat ook niet in wie dan juridisch Curaçaoënaars zijn.
  Zou dat er wel in hebben gestaan, dan kan bv onder stemmen staan dat alle Curaçaoënaars stemrecht hebben en dat ook alle hier woonachtige bewoners van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden alleen stemrecht hebben voor de staten maar niet voor een enquête voor een nieuwe staatkundige structuur, zoals onafhankelijkheid.
  Daarnaast bepalen of stemrecht en enquête recht ook geldig is voor in het buitenland vertoevende Curaçaoënaars, inclusief de studenten.

  Wat ik niet begrijp is dat een volk wat tot een land behoort en autonoom is niet bepaald wie zijn juridische bewoners zijn.

  In elk land staat als één van de eerste grondwetregels wie de bewoners van dat land zijn.
  Waarom doen wij dat niet?

  Op het moment dat we kiezen voor onafhankelijkheid dan doen we het wel! (zie Suriname) Dus waarom nu niet? Er staat wel in het statuut dat de landen dit akkoord zijn aangegaan, maar vervolgens laten we in het midden wie bij elk land behoort.
  Daarnaast bewijs ik ook dat de huidige constructie allerlei problemen oplevert die niet democratisch zijn en zelfs discriminerend.

 12. Ik woon hier al bijna 20 jaar en ben gelukkig geen Curacaoenaar, zie het vooral als een diskwalificatie en zo denken er heel veel!

  Denken jullie nu werkelijk dat, om maar wat te noemen, hindoestanen, portugezen, chinezen (aan deze mensen heeft Curacao iets) zich ooit Curacaoenaar voelen? De Nederlander roept het soms uit beleefdheid of schijnheiligheid, maar geloof me, wat niemand durft uit te spreken is dat wij -niet Curacaoenaren- een beeld hebben wie wij de Curacaoenaar vinden, en dat laat zich denk ik wel raden.

 13. @ de Heer Henk Pasman,
  Henk, ik wens recht door zee te gaan binnen of buiten de koninkrijk verhoudingen en regelingen: Jouw vraagstelling was: Wie is Curaçaoënaar? En nu sleep je een heleboel gedetailleerde staatkundige problemen erbij, die uiteindelijk de vraagstelling niet wijzigt. Mijn stelling is: iedereen geboren of niet op het eiland en welke paspoort hij ook mag bezitten, moet welkom kunnen zijn in Curaçao, mits hij zich weet te gedragen, anderen respecteert en zeker niet door arrogantie en superioriteitsgevoelens anderen probeert te overheersen en te onderwerpen om welke reden dan ook. Voor provocaties moet men zelf er voor in staan en de gevolgen aanvaarden. Het moraal is dan ook op basis van met elkaar omgaan: doe een ander niet aan, wat men zelf niet aangedaan wil worden. (Dr. Da Costa Gomez).
  Er was een Nederlandse Antillen geweest, waar het Nederlands dominerend was. Nu liggen de kaarten anders; nu is het land Curaçao, waar het Papiaments aan zijn trekken komt, hoe dan ook!
  Wat ik terecht wil zeggen, zonder niemand op de tenen willen trappen: de tijd staat niet stil er zijn veranderingen door evolutionaire verschuivingen en er moet rekening hiermee gehouden worden door aanpassing om de evenwichtige waarde gevoelens van gelijkwaardigheid niet te beschadigen door provocaties. Het zijn moeilijke tijden, die van alle Curaçaoënaars en niet Curaçaoënaars op dit Eiland offers vragen voor het behoud van onderlinge goede en gezonde verhoudingen om te kunnen bepalen waar wij met ons allen naar toe gaan.
  Wordt er desalniettemin gekozen voor sluip en geniepige kruipwegen, dan is het voor eigen rekening omdat het absoluut niet anders kan: met zijn allen zijn wij, blank of zwart welke nationaliteit dan ook, op het einde van de rit zijn wij tenslotte met ons allen ‘Curaçao’. Reeds bij wijzigingen op 10-10 werd dit vastgesteld en zo zal het ook blijven zolang het Eiland bestaat

  ,

 14. @Pasman, probleem is bij referenda ook steeds aan de orde. De UN stelt het net zoals in onze Staatsregeling (zie mijn eerdere reactie) omdat iedere andere formulering discriminatie van een of andere soort inhoudt. En dat zouden we toch niet willen. De UN blijft er tegen strijden…Kortom als we niet willen discrimineren, is er geen probleem en is iedereen die volgens de Staatsregeling mag stemmen Curacaoenaar.

 15. Goed lezen en proberen te begrijpen waar het om gaat en vervolgens reageren op de issue.
  Vooral voor R.Willems blijkbaar moeilijk.
  Waar gaat het om en wat stel ik eigenlijk:
  In het statuut hebben we het over landen die gezamenlijk een aantal afspraken hebben gemaakt.
  Ieder land is autonoom, behalve op een aantal zaken, zoals defensie en buitenlandse zaken en het nederlanderrschap (PASPOORT).
  Mijn vraagstelling is vervolgens wie zijn nu de bewoners van elk van die landen en waar staat dat?
  Kijk ik vervolgens naar Curaçao dan is dat “half” vastgelegd en dat is dus een hiaat en in conflict met de grondregels zoals niet discrimineren.
  We houden twee enquetes onder de bevolking van Curaçao met de vraag welke staatkundige structuur men wil.
  Mijn punt is dan dat kan je alleen vragen aan de zogenaamde bevolking van Curaçao!
  Je kan dan bv niet toevallig hier tijdelijk wonende bewoners van andere landen zoals van Nederland of Aruba hierover laten mee beslissen.
  Getal van 7000 is alleen genoemd dat het een behoorlijk aantal hiervan kan zijn, maar hoeveel weet niemand, maar daar gaat het niet om, ook al zou het er maar één zijn dan nog is dat verkeerd.
  Ook is bv fout dat een hier geboren kind uit bv een europees nederlands marine echtpaar die een half jaar hiet gestationeerd is, volgens de LTU wel Curaçaoënaar zou zijn.
  Zo zijn er meer voorbeelden op te noemen die dus verkeerd zijn en dat komt, omdat we wat ik noem het fundament van Curaçao en dat zijn de daarbij behorende bewoners, niet goed hebben vastgelegd.
  Dat is mijn issue, daar mag een Willems en anderen op reageren zonder persoonlijk te worden. Willems vertel nu eens wat je mening daarover is. NIet van belang is of ik een zogenaamde niet hier geboren papiaments talige zou zijn enz. Of dat Willems waar ter wereld ook woonachtig zou zijn.

  Ons huidige paspoort is inderdaad het paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden.
  Het nederlanderschap is een aangelegenheid van het koninkrijk en wie is het koninkrijk de regering van nederland plus gevolmachtigde ministers van de andere landen.
  Het nederlanderschap is geregeld in een rijkswet.
  In artikel 2 van de grondwet van nederland staat dat de wet regelt wie nederlander is.
  In de staatsregeling van het land Curaçao staat niet wie Curaçaoënaar is.
  Inde landsverordening toelating en uitzetting van Curaçao staat in artikel 1 dat die niet van toepassing is op hier geboren nederlanders.

  Mijn pleidooi is om dit eens op te lossen en vast te leggen wie Curaçaoënaar is en dan is meteen vastgelegd wie kiezer is van het land Curaçao en wie mag stemmen voor bv in de toekomst een eventuele onafhankelijkheid. Plus leg vast of de in het buitenland woonachtige Curaçaoënaars (waaronder onze studenten) nu wel of niet stemrecht hebben voor de toekomst van dit land.

  Mijn persoonlijke visie daarop is leg dit vast als onderliggende van het paspoort van het koninkrijk, zolang we nog het statuut als hoogste wetgeving hebben.

  Ter verduidelijking en ter illustratie: als theoretisch alle nu hierwoonachtige zogenaamde Curaçaoënaars naar Nederland zouden verhuizen en omgekeerd hetzelfde aantal europese nederlanders hier naar toe zouden verhuizen op basis van de van rechtswege toegelaten bepalingen dan verandert er niets in de huidige structuur alleen hebben we dan het land Curaçao gemaakt met inwoners van europese nederlanders.

  Ik ben al drie keer van rechtswege toegelaten, maar dat is niet hetzelfde als zijnde toegelaten als Curaçaoënaar. Ik ben getrouwd met een Curaçaoënaar en mijn ene kind geboren in Nederland is geen Curaçaoënaar en mijn andere kind hier geboren dus wel.

  We leggen vast in de grondwet en staatsregeling dat we niet zullen discrimineren, maar doen het dus wel.

 16. @Cur Eye,

  Ondanks jouw voorgenomen intenties, reageer jij toch nog op mijn stuk of is het om te kunnen provoceren, of anders last van paranoïde en verbeelding stoornis?
  Jij en jouw Curaçaos volk door een nep-Belg! Jij maakt zelf van mij een Belg om te kunnen te kunnen provoceren. Curaçaoënaar in hart en nieren voor jou, hoewel zeer welkom in België en niet op het Eiland. Jij bent Katholieker dan de paus zelf. Vroeger als “elite” misbruik maken van macht door arrogantie en thans aflikken uit vrees voor weerwraak: no-tin-awa-pa-laba!
  Maasland en Peterson mij een schop verkocht hebben? Onzinnige verdraaiing! Niets van gemerkt, misschien is het jouw eigen wens, waarom verkoop jij dan zelf geen schop? Vroeg of laat zal jij toch moeten merken, dat het hoofdje buigen zal worden en meer respect tonen, oprotten of een sanitaire cordon aanvaarden ter uitsluiting! Jouw grote bek kan alleen leiden tot eigen uitsluiting en ondergang, kerel!
  Ik mijlen ver van jullie Curaçaose maatschappij? Echt zielig, té primitief en oppervlakkig instinctief denken door niet beter weten als gevolg van verbeelding stoornis en niet creatief kunnen denken! Tijd, ruimte en afstand zijn voor dom verstanden, concrete tasbaarheden, daarom ‘mijlen ver’. Moet jij eens weten hoe dichbij elkaar dingen in abstractie liggen, waarbij tijd, ruimte en afstand niet eens illusie zijn! (hij zal het zeker onmogelijk kunnen snappen pobresito?)
  Of ik toch een Curaçaoënaar ben! Werd dit dan door mij niet bevestigd bij het begin van het stuk als uitgang punt?
  Ik, falen en dan afschuiven? Hoezo? Op Curaçao of in Europa?
  Op Curaçao: In 1960 en trouwens tot heden toe, heeft men geen kaas gegeten van wat het toerisme en hotellerie inhouden en wat de nodige essentiële sociale basis vereisten zijn voor een aantrekkelijk duurzaam beleid en vooral wat voor luxe en natuur in deze wereld in vergelijking zijn om aan te kunnen bieden! Men moet gek zijn om op het Eiland in zulke overduidelijke sullig arrogante toestanden en overzichtelijke kennisgebrekkige eigenwijze charlatans, een carrière toekomst te gaan zoeken. Graatmagere kabrieten omtoveren in panda’s en ezels in monster chinchillas en St. Christoffelberg verkopen als Disneyland is oplichterij. Alleen met een grote arrogante mond en diabaas aanbieden en absoluut niets meer, is zelfmoord. Zie maar naar alle vijf andere collega’s afgestudeerden, die in het nep-toerisme en rot mentaliteit geloofden, waar zijn ze nu? Allen onder de grond, was ik gebleven, dan was het ook met mij evenzo: uitsluiten en ter dood veroordeelden kunnen niet concurreren.
  In Europa: Ik kan eervolle arbeid getuigschriften voorleggen en geniet dan ook van een verdiende modaal pensioen. Wie in Europa op niveau slaagt in de maatschappij, zal overal in deze wereld moeten kunnen slagen, ook op de Eilanden! Er is inderdaad sprake van falen in het toerisme industrie door kennisgebrek, eigenzinnigheid en verkeerd handelen op grond van eigenbelang! In hand in eigen boezem steken, Cur Eye!
  Echter, onvervalst historisch falen, in de zin van definitief mislukken door tekortschieten, moet men zijn bij de creators van URA: een stronthoop inzien voor een embryo en probeerde kost wat kost levenslucht in te blazen met het gevolg, met natbruine gezichten blijven zitten in een doodlopend steegje. Dat is pas falen en wat afschuiven betreft: anderen onrechtmatig onvermoeid stalken en chanteren om mogelijke concurrente uit te sluiten.
  Mijn persoon heeft het geluk, dat er andere prominenten nog in leven zijn, die wat ik hier schrijf zal kunnen beamen, getuigen en bevestigen, zodat er geen mogelijkheid bestaat van ‘bula pipa i hunga inosente’!
  Tot slot, de toekomst zal niet om liegen, met de tijd zal alle heersende arrogantie moeten ‘buigen’ of ‘oprotten’! Het Eiland zal alle geïmporteerde ellende radicaal van zich afschudden en zal rechtstreeks “p’adelante” gaan op eigen kracht!

 17. Since https://www.versgeperst.com/nieuws/149094/druk-uitoefenen-op-parlement.html voel ik me niet meer genoodzaakt om op R.Willems zijn stukjes te reageren.

  Maar op het moment dat een nep-Belg mij en mijn volk over een paar hokjes probeerd te spreiden met de enige reden om verdeeldheid en haat te creeren, gaat er toch een wenkbrouw bewegen.

  Ik ben blij dat Maaskant en Peterson hem een goede schop hebben verkocht.

  Kompai, je staat mijlen ver van onze maatschappij, gayo. Maar een Curacaoenaar ben je.
  Eentje die de schuld van zijn falen altijd bij iemand anders legt. Goh, waar heb ik dat nou eerder gezien…

 18. Tja…
  Yu Korsow.
  Kind van curacao…

  Heel belangrijk… op Curacao,,,,

  Alhoewel
  De huidige minister president Ivar Asjes is geboren in Rotterdam……
  (niet democratisch gekozen)

  De vorige Gerrit Schotte was een half Nederlandse Colombiaan.

  Mijn kinderen zijn er geboren.
  Maar zijn licht van kleur.
  Makamba – Yu Korsow

  Dus voor een grote groep zijn ze beslist geen yu korsow.

  De kinderen van een vriend geboren op Curacao.
  Vader India moeder Colombia.
  Zeker geen Yu korsow….

  Yu Korsow zit deels ook vast aan kleur.
  Op Curacao.

  Grappig genoeg heb ik nooit iemand horen zeggen.
  Yu Bonaire
  Of Yu Aruba……
  En op de andere eilanden spreken ze geen Papiamento maar Engels dus zijn er ook geen Yu’s

  Blijkbaar alleen op Curacao zijn er (eilands) kinderen.

 19. Logica,
  Jij kunt provocerend nog steeds lachen als een boer die kiespijn heeft. Echter, wanneer de tijd dààr is, dan zal er zonder meer, respect en goed fatsoen van jou afgedwongen worden. Hogere bomen dan jij zijn reeds hulpeloos ongevallen en blijven liggen, laat staan saprofyten!

 20. Geachte Heer Peterson,

  Leren begrijpend lezen uit eigen voordeel, hoeft niet een speciale gave te zijn!
  Aller eerst let goed op de vraagstelling: Wie is Curaçaoënaar? Is er dan twijfel hierover? Twijfel gevallen mogen niet als essentie beschouwd worden om dan uit berekendheid, twijfel te zaaien! Vroeger was het zo, maar thans ingehaald en Pasman heeft kennelijk aanpassingsproblemen mee om het in te zien, laat staan er naar leven.
  De Curaçaoënaar is er als een paal boven water en de twijfels van Pasman hebben hun oorsprong doordat, hijzelf noch vlees noch vis is, in ieder geval geen Curaçaoënaar kan zijn op grond van zijn natuurlijke mentaliteit!
  Peterson, ik zal mijzelf herhalen voor jou, misschien kan je dan zelf beter over jullie afkomst en plaats oordelen: “ Er zijn ook gevoel matige echte Curaçaoënaars, die wel of niet op het Eiland zijn geboren, uit ouders evenmin op het Eiland zijn geboren, maar niet erop uit zijn om te overheersen en anderen te onderwerpen en steeds allerlei kortsluitingen veroorzaken door een arrogante mentaliteit en zich hebben aangepast, zoals alle andere natuurlijke Curaçaoënaars die de gemeenschap uitmaken”.
  Indien voor welke reden dan ook, jij en jouw familie in het geniep erop uit zijn te overheersen of het volk respectloos als dom te beschouwen omdat jullie uit arrogantie menen superieur te zijn, wel Peterson YDK of niet wat jij ook zal mogen believen, dan behoren jullie hier niet thuis maar ergens anders!
  Voor diegenen die het willen weten: Ik heb nooit spijt gehad weg te zijn van het Eiland. Wel vind ik jammer, dat wat ik bereikt heb door acht en dertig jaar ernstig op niveau en door hard werken en altijd recht blijven staan bereikt heb, helaas niet op Curaçao had mogen zijn! Maar spijt neen, in tegendeel, ik kan iedereen hier recht in de ogen kijken en de nodige erkenning en respect afdwingen! Op Curaçao zou het niet eens een illusie zijn!

 21. Philippe Maaskant, op 10-07-2013 om 10:21 schreef:
  Het stukje van R.Willems begreep ik pas echt goed toen ik Curacao verving door Nederland.

  @Philippe: zoiets doe ik ook vaker. Het opent ogen en geeft een andere visie, vaak de juiste, op de zaak. Zouden meer mensen, moeten doen.

 22. @J. Peterson Spaar je de moeite. Het is R. Willems, en gefrusteerde YdK, die in Curacao nooit aan de bak kwam en in Belgie woont. Hij is een oude bekende op dit forum. Ik kan tegenwoordig wel lachen om alle onzin die hij uitkraamt. Ik raad je aan hetzelfde te doen.

 23. De heer Willems, Volgens uw betoog ben ik geen YDK? Ondanks dat mijn familie al eeuwen! op de Antillen wonen? Onvrijwillig verscheept vanuit Europa om als blanke slaven te werken.. Ja wij kunnen Papiaments spreken maar de voertaal is binnen onze families wel Nederlands (tenzij er natuurlijk een papiamentstalige gast hebben). Maar ik snap het wel want onze groep YDK gaan niet stemmen op criminelen die gratis concerten regelen met GIo en gratis bier.. Wij doen wel onderzoek naar de kandidaten en hun beloftes. Wij zijn wel kritisch naar het functioneren van onze gezagsdragers.. en daarom zijn wij een gevaar voor mensen zoals u!

 24. Het stukje van R.Willems begreep ik pas echt goed toen ik Curacao verving door Nederland. Waarom zou die tekst (zie onder) in Nederland leiden tot het aftreden van een politicus, als deze het zou utspreken?

  “Wie Nederlander is, staat vast als een paal boven water: Een Nederlander is van geboorte Nederlandstalig uit Nederlandstalige ouders geboren in de polder, waarvan hun ouders Idem dito zijn. Er zijn ook gevoelsmatige echte Nederlanders die wel of niet in de polder zijn geboren, uit ouders die evenmin in de polder zijn geboren, maar niet erop uit zijn om te overheersen en onderwerpen en steeds allerlei kortsluitingen te veroorzaken door een arrogante mentaliteit en zich hebben aangepast zoals alle andere Nederlanders die de gemeenschap uitmaken.”

  De PVV van Wilders zou het in NL niet zo sterk durven stellen

 25. Artikel 6 
  Staatsregeling Curacao meldt wie er toe doen….
  “Iedere in Curaçao woonachtige Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen 
  vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze  organen te worden verkozen behoudens bij landsverordening gestelde beperkingen  en uitzonderingen. ”

  Ander typeringen als YDK, Makamba, Chino etc doen niet veel terzake (formeel).

 26. CFT moet blijven, het is gratis en valt niet onder de eigen regering, dus `ons kent ons` krijgt weinig kans. We weten hoe het er hier toegaat dus laat het voorlopig maar zo, ben het zat om aan miskleunen en `overspending like there is no tomorrow` mee te moeten betalen.

  Nederlanders en “tijdelijk’ dat is een vreemd verhaal, niet mogen stemmen en dus wel inwoner zijn, wel vaak werkgever, maar verder dus slachtoffer van de politiek aangezien hij of zij daar geen invloed op mag uitoefenen?.
  Maar wel belasting betalen en zonder ook daar invloed op uit te kunnen oefenen op wat voor wijze dat wordt uitgegeven. Heb ik iets gemist??

  Gaan we de hier ingezetenen van de Latina bevolking dan ook uitsluiten, en meerdere `vreemde` groepen die hier ook ingeschreven staan, of krijgen die een ander soort Curaçaos paspoort? Zo nee dan weten we dus wie er dan dus nog wel mogen stemmen, en de stem van een grote groep (niet iedereen!) van de dan stemgerechtigden is te koop, dan wel voor een BBQ en een biertje te verkrijgen, en de “rest” van de hier ingeschrevenen moet daar dan maar de vruchten gaan plukken, al dan niet wrang.

  Glad ijs dit hele verhaal heer Pasman, maar wel interessant.

 27. Nederland verdient het dat Curaçao uit het Koninkrijk stapt en onafhankelijk wordt.

 28. @ Pasman,
  De vraagstelling alléén al verraadt de intenties van Pasman als niet geboren Papiaments talige! Hij is erop uit om op de valreep verwarring te zaaien uit eigen belang om een verloren situatie alsnog te kunnen omdraaien. Maar “no tin awa pa laba, kompai”
  Zoals hij het wil stellen op basis van kiesgerechtigde, verkiezingen wie wel of niet mag stemmen, wie minister mag worden wie niet, dit zijn allemaal kunstmatige structuren, uitgevonden door de politiek om de macht. Wie Curaçaoënaar is, staat vast als een paal boven water: Een Curaçaoënaar is van geboorte Papiaments talig uit Papiaments talige ouders geboren op het Eiland, waarvan hun ouders
  Idem dito zijn. Er zijn ook gevoel matige echte Curaçaoënaars, die wel of niet op het Eiland zijn geboren, uit ouders evenmin op het Eiland zijn geboren, maar niet erop uit zijn om te overheersen en onderwerpen en steeds allerlei kortsluitingen te veroorzaken door een arrogante mentaliteit en zich hebben aangepast zoals alle andere Curaçaoënaars die de gemeenschap uitmaken.
  Een Curaçaoënaar kan nooit iemand zijn met identiteitskeuze, wanneer het hen goed uitkomt. Men is Curaçaoënaar of men is het niet! Een Surinamer kan nooit “jamais” een Curaçaoënaar zijn, evenmin als een Curaçaoënaar een Surinamer. Wat dit betreft kan Pasman op zijn kop gaan staan, hieraan is niet te tornen! Al de rest is bijzaak, iedereen moet welkom kunnen zijn op het Eiland, behalve indien zij erop uit zijn te overheersen en te onderwerpen, zeker uit arrogantie. Mocht het toch zover gekomen zijn, dan behoort men zich thans aan te passen of voor eigen goede wil en voor die van anderen hun geluk ergers anders gaan uit proberen. Vele Curaçaoënaars moesten ook ergens anders hun geluk moeten gaan zoeken en dit geldt ook voor anderen die graag de Curaçaoënaar uithangt; en dit moet een illusie zijn, gemakkelijk voer voor de evolutie en de toekomst van het Eiland!

 29. Ik wil op een punt reageren. Er bestaat geen Nederlandse paspoort, mar een Paspoort van het Koninkrijk Der Nederlanden. Waar dan ook afgegeven in het Koninkrijk der Nederlanden.

 30. Curacao verdient het om ‘onafhankelijk’ te zijn!!!
  Met dank aan zijn (door de maffia gestuurde) politici.

  Echter,…….Curacao KAN niet ‘onafhankelijk’ zijn!

 31. Volledig eens met de heer Pasman m.b.t. de eigen begrotingskamer etc. In een kleinschalige gemeenschap loop je de grote kans dat deze wordt bezet door vriendjes van de hier alom aanwezige mafia. Zowel de mafia in de onderwereld als die in de bovenwereld ( zoals Schotte; kijk naar zijn personeelswijzigingen in de -gelukkig- korte tijd dat hij de touwtjes in handen had. Niets anders dan een poging van deze door en door corrupte figuur Curacao naar zijn criminele hand te zetten). Maar niet alleen Schotte ook ander criminelen in de Staten ( schreef ik “de Staten”?..,,,) en anderen in allerlei ” ons kent ons” functies zullen dit eiland dan naar de afgrond brengen. Ook de justitiële keten moet onafhankelijk functioneren en niet worden beïnvloed door een aantal criminelen. Wat moet dat worden mocht Curaçao ooit onafhankelijk worden? Ik hou mijn hart vast.

 32. Gevolmachtigd minister Wiels heeft gekozen voor onafgebroken opbouw van haar
  Nederlandse A.O.W.aanspraken.Zolang zij in Nederland staat ingeschreven heeft
  zij recht op alle Nederlandse sociale regelingen.Het zal haar een zorg zijn hoe de
  A.O.Vers op uracao nu moeten rondkomen.

 33. Heer Pasman, waar staat dat de 7000 tijdelijke nederlanders er tijdelijk wonen? Dit getal heeft betrekking op geboorteland.. ook makambas die al 60 jaar hier wonen vallen hieronder.. Maar ook bv een persoon met ouders uit curacao die in NL is geboren maar op 2 jaar naar Curacao is gegaan valt hier onder (deze persoon zal normaal als ydk gezien worden). Waarom mogen deze mensen niet stemmen op de toekomst van curacao?
  En waarom wel de stem van bv 20.000 YDk die op een crimineel als Schotte hebben gekozen.. duidelijk iets mis met deze mensen…