• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Alex RosariaCURAÇAO – PAIS-leider Alex Rosaria heeft kritiek geuit op het lokale bedrijfsleven. Hij vindt dat bedrijven een actievere rol moeten gaan spelen om de Curaçaose economie aan te jagen. Ook mist hij vernieuwende ideeën. Rosaria doet zijn uitspraken in het partijblad van PAIS.

Rosaria: “De private sector doet lang niet genoeg. De meeste investeringen die worden gepleegd zijn in de consumptieve sfeer. Het lijkt alsof de particuliere sector niet uit haar comfortzone wil treden, waardoor deze als het ware achter de overheid aan loopt. Het ontbreekt thans aan leiderschap, ondernemingen die risico’s durven te nemen en innovatief te werk gaan.”

Innovatief
Rosaria vindt dat er op dit moment niet alleen een actieve rol van de particuliere sector wenselijk is, maar tevens een innovatieve rol. “Wij moeten niet denken dat wij steeds dezelfde dingen kunnen blijven doen, met dezelfde resultaten”. Rosaria noemt als voorbeelden de internationale financiële sector en de raffinaderij. “Deze sectoren hebben met de tijd aan belang ingeboet, desondanks durven wij dit niet onder ogen te zien en nieuwe ideeën aan te boren. Geen enkele economie kan succesvol groeien, zonder nieuwe innovatieve ideeën. Geen enkele economie kan groeien zonder een creatieve private sector die open staat voor nieuwe ideeën”, aldus Rosaria.

16 reacties op “Rosaria: private sector doet te weinig”

 1. Dit is werkelijk een zeer domme en kortzichtige conclusie van de heer Rosaria. Ik denk namelijk dat heel veel ondernemers op Curacao op dit moment enorm creatief en vindingrijk te werk moeten gaan. Alleen richt die inspanning zich op kostenbesparingen en efficiency te realiseren binnen de bedrijven. Dit is noodzakelijk omdat het land wederom geregeerd wordt door cowboys die een ad-hoc beleid voeren. Er worden beslissingen van de ene op de andere dag doorgevoerd zonder goed doordacht te zijn en pas na een reële introductieperiode te worden doorgevoerd. Van de helft van de diensten die wij bijvoorbeeld aanbieden kan de overheid niet eens antwoord geven of het nu onder de 6% of onder de 9% valt en zoiets had voor de introductie natuurlijk al duidelijk moeten zijn.

  Beste heer Rosaria in tegenstelling tot de overheid werken veel ondernemers wel met lange termijn contracten met als gevolg dat impulsieve belastingen niet doorgerekend kunnen worden aan klanten maar dus voor rekening van de ondernemer zelf komen. Contract onderhandelingen voor de volgende periode verlopen moeizamer, door de enorme kostenverhogingen die dan wel doorgevoerd dienen te worden. Ieder zichzelf respecterende econoom weet dat belastingverhoging over het algemeen een stagnerende economische groei tot gevolg heeft en dat is nu niet anders. Kortom ondernemers zijn heel erg druk om in ieder geval consolidatie van hun resultaten te realiseren, iets dat voor velen een utopie is met de onevenredige kostenstijgingen die deze beslissingen tot gevolg hadden. Ik ben dan ook bang dat een flink aantal zelfs niet eens kunnen overleven.

  Een ander voorbeeld van een niet doordacht beleid is de Basiswet Verzekering. Deze wordt geintroduceerd zonder eerst goed over de gevolgen na te denken. Hoeveel mensen zijn er nu niet onverzekerd op vakantie, omdat simpelweg niet duidelijk was dat de verzekering niet meer geldig is in het buitenland. Aanvullend verzekeren is tot op heden niet mogelijk omdat de regels wat er wel en niet onder valt niet eens bekend is. Het eiland leeft van het toerisme en kent dus een enorme hoeveelheid oproepkrachten. Over deze groep was nog helemaal niet nagedacht en valt dus overal buiten.

  Kortom heer Rosaria, volgens mij is het belangrijker om eens hard aan het werk te gaan en te zorgen voor een degelijk en vooral structureel beleid en zaken goed voorbereid en doordacht te introduceren. U zult zien dat ondernemers dan weer vertrouwen hebben en in plaats van druk te zijn met kostenbesparingen en efficieny zich weer kunnen gaan concentreren op uitbreiding en groei. Nu is het meer gericht op overleven en continuiteit veiligstellen en zit niemand te wachten op de uitwerking van uw kamikaze voorstellen.

 2. Als Rosaria nou toch de slimste jonge uit de klas wil wezen,laat hij dan eerst een gesprek aangaan met Schotte,jamaloodin,Hakim,Cooper,erven Wiels,Monk,Wilsoe,Asjes, etcetra die tijdens het kabinet schotte de Raaf op een gigantische wijze hun zakken hebben lopen vullen met miljoenen!

 3. Ik sta achter de meeste commentaren van dit forum.
  Extra pluimpje dus voor de CTEX en Sambill, die ondanks de instabiliteit de nek durven uit te steken. Nu moet de overheid komen met zijn projecten: 2e mega pier, nieuw ziekenhuis, plan PDVSA etc etc. En niet alleen met inkomstenverhogende maatregelen (extra belasting) komen, die slechts dienen om de consumptie van de overheid te bekostigen.

 4. @sj, Ik anders voornamelijk YDK ondernemers die met illegalen werken.. Jamaicanen en Haitianen want die werken wel hard.. en in de winkels Colombiaanse en Dominicaanse meiden want die werken wel hard voor hun centen.. Kijk dus maar eerst goed naar je eigen volk!

  Daarnaast wil ik investeren in een land waar het parliament niet vol zit met criminelen, waar een vdc wel hun werk doet, waar niet gejaagd wordt op mensen met opleidingen omdat ze van partij C zijn, dat corrupte politici in de gevangenis zitten.en dan niet al die rompslomp bij de overheid en Aqualectra en ontvanger die zelf mijn betalingen kwijtraken en dan deurwaarders naar me sturen..

 5. Shon “ondernemer” wil zich gaan vestigen op Curacao maar Shon ”ondernemer” wenst zich niet aan de regels te houden. Shon ”ondernemer” wil snel rijk worden over de ruggen van illegalen die niet durven te protesteren uit angst teruggestuurd te worden.
  Daarom is Shon ”ondernemer” blij met de illegalen.
  Als Shon ondernemer ”bang” is voor de werkmentaliteit op Curacao dan moet Shon ondermemer blijven waar hij het ”veeeeeel beter” heeft…..

  Stel dat iedereen op Curacao zich als Shon nep-ondernemer zou gaan gedragen.
  Shon sinberguensa rop op!

 6. Goh, dat wist ik nog niet. Vooral buitenlandse bedrijven af blijven schrikken om zich hier te vestigen met huiveringwekkende immigratieregeltjes en wat te denken van de 80/20 regeling, etc. etc. En dan die gemiddelde werkmentaliteit op het eiland 🙁 De woorden nadenken en nog erger veranderingen zijn vloeken.

 7. Die willen alleen maar illegalen in dienst om ze ver beneden het minimumloon te betalen, daarom zijn ze zo faliekant tegen Wet 80-20. Als men zo graag illegalen in dienst wil hebben dan moet men maar naar de landen in de regio verhuizen want daar zit hun doelgroep. Punto.
  Zo zijn er winkels met dubbele kasregisters, eentje met BTW en eentje zonder.
  Stuur een aangetekende brief naar alle ondernemers met de wettelijke regels en eventuele sancties.
  Het kan niet zo zijn dat de een zich blauw aan belastingen betaalt terwijl de ander zijn schaamteloos zijn zakken zit te vullen.
  Als Nederland iets wil doen dan is het wel dit probleem aanpakken, want het is dweilen met de kraan open.

 8. Jeetje, ik vind die Rosaria toch zo’n ontzettende moraalridder!!!. Wat is zijn eigen bijdrage tot op dit moment aan de regering. Laten we niet lachen : Een rookverbod in de horeca terwijl de ISLA dikke vette rookwolken uitstoot elke dag. Wegwijzers die je niet kunt lezen en die zouden de files bevorderen.En nu die stomme beschuldiging aan het bedrijfsleven. Hoe kom je erop ?? De ondernemers hebben het hartsikke moeilijk onder het regime van deze en vorige regering. Ze worden gewoon langs alle kanten genaaid. OB omhoog, en niet verrekenbaar. Dus onze OB wordt gewoon voordat het bij de consument komt minimaal 4 x geind. Reken maar uit lieve mensen. En ook sociale lasten zijn niet te betalen zodat we personeel moeten ontslaan….. En dan dit durven zeggen. Ik ben echt boos nu. De regering zou de ondernemers wat meer moeten ondersteunen in plaats van beschuldigen. Bah bah bah. Als ze de particuliere sector meer willen stimuleren zou de regering eens een keer met ons moeten praten en niet zo oordelen.

 9. De beste man moet ook begrijpen dat een mens instinctief zal grijpen naar kansen. Een ondernemer ontwikkelt zichzelf als de drempel maar laag genoeg is.
  Het sleutelwoord hier is “DREMPEL”. Als die laag genoeg zou zijn zou iedereen op Curacao morgen ondernemer trachten te worden.

  De drempels om op Curacao te ondernemen (überhaupt “iets” ondernemen, laten we even de kwalificatie “productiefs” even terzijde laten) is simpelweg te hoog. Het wordt potentiële ondernemers/starters/terugkeerders zo verdomd moeilijk en zo onaantrekkelijk mogelijk gemaakt om iets te beginnen. Heb je je HBO danwel Universiteit af dan moet je wel érg veel zin hebben om terug te gaan om vervolgens onder je potentie te gaan werken en verdienen.

  Is het niet de Kafkaiaanse bureaucratie die de hele tijd in je hol probeert te kruipen door je stapels paperassen in te laten vullen en overal langs te laten gaan om overal stapeltjes achter te laten dan is het de ontvanger die poen opeist voordat je je eerste gulden winst hebt gemaakt. Om maar te zwijgen van de exorbitante belastingtarieven voor wat in feite op het nippertje een “developing country” is. (Volgens KPMG betaal je in Nederland tot 300k USD bruto minder directe belastingen dan op Cur. dus… where’s the motivation?)
  In NL (lees: de meeste andere landen) heb je ook kortere aan- en afvoerlijnen voor grondstoffen en eindproducten. Op Cur. moet alles per schip en vliegtuig (=duur) en betaal je torenhoge invoerrechten (nóg duurder) vervolgens heb je utiliteiten nodig (schrikbarend duur!) en arbeidskrachten (LB+premies!!) pfff…. zal ik doorgaan?

  80-20 regeling helpt ook niet echt om de “most qualified people” welkom te heten om te investeren en te ondernemen.

  Nee heren gobiernu, nog hopi kos di hasi voordat het aantrekkelijk genoeg is op ons baranka.
  De rest van de wereld is ons voorbij gestuifd terwijl wij zijn blijven verzanden in navelstaarderij.

 10. Wat wil je met zo’n overheid in deze onzekere tijden? De particuliere sector loopt achter de overheid aan? U leeft in een andere tijd, vrees ik. De overheid geeft niet het goede voorbeeld, maar doet aan brandjes blussen, op een van dag tot dag basis. En de overheid treft alleen inkomstenverhogende maatregelen, voor haarzelf.

 11. 5 regeringen in 3 jaar, een nieuw aangetreden regering die als speerpunt heeft het accoord met Nederland te verbreken (consensus rijkswetten), 80 – 20 regeling, peperdure ziektekosten verzekering voor 3 de klas opname, geen dekking buitenland, onbetrouwbaar ambtenaren apparaat, onbetrouwbare bestuurders, die niet kunnen worden aangepakt ondanks de inzet van Dhr. Rosaria enz. enz.
  Stellig een uitspraak die zoden aan de dijk zet, maar geld investeren door de private sector is anders dan door de overheid, die immers nooit fouten maakt en niet rendale investeringen bij de burger terug kan halen. Politiek, zorg dat investeren leuk wordt op Curaçao

 12. “Het ontbreekt aan leiderschap”. Ja, het ontbreekt aan leiderschap van de heren politici zoals o.a. Alex Rosaria.
  Politici en hun ambtenaren zijn degenen die de economie van Curacao kapot maken. Bureaucratie en corruptie belemmeren de private sector intitiatieven. Ondernemers worden gewoonweg afgeperst. Als men niet met geld onder de tafel schuift, gebeurt er niets, vergunningen worden niet afgegeven en als men klaagt dan hebben de ambtenaren talrijke redenen klaar: “ik was met vakantie, ik was ziek, de door jou ingediende documenten zijn zoek, jij volgt niet de correcte procedure”, etc. etc.
  Nogmaals: DE ECONOMIE VAN CURACAO WORDT GESABOTEERD DOOR CORRUPTE AMBTENAREN EN POLITICI. En niet doordat het bedrijfsleven geen initiatieven ontplooit.
  Als de heer Alex Rosaria zo welmenend is dan mag hij hier op Versgeperst reageren en ik zal hem de feiten onder zijn neus wrijven.

 13. als de regering eerst de openstaande rekeningen van de private sector zou betalen zal er zeker worden gekeken naar nieuwe investeringen.

  innovatie is een uitdaging wat veel mensen op dushi korsow niet willen cq niet kunnen, waarom veranderen nergens voor nodig, het heeft altijd zo gegaan het zal altijd zo blijven gaan.

  geef als regering het voorbeeld daar kun je veel geld op besparen en misschien is het goed om het hele ambtenaren aparaat te laten innoveren dit kan veel effectiever werken.

  maja de wil om dit te doen?????

 14. Meneer Rosaria,

  ik ben aannemer op Curacao en ik zou maar wat graag willen investeren en vernieuwen. Het punt is echter dat ik niet weet hoe de zaken over een week zullen gaan. Curacao is zo instabiel als een pudding. Ik haal het niet in mijn hoofd om veel geld te investeren in vernieuwing. Investeren vraagt vertrouwen in een stabiele politiek en de huidige politieke situatie is juist verre van stabiel. In plaats van de private sector aan te sporen om de economie aan te wakkeren zouden de heren en dames politici de schouders er onder moeten zetten en het goede voorbeeld geven. Blijf eens langer dan 2 jaar zitten en kom niet alleen met beleid, maar voer het ook uit!
  Ik heb 2 grote projecten verloren omdat buitenlandse (Nederlandse) investeerders door alle politieke ellende hier geen vertrouwen meer hebben. Zij investeren nu in andere landen in de regio waar het wél stabiel is. In plaats van naar anderen te wijzen zouden u en uw mede politici de hand in eigen boezem moeten steken.

 15. Misschien kan de regering een meer soepel investeringsklimaat zorgen? Vooral in handelen met de overheid ben je veel geld en tijd kwijt als ondernemer. Ook zijn eisen zoals 80-20 niet echt goed voor een bedrijf. Dure prijzen voor elektra en dan OB naar 9 procent.. Airport tax wordt verhoogt..

 16. Een ontmoedigingsbeleid van de regering ligt daaraan ten grondslag. Economie krimpt, het toerisme daalt, geen investeerders en de locale bevolking heeft minder te besteden zoals de gepensioneerden.