privacyCURAÇAO – PAIS wil weten hoe het staat met het oprichten van een College Bescherming Persoonsgegevens. Dit college moet erop toezien dat persoonsgegevens zorgvuldig en niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan waarvoor ze in de eerste instantie zijn verzameld.

In dit kader heeft Alex Rosaria, fractievoorzitter PAIS, een zestal vragen gestuurd naar de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Etienne van der Horst en de minister van Algemene Zaken Ivar Asjes.

Beschermingsniveau
“Privacy is niet alleen een grondrecht. Privacybescherming is ook een belangrijke conditie voor het verder ontwikkelen van onze internationale financiële sector (IFS), zoals het aangaan van belastingverdragen”, meldt Rosaria. “Ook ons streven om een vorm van algemene registratie van kredietverleners te ontwikkelen, ter bescherming van de oplopende schuldenproblematiek binnen onze maatschappij, valt hier onder”. Verder vindt Rosaria dat indien Curaçao meer gegevensverzameling- en uitwisseling wil voor het tegengaan van criminaliteit, corruptie, witwassen van geld, er een passend beschermingsniveau van privacy moet bestaan.

[scribd id=146529241 key=key-l337an75g3nqbsnky19 mode=scroll]

17 reacties op “PAIS stelt vragen over privacybescherming”

 1. @ Margret. Het heeft geen zin om over Schotte te pochen, want eerstens verdient hij dat niet en tweedens zal hij NOOIT meer door de screening komen.

 2. @Philippe, verspil geen educatie-moeite aan Margret van der Dijs. Wat je ook zegt, haar familie had als een van de weinigen grof baat bij Gerrit en zal koste wat kost blind achter hem blijven staan.

  Zie o.a. enquetepleidooi inzake Schotte, Van der Dijs en Treurniet:
  http://www.curacao-law.com/wp-content/uploads/2013/06/PleidooiOMenquete050613def.pdf

  “Wat betreft het overnemen van bestuurstaken die tot de competentie van de directie behoren kan ook gewezen worden op de rol van president commissaris van der Dijs die zich zeer actief bezig hield met het aangaan van grote financiële verplichtingen namens zowel Aqualectra als RdK, terwijl in „normale‟ omstandigheden de RvC zich uiteraard met het toezicht behoort bezig te houden en niet met het bestuur. In dit verband wordt bijvoorbeeld gewezen op de rol van van der Dijs bij de overdracht van de aandelen BOO, het afblazen van de voorgenomen nieuwbouw en de renovatie van onderdelen van de BOO centrale. Later wordt hier op teruggekomen.
  Van der Dijs heeft voorafgaande aan deze zitting als productie overgelegd enige correspondentie met het consultancy bedrijf Booz.
  De indruk die het openbaar ministerie krijgt na lezing van die stukken is dat van der Dijs wel zeer makkelijk een contract van zo‟n US$ 1,2 miljoen afsluit op kosten van Aqualectra voor kennelijk een advies over een nieuw beleid binnen Aqualectra. In dit verband wijst het openbaar ministerie er overigens op dat in de statuten van Aqualectra („IUH‟) uitdrukkelijk opgenomen is dat het beleid door de directie geïnitieerd wordt. Volgens de statuten van Aqualectra heeft de RvC louter een toezichthoudende functie voor wat betreft het te voeren beleid en geen initiërende functie. Het lijkt er dan ook op dat van der Dijs de betreffende overeenkomst in strijd met de statuten aangegaan is omdat het uitstippelen van beleid niet tot de taak van de RvC behoort. Verder blijkt overigens ook nergens uit dat voor deze miljoenen opdracht door de RvC de geldende aanbestedingsregels in acht genomen zijn.
  Hoe dan ook; in elk geval blijkt ook uit deze zijdens van der Dijs zelf overgelegde stukken dat de RvC grote financiële verplichtingen op kosten van Aqualectra aanging en ten onrechte op de stoel van het bestuur is gaan zitten.”

 3. ??Philippe, these are nothing than numbers.

  Denk aan alles wat Gerrit Schotte heeft gedaan voor de kansarmen. Stella van Rijn was miskend bij de aannemersvereniging waar ze koffie zette en de toiletten schoon maakte. Onder Gerrit, die haar kwaliteiten zag, werd ze secretaris generaal.

  Idem dito Ramsay Soemanta, die fotorolletjes verkocht in een kleine fotozaak en zonder werk raakte toen de produktie van het fotorolletje werd stopgezet. Maar dankzij Gerrit werd hij persvoorlichter.

  Dit geeft maar weer aan hoe Gerrit alleen aan het volk denkt en daarvoor alle respect verdient.

 4. @ Margaret van der Dijs, fijn dat je hem trouw blijft, maar…

  Jamaloodin liet geen 156 miljoen tekort achter, maar meer dan 180 miljoen. Het was een zootje: Het Cft meldde:

  “Uit de uitvoeringsrapportage blijkt dat het tekort op de gewone dienst over 2011
  voorlopig wordt geschat op ANG 180 miljoen, aanzienlijk hoger dan de ANG 156 miljoen waar het Cft ten tijde van het advies over de aanwijzing, op basis van toenmalige informatie van Curaçao, vanuit ging. Dit betekent dàt het te compenseren bedrag uit hoofde van tekorten op de gewone dienst over 2010 en 2011, na inzetten van het restant van de eenmalige ontvangst aan middelen voortkomend uit de BRK per 10 oktober 2010, in totaal uitkomt op ANG 122 miljoen.

  De dekkingsopgave is daarmee ruim ANG 20 miljoen hoger dan de in de aanwijzing
  genoemde ANG 98 miljoen. Conform artikel 18.4 Rijkswet dient het Bestuur uiterlijk 31
  augustus de vastgestelde Jaarrekening 2011 in te dienen aan het Cft. Daarnaast wil het Cft u erop wijzen dat de eerste, tweede en derde begrotingswijziging 2011 tot op heden nog niet zijn vastgesteld.”

  Aldus het Cft aan Jamaloodin bij 2e Uitvoeringsrapportage 2012 dd 5 september 2012 (zie website Cft)

 5. En weer een schot in de lucht. Begint bijna komisch te worden.
  Rookverbod…….. lijkt goed voor de economie, rookruimten in openbare gebouwen realiseren kan helpen de bouwwereld uit het slop te trekken. Enkele honderden ambtenaren om e.e.a. te controleren, privacybescherming levert ook enkele honderden arbeidsplaatsen op, maar ……… ons mooie landje staat voor een bankroet, er is zelfs geen geld voor justitie, onderwijs, infrastructuur, overheids nv’s, cedula aanmaak, rijbewijzen en noem maar op. Beste heer Rosaria kunt u zich verdiepen in belangrijke zaken? Bijvoorbeeld waarom u het toestaat dat wij deze regering hebben??

 6. Hahahaha, goeie mop van M van der Dijs, en Jamoloding? Die kon niet eens een telraam vasthouden omdat er geen pistoolgreep aan vastzat, laat staan dat hij er mee kon omgaan. MFK en integriteit hoort ook niet in één zin thuis, maar toch bedankt voor de mop.

 7. Nog een reden om de volgende keer MFK te stemmen, een partij die integriteit hoog in het vandaal heeft staan en waar het volk, niet de politicus, op de eerste plaats komt.

  Met een MFK regering had Curacao er nu een stuk beter voor gestaan, want zoals Jamaloodin bij zijn vertrek al aangaf had Curacao destijds geen grote schulden.

 8. Als je een visie hebt dan weet je waar dit land naar toe moet Alex. Weet je dat?

  Gaan we een corrupte staat worden waar de maffia aan de touwtjes trekt? Waar er orders worden gegeven aan de minpres om meer waardeloze casino’s te openen voor onze al aan casino’s verslaafde ouderen? Want een casino levert niks op. Om het in economische termen te zeggen Alex, geen toegevoegde waarde.
  Gaan we zakken naar de rest van de Caribbean waar het vaak armoe troef is?

  Of heb je een visie voor dit land? Want we weten niet meer waar je naar toe wilt. Je loopt netjes in de pas. Je gooit net als D66 soms enkele waardeloze bestuurlijke ideetjes in de lucht. Maar je pakt de corrupte heren in je midden niet aan.

 9. Pais weet niet wat het wilt. Elke twee weken een nieuwsletter sturen waar er niets in staat. En dan een corrupte Ivar Asjes die de Staten heeft gegijzeld Premier laten worden.

  De economie ligt op z’n gat en de mensen gaan hun baan verliezen en je hoort er niets van. In plaats dat ze jobs creëren, de discussie aangaan met investeerders en voor brood op de plank zorgen gaan ze nu privacy wetgeving regelen. Weten ze hoeveel die privacywetgeving in Nederland de bedrijven heeft gekost? Je kunt in Nederland bijna geen klantgegevens meer verzamelen.

  Pais heeft geen visie voor ons Pais. Triest.

  We zullen zien met wat voor gekke plannen ze weer op de proppen komen.

 10. Rookverbod, privacybescherming, lief hoor allemaal,

  Maar staand op de rand van de economische afgrond met zwarte roetvlokken dwarrelend om ons heen en een zwaar corrupt leider aan het hoofd van het kabinet, zou je van een krachtige colalitie-partner toch heel andere prio’s verwachten.

 11. @Alex,
  Eerst had jij het over corruptie bestrijding en nu over Privacy terwijl Asjes jouw baas is in jouw eigen land. Jij maakt geen onderscheid meer tussen detail en het geheel, hoe kan jij over Privancy praten terwijl je open en bloot ben voor Asjes? Jij bouwt op moerasgrond, jij moest zorgen dat jij in plaats van een Asjes jijzelf of een ander Curaçaoënaar op de plaats van Asjes zit. Dàt moet jouw doel zijn! Nu draag je graag water in zee. Alleen een Curaçaoënaar kan dit Eiland losmaken uit haar isolement, alle anderen zijn hier voor eigen belang of belang van een ander, behalve dat van Curaçao zelf: Vreemd is jullie als politicus dit niet snapt: je wordt van bovenuit gemanipuleerd Alex Jij moet de kunst in het leven inzien: naar boven likken en naar beneden trappen. Wiels gaf jullie allemaal en geheel Curaçao een lange neus. Hij gaf zijn orders, hoeft ze niet te verantwoorden en vertrok bewust met lauden! Leren denken en inzien Alex en niet wegkruipen!

 12. @Philippe, PAIS doet al mee met de grote jongens. Ze lopen keurig in de pas en trekken af en toe een minder belangrijk item uit de kast, misschien voor het verleggen van aandacht. Ze gaan het niet redden tegenover het Asjes-gedoe en PS en dat is jammer van de vier zetels die ze nu hebben (hoeveel stemmen zijn dat?).
  Vragen stellen over privacybescherming is zoiets als “de leguaan heeft ook rechten ipv platgereden te worden”!
  Zonder gekheid, laat PAIS eens concreet, inhoudelijk en voortvarend aan de democratische weg timmeren. Om te beginnen met de pijlers economie en milieu!

 13. @ Sander. Toch maar weer PAR stemmen???
  dan is Zorro ook weer tevreden….

  Dat hangt ervan af. Als er in de komende 3,5 jaar of eerder niets verandert en ik bedoel verbetert bij de PAR blijf ik in ieder geval thuis op de verkiezingsdag. Zita Jesus-Leito mag bijvoorbeeld van mij het ruime sop kiezen.

 14. PAIS, wanneer gaan jullie nou eens met de grote jongens meedoen? Privacy is belangrijk, maar kunnen we hoofd- en bijzaken niet scheiden? We hadden de hoop dat PAIS tegenwicht zou geven tegen PS, maar nu zijn ze alleen maar “bijwagen”. Zo ontzettend jammer.

 15. Ik vindt dat PAIS zich moet afvragen of ze wel met de maffia willen regeren?
  ik weet ook wel als ze zich terugtrekken dat dan de MFK uit de kast getrokken wordt door Asjes.
  Want Asjes zal kosten wat het kost MP willen worden.
  Maar PAIS en PNP branden hun vingers aan dit kabinet.
  heel jammer ook voor PNP, want mijn stem zijn ze kwijt.
  Toch maar weer PAR stemmen???
  dan is Zorro ook weer tevreden….

 16. PRIVACY ?,Rosaria de Janeiro!,begin dan eerst eens met de regering opdracht te geven,om niet alle vuile was en leugens buiten te hangen over mensen die straks hun baan moeten inleveren voor de vriendjes van het nieuwe cabinet Jasjes,schieten wij al een stuk op,maar wij zullen als volk wel weer moeten toezien hoe ons belasting geld word misbruikt om rechtzaken te betalen.Met het cabinet papiertjes zwaaien van Gerrit de Raaf heeft het in ieder geval mijoenen gekost.

 17. Weer zo’n super belangrijk onderwerp, heeft echt de hoogste prioriteit. Bedrijven weten nog niet in detail welke goederen welk OB percentage hebben, SVB kent meer vraagtekens dan duidelijkheden, Investeringsklimaat hold werkelijkwaar achteruit, toerisme stagneerd dramatisch, de ISLA blijft onverminderd uitstoten, de overallen met wapens zijn niet meer weg te denken uit een normale dag, etc. Misschien wordt het nu tijd om eens de juiste vragen te stellen en actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat dit eiland vooruitgaat i.p.v. achteruit.

  Ik wil niet zeggen dat Privacy niet belangrijk is, maar naast het initiatief van het rookverbod op Curacao, dat een lachertje is met een rokende Isla, denk ik toch echt dat ik van PAIS had kunnen verwachten dat ze echte prioriteiten aan zouden pakken.