DiabetesCURAÇAO – Dat er onder de lokale gezondheidszorg een grote bereidheid is om te komen tot een gestructureerde, multidisciplinaire aanpak van de diabeteszorg en educatie, werd afgelopen zaterdag bewezen. Bij de werkconferentie Protocol Diabeteszorg in het WTC waren 82 professionals aanwezig.

De werkconferentie is een initiatief van de Werkgroep Eilandelijk Protocol Diabeteszorg en Diabeteseducatie in samenwerking met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur. Onder de deelnemers bevonden zich huisartsen, internisten, een kinderarts, (diabetes- en wijk-) verpleegkundigen, diëtisten, podotherapeuten en laboratoriummedewerkers.

Sprekers
De conferentie werd geopend door Izzy Gerstenbluth, arts- epidemioloog, die tevens als moderator fungeerde. Vervolgens werden er presentaties gegeven door professionelen werkzaam op het gebied van de diabeteszorg. Dr. Homan Jeung, voorzitter van de Huisartsenvereniging doorliep het traject van de werkgroep Protocol Diabeteszorg en internist Alex Saleh stond stil bij verbetering diabeteszorg in de 2e lijn. De derde spreker dr. Nancy Huizing heeft preventie en financiële aspecten van diabeteszorg gepresenteerd namens SVB, en als laatste dr. Izzy Gerstenbluth over de data registratie en dataverzameling in de diabeteszorg.

Protocol
Het is gelukt om te komen tot een consensus over één uniform Diabetes zorgstandaard/protocol voor Curaçao voor de eerste lijn. Tevens is afgesproken dat er op korte termijn een pilot van start gaat met één of meerdere huisartsen zorggroepen, die in samenwerking met de andere disciplines, volgens het zorgstandaard/protocol gaan werken.

www.versgeperst.com