• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Foto Rijksoverheid: Edith SchippersCURACAO – Minister Edith Schippers gaat akkoord met een voorstel vanuit Caribisch Nederland om besparingen op de zorgkosten te halen. Eerder voorgestelde maatregelen worden uitgesteld tot 1 januari 2015, onder de voorwaarde dat het voorstel een besparing van 1 miljoen euro per half jaar oplevert.

In de brieven aan de eilandbesturen – waarover ook de Eerste en Tweede Kamer zijn geïnformeerd – geeft Schippers aan hoe zij verder wil met de opbouw en vormgeving van de gezondheidszorg in Caribisch Nederland.

Kosten
Om de sterk oplopende zorguitgaven in Caribisch Nederland een halt toe te roepen, kondigde Schippers in december 2012 maatregelen aan. Een van die maatregelen was het schrappen van enkele aanspraken uit het verzekerde pakket. Het gaat hier om vergoeding van eenmalige gebitssanering voor volwassenen en fysiotherapie voor volwassenen.

Uitstel
De betrokken beroepsgroepen op de eilanden zijn hierop met een voorstel gekomen om dezelfde besparing te realiseren. De minister geeft onder dezelfde financiële voorwaarden één jaar uitstel tot januari 2015. Deze termijn moet voldoende zijn om het restant van de saneringen te voltooien en het aanbod voor fysiotherapie, waaronder revalidatie, goed te regelen.

Werkgroep
Caribisch Nederland stelt dat de bezuinigingen kunnen worden gehaald door via harde afspraken productieplafonds vast te leggen voor tandartsen en fysiotherapeuten. Deze afspraken gelden dus al voor 2013. Verder stelt Schippers een werkgroep in die onder leiding van een onafhankelijke voorzitter een plan ontwikkelt over hoe de gezondheidszorg op de eilanden zich op de lange termijn verder moet ontwikkelen.

1 reactie op “Schippers akkoord met alternatief bezuinigingsvoorstel”

  1. Fijn, voorlopig hebben de bewoners van de BES eilanden hun zin.
    Nu nog een goed plan voor de toekomst ontwikkelen en ze zitten gebeiteld.
    Niet vergeten dat niet ieders wensen door de gemeenschap betaald zullen kunnen worden.