• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

PlasterkCURAÇAO – Curaçao moet de komende jaren zelf investeren in het verbeteren van kinderrechten. Dat schrijft minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland helpt waar mogelijk, zo zijn er afspraken gemaakt om het aantal tienermoeders terug te dringen.

De landen Sint Maarten, Curaçao en Aruba moeten elkaar opzoeken om samenwerkingsmogelijkheden aan te gaan op dit gebied, schrijft Plasterk. De uitvoering van de samenwerkingsprogramma’s via het Sociaal Economisch Initiatief (SEI) loopt namelijk tot eind 2014. “Daarna is het aan de landen zelf om voldoende geld te reserveren in de begroting om de resultaten van de samenwerkingsprogramma’s duurzaam te kunnen borgen”, benadrukt Plasterk.

Debat
De brief is een antwoord op de onlangs verschenen Unicef-rapporten over kinderrechten in Caribisch deel van het Koninkrijk, waaruit blijkt dat er veel verbeteringen nodig zijn. Op 26 juni vindt in de Tweede Kamer een debat plaats met Plasterk en de Nederlandse staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid over de kinderrechten.

2 reacties op “‘Curaçao moet zelf investeren in kinderrechten’”

 1. In de afgelopen 16 maanden hebben wij onze cliënten op Curaçao bijgestaan bij de verschillende hulpvragen omtrent opvoedkunde en omgaan met agressie die tijdens de huisbegeleiding en counseling en de opvoedkundige hulpvragen naar voren kwamen.
  Het project geeft opvoedkundige tools aan 19 gezinnen met kinderen in de leeftijd met 0-4 jaar, uit Banda Riba, Willemstad en Banda Bou uit achterstandsbuurten, zodat ouders en of grootouders hun verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de opvoeding van hun kinderen en kleinkinderen. Er is op preventieve wijze de opvoeders opvoedkundige handvaten aangeboden door middel van: Gezinsbegeleiding, Counseling, Training en een Familieconferentie over opvoeding.
  Waarom gezinnen in achterstandswijken? Uitgangspunt is dat iedere ouder het beste voor zijn of haar kind wil. een cumulatie van problemen op de verschillende levensgebieden in armen buurten vormt een risico voor een gedegen opvoeding. Te denken valt aan schulden, werkeloosheid, middelenafhankelijkheid, of verslaving, een beperkt sociaal netwerk, relatieproblemen en dergelijke. De stress die hiermee samengaat heeft zich in veel gezinnen waar wij mee werken ontladen in geweld tussen ouders en geweld naar hun kinderen. Zeker bij gezinnen met heel jonge kinderen die veeleisend zijn merken wij dat ouders onder grote druk staan. In algemene zin geldt dat hoe meer belastende en risicofactoren er in een gezin aanwezig zijn, die niet gecompenseerd worden door beschermende factoren hoe groter de kans is op problemen binnen het gezin. Met andere woorden kinderen van onze cliënten in achterstandswijken komen vaker in aanraking met huiselijke agressie wat gevolgen kan hebben voor hun verdere leven.
  Door deze huiselijke agressie die explosieve vormen aanneemt is per 1 april een time-out huis in gebruik genomen, om preventief en curatief onze cliënten in eerste instantie te beschermen tegen dit geweld. Per 1 juli is een tweede time-out huis officieel opgestart op de westelijke kant van het eiland.
  Ook hier is het concept een verblijf van drie dagen tot een maximum van 1 week. Het is ook hier geen definitief verblijf, maar een time out om naar een structurele oplossing te zoeken in een benarde situatie Onder begeleiding van de gezinsbegeleidster en andere deskundigen worden deze cliënten van dichtbij geobserveerd en intensiever begeleidt. In welke mate hiervan gebruik is gemaakt leest u terug onder de cliënt gegevens.
  Nu dat de AMFO(door Nederland gefinancierd tot eind 2012) gaat sluiten kunnen wij geen nieuwe contracten meer aangaan? In het regeerakkoord staat dat de politieke partijen alles zullen doen om de instanties die via AMFO gefinancierd worden, staande te houden, zodat ze hun waardevolle werk aan de armoedebestrijding kunnen voortzetten. Maar het woord ‘bezuiniging’ valt telkens de laatste maanden, waardoor juist de allerarmsten het hardst getroffen worden. Alle organisaties die hiermee geconfronteerd worden merken dat Nederland de levensduur van de AMFO moet verlengen.
  .
  E. Melfor MBA EM Voorzitter “Bo Mes Forsa” BOF.

 2. Het zou m.i. goed zijn als premier Rutte tijdens zijn komende bezoek aan o.a. Curacao ook eens sprak met Stanley Brown om kennis te nemen van zijn visie over de toekomst van het eiland en dat evenzo minister Plasterk bij een komende gelegenheid Stanly Brown eens ontmoet. Laat u niet inpakken door “macht”-hebbers!