Groene energieCURAÇAO – Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten gaan samenwerken op het gebied van energievoorziening, maar daarvan is nu weinig sprake. Dat blijkt uit een brief van minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer, meldt Caribisch Netwerk.

Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe de nieuwe energiebedrijven van Saba en Sint Eustatius, die op 5 december van start moeten gaan – in de toekomst precies gaan samenwerken. Maar Plasterk verwacht wel nauwe samenwerkingsverbanden.

Windenergie
Plasterk informeert de Kamer over de huidige stand van zaken wat betreft energievoorziening en refereert verder aan plannen waaraan gewerkt wordt. Sint Eustatius en Saba willen bijvoorbeeld bekijken of het mogelijk is gebruik te maken van windenergie. Dat wordt momenteel onderzocht met windmeetmasten. Op Bonaire wordt 35 procent van de energie al opgewekt met wind door twaalf windturbines.

Drinkwater
Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu is verder bezig om een drinkwatervoorziening te regelen voor Saba en de afvalwaterbehandeling op Bonaire aan te pakken. Een gezamenlijke drinkwatervoorziening voor de eilanden is niet haalbaar, aldus de minister.

1 reactie op “Weinig samenwerking groene energie BES”

  1. Dat de Nederlandse Antillen in hun vorige samenstelling uiteen viel is volledig te wijten aan het gebrek aan samenwerking. Het is redelijk naief te veronderstellen dat het zonder een onpartijdige regulator nu beter zal gaan.