• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

WielsCURAÇAO – Luitenant generaal van de Koninklijke Marechaussee (KMar), Hans Leijtens heeft gisteren een beleefdheidsbezoek gebracht aan de gevolmachtigde minister van Curaçao, Marvelyne Wiels. Er is onder meer gesproken over mogelijkheden om de huidige samenwerking nauwer aan te halen.

Wiels en Leijtens hebben gesproken over projecten die schooluitval van jongeren moet voorkomen, de opleiding van Curaçaoënaars in Nederland die graag terug willen naar hun geboorteland en over een eventuele bijdrage van de KMar aan Bon Futuro. Leijtens heeft toegezegd alle medewerking hieraan te willen verlenen. Wiels prees het werk van de KMar en zei blij te zijn met de ondersteuning die het biedt.

Ministerie van Defensie
De KMar valt onder het ministerie van Defensie en haar werk bestaat uit drie onderdelen: Het bewaken van alle grenzen op zee en in de lucht, het bewaken van het vervoer van belangrijke mensen en voorwerpen en tot slot zijn er marechausseedetachementen ingedeeld bij internationale politie-eenheden van de NAVO en ook voor vredesoperaties onder de Verenigde Naties vertrekken marechaussees regelmatig naar het buitenland. Het personeel van de marechaussee is ook in het Caribisch gebied werkzaam. Zo is een marechausseebrigade permanent gevestigd op Curaçao, is er een post op Aruba en worden ook taken verricht op Sint Maarten.

Wiels

www.versgeperst.com