• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

transparancy2CURAÇAO – Er heerst op Curaçao een algemeen gebrek aan vertrouwen in vitale instituties, zo stelt de anticorruptie groep Transparency International in een verslag dat vandaag gepresenteerd werd. Dit vormt een grote hindernis om de fundamenten van dit nieuwe land te versterken.

Vorig jaar is begonnen met de evaluatie van Curaçao’s National Integrity System, een studie naar de belangrijkste instellingen op het eiland om corruptie aan te pakken, transparantie te bevorderen en de verantwoordingsplicht en goed bestuur op te krikken. De bevinding is dat de publieke sector, de politieke partijen en de media de zwakste schakels zijn in het vermogen van het eiland om corruptie te bestrijden.

Procedures
Om het vertrouwen te vergroten zijn heldere procedures van belang en moet de integriteit van de instituties van het land worden geborgd. Dat betekent dat adequate voorzieningen moeten worden getroffen voor de verantwoordingsplicht met inbegrip van mechanismen om klokkenluiders te beschermen, en door transparantie in alle sectoren van de gemeenschap te bevorderen.

“Corruptie is geen geïsoleerd fenomeen en bestrijding ervan vereist dat alle instituties, sectoren en mensen samenwerken om hiervoor op te komen en een eind te maken aan straffeloosheid bij corruptie. Effectieve preventie van corruptie is niet alleen de verantwoordelijkheid van leiders, maar van alle ingezetenen van Curaçao”, aldus Alejandro Salas, Regionaal Directeur van Transparency International voor het Amerikaanse continent. “Mensen moeten hun rechten kennen en hun gekozen politici ter verantwoording roepen.”

Politieke partijen
De studie van het Nationale Integriteit Systeem laat zien dat politieke partijen op Curaçao niet in alle opzichten naar behoren functioneren. Er is een potentieel risico dat partijdiscipline het handelen van de Staten en Ministers domineert boven goed bestuur. Dit kan de onafhankelijkheid van beide instituties in de weg staan en, wat zorgelijk is, vervaagt de scheiding der machten zoals vastgelegd in de Grondwet. Daarnaast maken de Staten ook niet optimaal gebruik van de instrumenten die zij tot hun beschikking hebben om de regering te controleren.

Rechtspraak
In tegenstelling tot politieke partijen, scoren de rechtspraak, de Ombudsman en de controlerende en toezichthoudende instituties betrekkelijk goed in de studie van het Curaçaose Nationaal Integriteit Systeem. Het onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zij in hoge mate onafhankelijk zijn en redelijk voorzien van middelen. Zij hebben dus wel de potentie om een effectief systeem van checks-and-balances in te stellen op de publieke, private en sociale sectoren van het land en spelen een vitale rol tegen diegenen die met corruptie wegkomen. Maar dit potentieel wordt ondermijnd door de zwakke punten die geïdentificeerd zijn in andere sectoren en gebieden.

Media
De studie laat zien dat er wijd en zijd bezorgdheid bestaat over sommige sectoren waarvan verwacht mag worden dat zij integriteit bevorderen. Een voorbeeld hiervan zijn de media. Terwijl het wettelijke kader een gunstige omgeving biedt voor ontwikkeling van een gediversifieerd media landschap, laat de werkelijkheid zien dat er onvoldoende geoefende journalisten, vooral onderzoeksjournalisten, zijn. De inhoud van mediaverslagen worden af en toe sterk beïnvloed door het feit dat mediabedrijven voor hun inkomsten zwaar afhankelijk zijn van private financiers en de advertentiemarkt. Er zijn weinig of geen randvoorwaarden om de integriteit van de media werknemers veilig te stellen. Dit ondermijnt de onafhankelijkheid en de verantwoordingsplicht van de media.

Wetten
Transparency International’s studie naar het Nationale Integriteit Systeem van Curaçao toont aan dat, hoewel het wettelijke kader op het eiland vrij sterk is, er grote gaten gapen tussen de wetten en de praktijk op tal van terreinen, zoals in het Parlement en de regering. In veel gevallen worden bestaande wetten niet consistent in de praktijk toegepast en diegenen die verantwoordelijk zijn voor uitvoering van de wetten of geroepen zijn om daarnaar te leven, weten niet altijd hoe te handelen. Het rapport is in zijn gehele via de website van Transparancy International te downloaden.

5 reacties op “TI belicht zwakheden in publieke sector, politiek en media”

 1. Tja, we weten het wel, maar we zijn hier op Versgeperst (nog net..) niet zo gezaghebbend als Transparency International. Misschien hebben ze hier gespiekt? :-):

 2. Dit rapport kun je zo afleveren op alle eilanden van het Caribisch gebied.
  Hebben we hier nu een jaar op moeten wachten ?

 3. dit had ik allemaal zelf kunnen verzinnen, was een stuk goedkoper geweest.
  weer een rapport, waar niemand iets mee doet!!!
  jammer van het geld, schotte had dat geld beter kunnen besteden, toch???

  hoe was de uitdrukking ook alweer: men drinkt een glas deed een plas en alles bleef zoals het was.

 4. Indien de regelmatig hier op Versgeperst schrijvenden die Curaçao een warm hart toedragen de koppen bij elkaar hadden gestoken, dan hadden we alles wat we zo in de loop der tijd gezegd en beweert hebben bij elkaar kunnen voegen, en hadden we exact hetzelfde rapport gehad. Korter en meer `to the point` trouwens, zonder franje om het `mooi` te laten lijken of `politiek correct` te laten klinken.

  Resteren er nu nog twee vragen:

  1 Wat heeft dit ons gekost.
  2 Hoe lang duurt het voordat dit op de stapel rapporten ligt die in dit land al geschreven zijn, en waar ook niets mee gedaan wordt.

 5. TI trapt dus alleen wat open deuren in, want alles wat ze schrijven wisten we al. Daar gaat weer een half miljoen gemeenschapsgeld en de mafiosi vieren vrolijk verder feest.

  En Nederland zag dat het goed was.