Koninklijke MarechausseeCURAÇAO – De douane oordeelt niet positief over de samenwerking met de Koninklijke Marechaussee (KMar) in het Gemeenschappelijk Grenscontrole team. Dat staat in het rapport ‘Evaluatie protocol flexibel inzetbare pool Koninklijke Marechaussee’, dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

“Aan de toegezegde inzet werd niet altijd voldaan door de KMar. Ook leidde het verschil in werktijden en werkhouding tussen de douane en de leden van de flexibele pool tot spanningen”, zo staat er in het rapport.

Nieuwe manier
Op dit moment wordt op de luchthaven onder gezag van het Korps Politie Curaçao (KPC) op een nieuwe manier met de douane samengewerkt. In de zogenaamde HOT-teams voert de douane de passagierscontroles uit en verrichten de leden van de flexibele pool ter bestrijding van de drugshandel vervolgonderzoek uit op aangehouden drugskoeriers. “Naar het oordeel van de douane en de KMar komen beide partijen op deze manier veel beter tot hun recht”, melden de onderzoekers.

Evaluatie
De KMar kan op basis van het protocol worden ingezet op Sint Maarten, Curaçao en incidenteel ook in Caribisch Nederland. In het protocol is bepaald dat de inzet vanuit de flexibele pool in het vierde kwartaal van 2012 wordt geëvalueerd. Minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk heeft vertrouwen in een goede voortzetting van de inzet vanuit de flexpool KMar op Sint Maarten en Curaçao, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Looptijd
“Ik ga er vanuit dat de KMar ook in de resterende looptijd van het protocol van betekenis kan zijn in de ondersteuning van de rechtshandhaving in beide landen”, meldt Plasterk. De samenwerking loopt nu tot 2015. Op Curaçao wordt de KMar ingezet bij het Gemeenschappelijk Grenscontrole team, Hato-opsporingsteam, Atrakoteam, de Immigratiedienst en Divisie Georganiseerde Criminaliteit.

Standpunt
In het rapport staat dat het Land Curaçao geen standpunt kon verwoorden vanwege het ontbreken van een regering ten tijde van de evaluatie, maar dat het ministerie van Justitie de samenwerking als ‘positief’ omschrijft. KPC looft volgens het rapport de kennisoverdracht van de flexibele pool naar de lokale medewerkers en geeft aan profijt te hebben van de technische middelen die KMar beschikbaar stelt voor de opsporing. Het Openbaar Ministerie van beide landen noemt de betrouwbaarheid van de flexibele pool als een sterk positief punt, alsmede de inhoudelijk kennis en kunde van het opsporingswerk.

www.versgeperst.com