• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

OnderzoekCURAÇAO – Ongeveer zeven op de tien inwoners van Caribisch Nederland is werkzaam. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De netto arbeidsparticipatie varieerde in 2012 van bijna 73 procent op Bonaire tot ruim 64 procent op Saba. De werkloosheid was lager dan in Europees Nederland.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers uit het Arbeidskrachten Onderzoek Caribisch Nederland. In 2012 woonden op Bonaire bijna 11.800 personen van vijftien tot 65 jaar, op Sint-Eustatius 2.800 en op Saba 1.500. Van de inwoners van Bonaire behoorden er 8.600 duizend tot de werkzame beroepsbevolking, zij werkten twaalf uur of meer per week. Op Sint-Eustatius waren dit er 1.900 en op Saba bijna 1.000. De netto arbeidsparticipatie kwam hiermee uit op respectievelijk 72,6 procent, 70,3 procent en 64,3 procent.

Werkloosheid
De werkloosheid op Bonaire bedroeg 6,2 procent, wat neerkomt op ongeveer 560 werklozen. Het is iets lager dan in Europees Nederland waar in 2012 ongeveer 6,4 procent van de beroepsbevolking werkloos was. Op Sint Eustatius en Saba was de werkloosheid nog wat lager, respectievelijk 4,9 en 4,4 procent. Dat komt neer op ongeveer 100 werklozen op Sint-Eustatius en nog geen 50 op Saba.

Beroepsbevolking
Bijna een kwart van de vijftien- tot 65-jarige inwoners van Bonaire behoorde niet tot de beroepsbevolking. Het gaat dan om mensen die niet werken omdat ze al gepensioneerd zijn of nog naar school gaan, en om mensen die niet willen of kunnen werken, bijvoorbeeld door huishoudelijke taken, ziekte of een handicap. Op Sint Eustatius en ook in Europees Nederland was dit aandeel iets meer dan een kwart, respectievelijk 26 en 28 procent. Op Saba was dit zelfs bijna een derde.

1 reactie op “CBS: Werkloosheid BES-eilanden lager dan NL”

  1. Dat klinkt niet slecht, maar om de BES eilanden met Europees Nederland te vergelijken is niet realistich. In Nederland aan de andere zijde van de oceaan zullen er stellig forse verschillen zijn tussen gemeenten, zelfs met ongeveer gelijke inwoners aantallen.
    Een vergelijking met deze gemeenten zou ook best interessant zijn, hoewel ik niet zou weten hoe eventuele verschillen te intrepeteren.