• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

PAR logoCURACAO – Oud-premier Daniel Hodge, Zita Jesus-Leito en Marilyn Alcalá-Wallé zijn gisteravond door de partijraad naar voren geschoven als kanshebbers voor het leiderschap van de PAR. Dat maakt de vice-president, David Dick, bekend. In totaal waren er acht geïnteresseerden voor het leiderschap.

Hodge, Jesus-Leito en Alcalá-Wallé gaan volgende week drie debatten aan. Iedereen is welkom bij de debatten. Vervolgens zal de partij tijdens een Algemene Ledenvergadering een nieuwe leider kiezen.

25 reacties op “Drie kandidaten PAR-leiderschap bekend”

 1. @ samuel. Is de heer Hodge goed bezig?
  Ik heb mijn bedenkingen.
  Zijnde lid van Par minister president worden voor Pueblo Soberano.
  Accepterern dat Par-dissident Sulvaran een minister voordraagt
  Accepeteren dat de vrouw van Ivar Asjes zijn adviseuse wordt.
  Niet het lef hebben om Stella van Rijn buiten de deur te zetten.

  Ik neem aan, dat meerdere burgers vragen aan de heer Hodge hebben. Hij was passief/slapend lid van de PAR en de goddelijke Wiels riep hem tot het ambt van MP. Blijkbaar was de wil om te dienen groot en dat is hem bij de PAR geleerd, als hij dat al niet in zich had. De formateur zal dat aan Sulvaran gevraagd hebben zoals aan alle andere partijen; Sulvaran kon niet buitengesloten worden. In ieder geval had Hodge daarover niets te zeggen. De gevallen Tasjes en van Rijn waren voor hem potentiele schaderisico’s voor het eiland en dus de belastingbetaler, als hij die had willen wegwerken en dat zou hem niet in dank zijn afgenomen na de miljoenen, die Schotte daarmee op onze kosten heeft verspeeld en zelfs nog niet afgelopen zijn. Ik zou voor Hodge zo gauw geen alternatieve partijleider voor de PAR weten. Jij?

 2. @ P Taal. Inderdaad is zuurpruim Freek blij met je en volhardt in het verkeerd en nergatief gebruik van een Nederlands woord. Een dooie mus kan iemand blijkbaar blij maken. Aangezien ik de bewijzen en het citaat niet heb mogen ontvangen, neem ik aan dat die er niet zijn zoals ik al verwachtte. Een aardige poging van je maar mislukt waarmee je hier minister kan worden.

 3. Is de heer Hodge goed bezig?
  Ik heb mijn bedenkingen.
  Zijnde lid van Par minister president worden voor Pueblo Soberano.
  Accepterern dat Par-dissident Sulvaran een minister voordraagt
  Accepeteren dat de vrouw van Ivar Asjes zijn adviseuse wordt.
  Niet het lef hebben om Stella van Rijn buiten de deur te zetten.
  En nu wil hij het leiderschap van Par op zich nemen
  Ik denk dat de heer Hodge de laatste maanden in negatieve zin veel heeft geleerd.
  Ikke ikke en de rest mag stikken

 4. @aurelius

  No comment.

 5. @ P Taal. Neen, volstrekt niet meneer Taal: officieel heb je gelijk: begrijpbaar mag niet, maar de j u i s t e verbetering moet zijn: TE begrijpen. Het laat overigens onverlet dat je gaarne met mieren de liefde bedrijft. Dat is het punt (anglicisme, ik weet het) wat Zorro wilde maken: je kunt beter op een ander forum je kritiek spuien -dit forum is daar niet voor bedoeld. Heeft Zorro (die mij overigens in het geheel niet nodig heeft als zijn verdediger) toch weer gelijk in zijn uitsteekbaar(!) geschreven Nederlands 😀

 6. @aurelius

  “begrijpbaar” moet zijn “begrijpelijk”……………………..

 7. @ Freek
  Oooeps, wat een zure reactie. Ik mag de reacties wel van die ouwe vos Zorro: jij kunt er in geen geval tegenop. Aan je reactie te merken beschouw je jezelf nog als jeugdig. Wat sneu nou: zo jong en dan al verzuurd…

 8. @Zorro, je kunt dus niet ophouden met afzeiken, prettige oude dag verder!

 9. @ P Taal: ( je zal nu wel -moeten- antwoorden dat je dat ook vindt…..). Dat zijn nogal wat puntjes, vind je zelf ook niet? Dan ook nog puntjes binnen en buiten het afsluitende haakje. Een doodzonde, vriend! Niet meer zeuren over Zorro’s interpunctie dus -nergens voor nodig, want zijn stukken zijn altijd in begrijpbaar Nederlands geschreven.

 10. @ P Taal. Freek zal wel blij met je zijn. Zonder enige onderbouwing van je uitspraak kan ik onmogelijk toegeven. Ongetwijfeld zal ik wel eens tekortschieten maar dan zal ik me zeker van jou niets aantrekken. Ik weet, dat interpunctie in de Nederlandse taal extra aandacht heeft om dat te verminderen en dat de geijkte en lang gebruikte regels om een komma te gebruiken niet meer vanzelfsprekend zijn. Dan komen we echter op een zeer hoog niveau terecht bij taalkundigen en dat is me te veel. Ik kan genieten van bijv. taalkundige Wim Daniels, wanneer hij zijn taalvirtuositeit etaleert waarop ik jaloers zou kunnen zijn. Mijn bezwaar richt zich op het regelmatig verkeerd gebruik (vaak negatief) van een Nederlands woord en niet op futiliteiten of op wat boven mijn en de pet van bijna iedereen gaat. Daarvoor moet je je heil echt op een daarop gespecialiseerd forum zoeken. Succes.

 11. @ P. Taal Je zegt bijvoorbeeld impliciet dat je de regeerperiode “Hodge” zinloos vindt.

  Afgezien van het ontbreken van enig bewijs draagt de interpunctie niet bij aan kennis van de taal en begrip van de taal dus je lijkt me behoorlijk in de war. Bewijs 2 van je verwarring: kan je me even citeren waar ik dat “zinloze” heb geschreven?

 12. @Zorro,
  ik moet je teleurstellen. Het Nederlands van Freek is stukken beter dan dat van jou. Je interpunctie is verre van correct. Je smijt bijvoorbeeld ten onrechte met komma’s op plaatsen waar die helemaal niet horen. Ook de logica in je zinnen is ver te zoeken. Je zegt bijvoorbeeld impliciet dat je de regeerperiode “Hodge” zinloos vindt.Vind je dat ook?
  ( je zal nu wel -moeten- antwoorden dat je dat ook vindt…..).

 13. @ Freek. En Zorro, heb jij niks anders te doen dan mensen afzeiken die hun mening geven waar je het niet mee eens bent?

  Je Nederlands moet ruim onvoldoende zijn, want je begrijpt er niets van. Een beter voorbeeld is je eigen reactie van 19.43 uur.

 14. Tja Hodge, zal hij het jongere deel aanspreken? Hij kijkt altijd zo bedrukt.
  En Zorro, heb jij niks anders te doen dan mensen afzeiken die hun mening geven waar je het niet mee eens bent?

 15. Het getuigt van lef als Hodge de ondankbare taak op zich neemt, de zaak financieel gezond te krijgen met een zakenkabinet. Wiels zag geen enkele zittende politicus bereid of in staat, dit zonder politieke kleerscheuren gedaan te krijgen. Allemaal politieke lafaards dus, die nu helemaal opnieuw weer spelletjes gaan spelen over de rug van de bevolking. Ik durf te wedden dat Hodge, bij eventuele benoeming als fractieleider van de PAR, helderheid zal geven over zijn plannen met het volk van Curacao. Hij vormt een goed tegenwicht om samen met PAIS , een nieuwe wind over het eiland te laten waaien.

 16. @ Boris B. Na 3 maanden moest hij al gedwongen de brui er aan geven.
  Als jouw tijd erop zit, moet je er ook de brui aangeven, hoewel dat wel een zeer vrije vertaling is van “wegwezen”.

  Met onvoorwaardelijke gedoogsteun van de meerderheid in de Staten is het makkelijk “regeren”. Dat geldt toch voor elke regering, die 3 maanden zit, en wat kan er gebeuren in 3 maanden tijd. Trap je wel vaker open deuren in, want het gaat je goed af?

 17. Wederom gemiste kans voor de PAR, weer geen vernieuwing maar 2 vrouwen uit de oude snotterdoos en iemand die nog geen week geleden zei de politiek de rug toe te keren omdat hij niet met de zakkenvullers uit de politiek te worden geassocieerd. Ayo PAR!

 18. let it be Hodge, is uiteraard nog geen echte politicus, maar ik vind dat ie het tot zover knap gedaan heeft, is nog een ruwe diamant, de kantjes voor het echte scherpe politieke spel moeten nog wat geslepen worden, maar hij is op de goede weg.

  als hij het wordt heeft de PAR mijn stem terug, Asjes is een flopper en dat PAIS deze man steunt zijn ze mijn stem kwijt, basta

 19. The bold against the beautifuls.

 20. Van Hodge hebben we niets te verwachten. Na 3 maanden moest hij al gedwongen de brui er aan geven.
  Met onvoorwaardelijke gedoogsteun van de meerderheid in de Staten is het makkelijk “regeren”.
  Maar mijn voornaamste kritiek is dat hij Tara Asjes , al dan niet gedwongen, als persoonlijk adviseuse benoemde en dat hij Stella van Rijn (sloofje van ene Gerrit ) liet zitten waar ze zat. Man zonder ruggengraat. (gaat samenwerking met Gerrit/MFK niet uit de weg !).
  Maar hij zal denken: hé ,er is een hoop te verdienen in de politiek met behoud van min inkomen bij de PSB. Jaja,zo gaat dat.

 21. Par moet voor Hodge gaan.
  Het is tijd om de dameskliek in de top van de PAR te doorbreken en dit kan alleen met een krachtige man.

 22. Hodge is ongetwijfeld de beste van de drie, maar ik vergeet niet dat hij de MP was van een regering, die met a-sociale maatregelen de kwetsbare groepen behoorlijk heeft aangepakt met de verhoging van de OB en de BVZ. Zou hij van gedachten durven veranderen?

 23. Deze mensen kom je nooit in een toko of op straat tegen. Ze staan mijlen ver van de bevolking. Af en toe hoor je ze hysterisch over de radio gillen en de andere keer willen ze alles uit handen geven cq verschuiven op Nederland. Waarom zal een werkgever (volk) iemand betalen die niet voor hem wenst te werken? Wel de lusten en niet de lasten?

 24. Hodge zal wel een goede tegenkandidaat zijn voor Asjes.
  Asjes vond het niet nodig om zich door Hodge te laten bijpraten bij de overdracht.
  Denk dat ze elkaar niet liggen, zeker niet na de openhartigheid van Hodge in de NL pers over Asjes. Dat kan politiek boeiend worden. Hopen dat we Hodge over een paar maanden weer terug zien. Hij heeft tenminste een schoon blazoen en verstand van zaken. Dat heb ik bij de PS nog weinig gevonden.

 25. Ik heb wel vertrouwen in Daniel Hodge, ook al heeft hij zich erg laf opgesteld door de hem door de strot geduwde Tara P. als adviseuse (hahaha!) te accepteren en zijn uitspraken in Trouw te ontkennen.

  Ik schat Jesus Leito en Alcala Walle voor wat betreft integriteit iets hoger in maar qua kundigheid iets minder.

  Helaas zie ik in geen van de drie een groot gezicht die de partij bij de volgende verkiezingen veel stemmen gaat opleveren.