• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

centrale bankCURAÇAO – De MFK heeft gisteren een brief naar minister van Financiën Jose Jardim gestuurd. De fractie had in totaal 37 vragen voor de bewindsman over de Centrale Bank (CBSC). Volgens de partij is er sprake van wanbeleid en vriendjespolitiek in de afgelopen jaren en doet de regering daar niets tegen.

“Iedereen heeft gedurende de afgelopen twee á drie jaar kunnen constateren, dat telkens weer vragen naar boven kwamen over het handelen van de directie van de CBCS, wanbeleid werd gesignaleerd, ja zelfs schandalen aan het licht kwamen”, aldus het bericht. In febrauri 2012 werden obligaties uitgegeven ter waarde van 270 miljoen gulden aan de Sint Maarten Harbour Finance NV. De directie deed de uitgifte zonder voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commisarissen. Ook was er geen beleggingsbeleid goedgekeurd voor dat jaar, waar de emissie aan getoetst had kunnen worden. Aan de criteria van 2011 voldeed de uitgifte in ieder geval niet, zegt de MFK.

Uiterst riskant
Het bericht spreekt van een “inhoudelijk uiterst riskante uitgifte: de directie van de CBCS gaf een ‘terugkoopgarantie’, als gevolg waarvan alle risico’s in geval de Sint Maarten Harbour Finance NV niet aan haar verplichtingen jegens de obligatiehouders zou voldoen, bij de Bank (bij het Land Curaçao dus), zouden berusten”. Eerder waren er al obligaties uitgegeven ten bate van Aqualectra ‘zonder dat er een getekend schriftelijk document was opgemaakt’. De CBCS kwam met een forse financiële strop te zitten, beweert de MFK.

Sterke aanwijzingen
“Maar er is meer, veel meer. Er zijn sterke aanwijzingen dat familieleden aan studiebeurzen, opdrachten en topbanen worden geholpen, evenals dat het geval is met de directie gunstig gezinde ex-politici. Directieleden die niet in de pas lopen en zich kritisch opstellen worden op een zijspoor gezet door de Raad van Bestuur. Directieleden die zich naar het oordeel van de Raad van Bestuur wel meegaand opstellen kunnen voor een vriendenprijsje een door de Bank gerenoveerde villa kopen”, zo stelt de partij van Gerrit Schotte.

Tegenwerken
Volgens de MFK werkt de huidige regering elk onderzoek naar de gang van zaken bij de bank tegen. “Met uitzondering van een motie, waarin om een onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar het toezicht op de CBCS werd gevraagd, heeft het parlement het laten afweten. Nadat de Rekenkamer haar rapport had uitgebracht, vond niemand van de coalitie het nodig om ook maar een woord hieraan te wijden. En dat, terwijl het rapport illustreert, hoe de CBCS op schandalige wijze de totstandkoming van het rapport heeft tegengewerkt!”

Centrale Commissievergadering
In april vroeg de MFK-fractie een Centrale Commissievergadering aan. De Algemene Rekenkamer en leden van de Raad van Commissarissen worden dan uitgenodigd. Ook hier werd de controlerende functie van de politici flink tegengewerkt, vindt de partij, die niet van opgeven wil weten: “de MFK blijft, ondanks de overweldigende tegenwerking van de minister en de coalitie, vastberaden in haar voornemen om de onderste steen boven te krijgen inzake de schandalen en het wanbeleid door de Raad van Bestuur van de CBCS. Onze 37 vragen aan de Minister zijn onze laatste stap om ons voornemen te realiseren. De CBCS kan geen staat in de staat vormen, of nog erger: een soort superstaat, die alle legitieme staatsorganen domineert.”

13 reacties op “MFK: schandalen Centrale Bank uit doofpot”

 1. Zolang die kleine , maar met een napoleon- minderwaardigheidscomlpex behepte, ongeschoolde crimineel G.F.S. ( criminelen duidt men aan met de initialen) niet in de gevangenis zit, tezamen met een ex minister van financieen die niet weet wat debet en credit is als ook zijn halfbroer R.d.S, geloof ik niet in de toekomst van dit eiland. Integendeel. Mijn hoop is gevestigt op PAIS/Rosaria. Maar die R. moet oppassen dat ook hij ook niet,zoals Wiels ,door de heren uit de weg worden geruimd.Totdat S. himself …..

 2. PROHIBI pa LUBIDA: (kan me vergissen maar…)
  1) was het niet amichi SCOTTI die op de proppen kwam met ZEER omstreden figuur Francisco Corello als mogelijk bestuurslid CBCS ???
  2) was het niet amichi SCOTTI die driftig in het openbaar (ook op TV) liep te zwaaien met illegaal verkregen privéstatements van Tromp ???
  ………………………..Vul verder zelf maar aan dan druipt SCOTTI weer huilend met de staart tussen de benen af.
  HYPOCRIET

 3. Beweert de MFK dit allemaal over CBCS? Steek mijn hand voor niemand in ‘t vuur, maar de termen wanbeleid en vriendjespolitiek? Goh, klinkt net of zij het over MFK hebben.

 4. Het verbaast me dat Schotte met zijn 3 MAVO 37 vragen op papier heeft kunnen krijgen, of heeft zijn secretaresse Stella van Rijn hem die ingefluisterd?

 5. Hoorde ik daar weer die ene MFK lama schijten 🙂 ?

 6. Prima dat de MFK vragen stelt, en laat de Staten ze allemaal gaan beantwoorden.

  NADAT SCHOTTE HEEFT GEANTWOORD OP DE SCHRIFTELIJKE VRAGEN VAN HELMIN WIELS OVER EEN REEKS MFK BENOEMINGEN WAAR SCHOTTE NOOIT OP HEEFT GEANTWOORD

 7. MFK : partij van roddel en achterklap. 37 Vragen stellen en daar zelf het antwoord al bij verzinnen. Moet deze onzin eigenlijk wel worden gepubliceerd ? Alleen de mededeling dat MFK graag een onderzoek wil naar de gang van zaken bij de bank, zou voldoende kunnen zijn.
  De pers laat zich ook deze keer weer misbruiken.

 8. Hebben ze het nu over zichzelf toen zij aan de macht waren?????

  Maar er is meer, veel meer. Er zijn sterke aanwijzingen dat familieleden aan studiebeurzen, opdrachten en topbanen worden geholpen, evenals dat het geval is met de directie gunstig gezinde ex-politici. Directieleden die niet in de pas lopen en zich kritisch opstellen worden op een zijspoor gezet door de Raad van Bestuur. Directieleden die zich naar het oordeel van de Raad van Bestuur wel meegaand opstellen kunnen voor een vriendenprijsje een door de Bank gerenoveerde villa kopen”, zo stelt de partij van Gerrit Schotte.

 9. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

 10. Of het bij de centrale bank zuivere koffie is durf ik te betwijfelen.
  er is rook, dus er moet ook ergens vuur zijn.
  dus een onafhankelijk onderzoek zal wel op zijn plaats zijn.
  en meteen dan ook de MFK doorlichten graag!!!
  Schotte en Jamooladin zullen dan eindelijke terecht komen waar ze thuishoren in de gevangenis….

 11. He who is without sin cast the first stone

 12. Het is net alsof de MFK in de spiegel staat te kijken als ik de beschuldigingen die ze uitten lees. Is dit een geval van: It takes a thief to know one??

 13. Ha, ha, ha… het wordt steeds gekker met de MFK. De Centrale Bank betichten van vriendjespolitiek terwijl Schotte alleen zijn byside van der Dijs al 5 commisariaten gegeven heeft.

  Wat een theater!