• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Centrale Bank CuraçaoCURACAO – PAIS-voorman, Alex Rosaria, waarschuwt om bij de behandeling van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de Centrale Bank morgen in de Staten, niet een politiek spel te spelen om één persoon zwart te maken. “We moeten ons beseffen dat er veel op het spel staat,” aldus Rosaria.

Behalve het onderzoek dat de Algemene Rekenkamer heeft verricht bij de Centrale Bank, zijn de regeringen van Curaçao en Sint Maarten op 18 augustus 2012 ook overeen gekomen dat er een operational audit wordt gedaan naar het functioneren van de CBCS. “Dit onderzoek is nog niet afgerond en dient zeker afgewacht te worden”, laat Rosaria weten in een persbericht.

CFAFT
Zeer binnenkort, in november, dient Curaçao opnieuw te rapporteren aan het Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) over de wijze waarop Curaçao invulling geeft aan de bestrijding van witwassen van gelden en financiering van terrorisme. Voor wat betreft de bestrijding van witwassen van gelden en financiering van terrorisme speelt de CBCS een belangrijke rol. De CBCS is de instantie die integriteittoezicht uitoefent op de financiële instellingen op Curaçao en Sint Maarten. Curaçao heeft bij de vorige evaluatie met de hakken over de sloot een voldoende gehaald.

Onenigheden
“Toen speelde ook in ons nadeel de onenigheden tussen de Regering en de Centrale Bank president”, aldus Rosaria. “Het doet ons land niet goed om deze kwesties publiekelijk uit te vechten. Dat moeten wij nu zeker vermijden”. Volgens Rosaria moet de energie gestopt worden in het bepalen van een standpunt over de monetaire unie.

Monetaire unie

Rosaria: “Stappen wij uit de unie of gaan wij eindelijk een modus vinden opdat Curaçao en Sint Maarten hun financieel-economisch beleid met elkaar afstemmen? Wat voor oplossingen gaan we bieden aan de steeds groter wordende betalingsbalansproblematiek? Hoe gaan we uitvoering geven aan de aanbevelingen van de CFATF opdat Curaçao aantrekkelijk blijft of groeit als internationale financiële dienstencentrum. Dat zijn zaken waar we onze aandacht moet richten. PAIS doet in ieder geval niet mee aan heksenjacht”.

3 reacties op “PAIS: discussie Centrale Bank zuiver houden”

 1. Tja, CFATF…we lezen er verder weinig over, maar lekker zit het niet…We verdienen er aan dus..Maar…

  Via Verenigingen, Stichtingen etc. kan fijn anoniem worden gewerkt. Op Internet maken adviseurs aan vermogende klanten ook duidelijk dat je op die manier ongenoemd kunt blijven in alle officiële stukken. Dit, en vooral de SPF, is een doorn in het oog van de CFATF. Daarnaast is de registratie bij de “Chamber of Commerce” niet up to date en kan deze zelf geen sancties opleggen als geregistreerden er een potje van maken. Er zijn teveel opties voor de uiteindelijke begunstigde (ultimate beneficial owner, UBO) om buiten schot te blijven. Criminelen en witwassers houden daarvan…

  Voor het melden van “ongebruikelijke transacties” aan het meldpunt (MOT) hebben we de zaken zo “geregeld” dat het niet van de grond kan komen. Er wordt krampachtig vastgehouden aan een lijstje “wit-was signalen” van het ministerie. Alle andere zaken, ook al ruik je tot aan Westpunt dat het witwassen of anderszins crimineel is, worden niet gemeld en niemand die het wil weten. We moeten het de klanten niet lastig maken, toch? Bovendien hebben we als dienstverlener een vertrouwensfunctie en verwacht de klant dus vertrouwelijkheid van ons…is ons excuus. Bij een melding buiten “het boekje” worden we als bank of beheerder misschien wel aansprakelijk gesteld! Stel je voor! Wetgeving om van aansprakelijkheid gevrijwaard te worden als we – te goeder trouw – een MOT melding willen doen, maken we dus maar niet. CFATF meldt het diplomatieker, maar wel duidelijk; dat is waardeloos.

 2. @TUNA,

  De ambtenarij hoeft niet vertragend te zijn, mits je maar genoeg geld hebt 🙂

 3. Indien Curaçao uit de unie zou stappen, al dan niet gedwongen door st Maarten, dan zijn we bij een nog iets verslechterende conjunctuur op dit eiland een stap dichter bij devaluatie naar mijn mening, dan wel verhoging van prijzen indien we een andere (buitenlandse) munt zouden accepteren als betaalmiddel.
  Onze concurrentie positie is puur slecht, de vakbonden hebben teveel macht en de ambtenarij vertraagt ieder investeringsproces. De werklust ligt laag en de belastingdruk hoog. Wij kunnen ons v.w.b. de centrale bank nu zeer zeker geen grappen permitteren, anders betalen we daar allemaal voor.