• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

RechterCURAÇAO – Gedeputeerde James Kroon van de coalitiepartij UPB op Bonaire heeft zich in de visie van het Openbaar Ministerie (OM) BES schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en oplichting. Het OM BES is echter van oordeel dat een strafrechtelijke vervolging van Kroon niet opportuun is.

Kroon heeft gezorgd voor een concept-taxivergunning voor de heer H., die niet volgens de geldende wachtlijst aan de beurt was. Vervolgens heeft Kroon, buiten de commissie Openbaar Vervoer om, een concept-besluit laten maken, zonder advies van de commissie. Het besluit is daarna getekend door de eilandsecretaris en de leden van het bestuurscollege. Gezaghebber Lydia Emerencia van Bonaire deed in november aangifte toen ze erachter kwam dat de juiste wettelijke procedure niet was gevolgd.

Controle
In de visie van het OM BES is het primair aan de lokale volksvertegenwoordiging (de eilandsraad) om de integriteit van bestuurlijk handelen te toetsen en te controleren, en zonodig te sanctioneren. In deze strafbepaling werd het handelen van een lid van een Bestuurscollege in strijd met een eigen eilandelijke wettelijke regeling op zich al strafbaar gesteld.

First offender
Daarnaast heeft het OM BES in overweging genomen dat de verdachte een ‘first offender’ is. Het OM heeft de zaak tegen gedeputeerde Kroon voorwaardelijk geseponeerd, zulks met een proeftijd van drie jaar, onder de voorwaarde dat verdachte zich gedurende proeftijd niet schuldig zal maken aan enig strafbaar feit.

www.versgeperst.com