• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Foto Nico van der Ven: Ronald PlasterkCURAÇAO – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk heeft gereageerd de beoordeling van het College financieel toezicht (Cft) nader toegelicht. Dat doet hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hij gaat in op de begrotingen van Curaçao en Sint Maarten en het aangaan van leningen.

Hij baseert zijn antwoorden op een brief van het Cft. Over het aangaan van verkapte leningen zegt Plasterk dat hij nadere regels wil stellen. “In de rijksministerraad is met Curaçao en Sint Maarten afgesproken om in het kader van het toezicht op grond van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) nadere regels te stellen zodat het Cft de risico’s van verkapte leningen bij het oordeel over het evenwicht op de begroting kan betrekken.”

Leningen aangaan
Volgens het Cft mag Curaçao leningen aangaan nu de begroting voldoet aan de Rijkswet. Het College geeft daarbij wel aan dat op het moment dat er een concreet plan is om een lening af te sluiten, het Cft opnieuw bekijkt of dat verantwoord is. Bij een open inschrijving door kredietverstrekkers, behandelt de Centrale Bank van het eiland de biedingen. Het Cft adviseert over de gunstigste leenvoorwaarden. Curaçao heeft een dergelijke aanvraag op dit moment niet gedaan, meldt Plasterk.

Rijkswet
Eventuele leningen worden getoetst aan de Rijkswet. In 2015 wordt de Rijkswet opnieuw tegen het licht gehouden tijdens een evaluatie door alle landen in het Koninkrijk. Met instemming van alle betrokken landen kan de wet eventueel ook gewijzigd worden.


De brief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer.

3 reacties op “Plasterk stuurt brief over liquiditeit Curaçao”

  1. […] Plasterk stuurt brief over liquiditeit Curaçao […]

  2. Ik dacht dat Rosaria en consorten zich altijd ‘netjes’ aan de regels hielden. Of is de lening gegund aan een bevriende bank met ontzettend ‘gunstige’ leningen?

  3. Auuuuwa, ja (J(asjes) er zijn regels en wetten waar je niet onder uit komt. Leer ermee te leven dat geldt nu en ook voor de toekomst, hoelang die ook mag duren.