• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

PlasterkCURAÇAO – Minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) heeft gisteren het rapport van Transparency International (TI) aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Het rapport ‘National Integrity System Assessment: Curaçao 2013’ bevat onder meer onderzoeksresultaten over corruptie op Curaçao.

Volgens Plasterk is één van de meest in het oog springende conclusies van het onderzoek de gesignaleerde kloof tussen de  algemene perceptie van corruptie op Curaçao aan de ene kant en de daadwerkelijke aanwezige, concrete informatie over corruptie aan de andere kant.

Corruptie
“Corruptie wordt slechts incidenteel aan de kaak gesteld vanwege vrees voor represailles (zoals verlies van werk)”, kaart Plasterk aan. “Een andere opvallende conclusie is dat de regelgeving over het algemeen wel op orde wordt geacht, maar het mankeert aan de naleving en de controle daarop. Dat geldt ook voor regels rond integriteit die onvoldoende worden gehandhaafd. Binnen de overheid zijn er bijvoorbeeld nog geen vertrouwenspersonen aangesteld bij wie op een veilige manier integriteitskwesties aangekaart kunnen worden.”

Mogelijkheden
In het rapport staat ook dat TI heeft gesignaleerd dat de mogelijkheden die het Openbaar Ministerie heeft om corruptie te kunnen aanpakken, ondermijnd worden door een gebrek aan financiële en personele middelen bij politie en Landsrecherche. “Bij de Landsrecherche is er volgens het onderzoek zelfs sprake van ‘volledig ontoereikende’ middelen om de taken effectief te kunnen uitvoeren. TI beveelt de regering van Curaçao aan om prioriteit te geven aan het toewijzen van financiële en personele middelen aan rechtshandhavingsinstanties”, aldus de minister.

Poltiek
Daarnaast functioneren de politieke partijen (‘the great unknowns’ volgens het onderzoek) volgens TI niet goed. “Zij dienen eerder de belangen van hun leiders dan die van het electoraat”, gaat Plasterk verder. TI is wel positief over de rechtsprekende macht, de Ombudsman en de toezichthoudende instanties (College financieel toezicht (Cft), SOAB en Algemene Rekenkamer). “Deze instanties worden ‘grotendeels onafhankelijk’ genoemd, beschikken over voldoende financiële middelen en hebben de mogelijkheid om een systeem van checks-and-balances te creëren.’ Wel waarschuwt TI voor het gebrek aan opvolging van uitspraken van genoemde instanties. De aanwijzing die door de rijksministerraad aan de regering van Curaçao is gegeven op advies van het Cft, noemt TI één van de weinige effectieve controlemechanismen op de uitvoerende macht sinds 10-10-10.

Actie
Volgens Plasterk is het nu aan de Curaçaose regering om actie te ondernemen naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen aan het rapport. “Ik zal hierover op constructieve wijze contact blijven onderhouden met de regering van Curaçao”, aldus minister Plasterk.

Rapport National Integrity System Assessment Curacao 2013

2 reacties op “Plasterk biedt Tweede Kamer rapport TI aan”

 1. Het is een aardig rapport, helaas niet het rapport dat de MFK corruptie aan de kaak stelt maar dat mocht je ook niet verwachten met Gerrit Schotte als opdrachtgever.

  In het rapport staat niets dat wij nog niet wisten, maar het is goed een en ander eens door een onafhankelijke derde bevestigd te krijgen.

  Alleen vreemd dat TI, zoals op pagina 248 van het rapport staat, ook met het sprekende mantelpak Stella van Rijn gesproken heeft, waarvan iedereen weet dat ze aan haar luizenbaantje is gekomen dankzij Schotte, ze daarom zelfs lid is geworden van zijn partij van de mondi en nog dichter achter Schotte aanloopt dan zijn schaduw.

 2. De beslissing of er iets en wat er moet gebeuren om de gesignaleerde corruptie en onmogelijkheid hierover te praten en te vervolgen ligt dankzij minister Plasterk weer bij “Curaçao”.
  Wat inhoud dat de bestuurders van land , overheid N.V’s en bezittingen van het volk in het algemeen, stappen moeten ondernemen om de geconstateerde onvolkomenheden op te lossen.
  Of te wel, van degene die verdienen aan genoemde misstanden wordt verwacht dat zij deze zullen wegnemen.
  Het moge duidelijk zijn dat niemand kan verwachten dat het tekort doen van de bevolking zal stoppen. De bevolking zal zelf de straat op moeten om hun recht te halen.