• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

diabetesCURAÇAO – Dat er op Curaçao een alarmerende toename is van chronische ziektes, waaronder Diabetes Mellitus, is bekend. In dit kader organiseren de werkgroep Protocol Diabeteszorg en Diabeteseducatie en het ministerie van Gezondheid een werkconferentie Protocol Diabeteszorg en –Educatie.

Deze conferentie heeft tot doel om aan de hand van de Diabetes Zorgstandaarden/protocol Curaçao duidelijkheid te geven over wat verwacht mag worden op het gebied van diabeteszorg en- educatie en hoe deze georganiseerd moet worden. Alle belangrijke professionals in de diabeteszorg hebben hun input gegeven vanuit hun specifiek aandachtsgebied bij het ontwikkelen van een Diabeteszorg standaard/protocol Curaçao. Uitgenodigd voor deelname aan deze werkconferentie zijn (diabetes) verpleegkundigen, huisartsen, internisten, diëtisten, podotherapeuten, chirurgen, kinderartsen en laboratoriummedewerkers.

Protocol
Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Bernard Whiteman, opent de werkconferentie openen, gevolgd door presentaties van verschillende professionele sprekers werkzaam op het gebied van 1e lijn, 2e lijn, verzekering (SVB) en registratie van de diabeteszorg. Vervolgens geeft een vertegenwoordiger van elk relevante discipline in de diabeteszorg een korte presentatie van hun protocol, waarop commentaar kan worden geleverd. Afsluitend wordt getracht om samen te komen tot één Diabetes zorgstandaard en protocol voor Curaçao.

Deelnemen
Alle vertegenwoordigers van de betrokken beroepsgroepen zijn van harte welkom om deel te nemen aan de werkconferentie die plaats zal vinden op zaterdag van 08:30 tot 13.00 uur in de zaal van BPD van het WTC. Aanmelden is mogelijk via het e- mailadres: armartis@yahoo.com. Toegang is gratis.

1 reactie op “Werkconferentie Protocol Diabeteszorg- en Educatie”

  1. Ja,
    En dan vooral, het ene naar het andere fastfood restaurant bouwen !!!