• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

RechterCURAÇAO – Het resultaat van de screening van de ministers publiek maken, is op Curaçao niet toegestaan.“Ongeacht of dit gebeurt door de betrokken kandidaat of door een buitenstaander, het is strafbaar”, verklaart formateur Glenn Camelia stellig tegenover Caribisch Netwerk.

Iemand die de resultaten toch naar buiten brengt, kan zelfs voor vier jaar de bak indraaien. “Punt 23 van de ‘integriteitstoets’ vertelt dat niemand de gegevens van de screening naar buiten mag brengen”, dat heeft Camelia tegenover Caribisch Netwerk verteld.

Strafbaar
Camelia: “Iemand die ingaat op het aanbod van Asjes om de gegevens bekend te maken is strafbaar, ook al is er toestemming van Asjes zelf. Die persoon verdwijnt achter slot en grendel. Het is bovendien nergens voor nodig om persoonlijke screeningsinformatie naar buiten te brengen. Dit kan een beoogd parlementslid schade berokkenen in zijn carrière of hem in gevaar brengen. Het gaat niet om het resultaat van één persoon, maar om het eindresultaat. Het draait om een degelijk regeerakkoord en regeerprogramma. De capaciteiten van onze regeerders zijn belangrijk, niet de details van een screening.”

Schoon geweten
Nadat Asjes vorige week zijn ontslag als Statenlid introk, groeiden de geruchten dat hij niet door de screening zou zijn gekomen. Asjes reageerde hierop op zijn Facebookpagina: “Ik kondig publiekelijk aan dat ik, één van de ministeriële kandidaten, geen probleem heb om al mijn gegevens openbaar te maken om voor het volk te bekijken. Ik heb niks te verbergen en mijn geweten is schoon.”

Ontslag
Politicoloog professor Gilbert Cijntje is ervan overtuigd dat Asjes heel bewust zijn ontslag heeft teruggetrokken en dat dit niets te maken had met de screening. “Asjes wilde niet voor verrassingen komen te staan en koste wat het kost de coalitie uit elf leden laten bestaan. Als hij zijn ontslag per direct zou indienen, zou zowel de coalitie als de oppositie uit tien leden bestaan. Hierdoor ontstaat de kans dat de oppositie lastig gaat doen door bijvoorbeeld niet naar de vergadering van maandag te komen. Het parlement komt zo weer in een impasse. Asjes wilde dit voorkomen door zijn ontslag terug te trekken.” Het terugtrekken van het ontslag werd niet goedgekeurd, omdat de geloofsbrieven van zijn opvolgster al waren goedgekeurd. “Hij was te laat, zijn plek was al bezet. Asjes had direct zijn ontslag moeten terugtrekken. Zodra een Statenlid opstapt, komt er een vacature vrij en die was al opgevuld.”

Premier
Ondertussen rijst de vraag wie de volgende premier van Curaçao wordt. Wie wordt er naar voren geschoven als Asjes geen premier wordt? “Er is geen sprake van een andere premier”, gaat Cijntje verder. “Alles is in kannen en kruiken, we moeten alleen even afwachten. Ik verwacht dat eind deze of begin volgende week Asjes premier wordt en de nieuwe regering beëdigd.” Formateur Camelia kan deze uitspraak niet bevestigen.

18 reacties op “‘Bekendmaken screeningresultaat is strafbaar’”

 1. Kom Camelia, ga eens doen waar je wel goed in bent. Domino spelen???? Vertel meteen wat je aan de VDC hebt opgedragen om Jasjes in ieder geval als MP geschikt te verklaren en wat je met Jasjes hebt afgesproken om onder de tafel te regelen.

 2. Art 17 toont dus aan dat de gescreende ( Asjes dus) wel degelijk zijn eigen screeningsresultaten kan openbaren. Hij kan immers geen klacht tegen zichzelf indienen! Asjes doe wat je hebt beloofd ( ook zal dat de eerste keer zijn) en zet ze op je facebook-pagina.

 3. Waarschijnlijk zal Camelia meedelen dat ook de ” integriteitstoets” geheim is. Dan heeft hij het helemaal voor elkaar. Zonder ook maar enige controle kan dan een formateur criminelen integer verklaren. Heeft die ” toets” kracht van wet? Waar kan ik de tekst vinden ( indien natuurlijk niet geheim……zou een geheime wet zijn…..).

 4. Wat voor achterlijke onzin is dit. Het eiland heeft ervoor gekozen, we verdienen om te weten wat er aan de gaande is. Dit zijn publieke werkers, we horen alles van ze te weten, sinds ze directe invloed hebben op het leven van de maatschappij.

 5. Ivar Asjes is een politieke pleeboy. En Camelia verstaat zijn vak niet. Maar nog even geduld, het zal, als ik juist ben geïnformeerd, snel blijken waarom.

 6. Artikel 13

  Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze landsverordening en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze landsverordening de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

  Artikel 17

  1. Degene die de bij artikel 13 opgelegde geheimhouding opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van ten hoogste honderdduizend gulden.
  2. Geen vervolging heeft plaats dan op klacht van hem, te wiens aanzien de geheimhouding is geschonden.

 7. Wie controleert de controleur? Als de VDC haar eigen baas controleert wie bepaald dat dit goed gebeurt? Kabinet Schotte was gescreend maar ondanks dat zaten er criminelen in de regering.. Screening dient te gebeuren door mensen die los staan van de politiek en het liefst geen banden hebben op het eiland.

 8. Iemand word gekozen door het volk om diens land en belangen te dienen. dan mag het volk toch weten wat de man op zijn kerfstok heeft? je kan toch niet stemmen op iemand die daar (om wat voor reden dan ook) vaag over doet? ik stel voor dat we niet meer stemmen op mensen die hun screeningsuitslag NIET openbaar maken. op die manier filter je de rotte zooi eruit VOOR dat iemand op een belangrijke stoel terecht dreigt te komen.

 9. 1-2 tje van Glenn Camelia en drs. Ivar Jases.

  Niet vergeten: Asjes bood het zelf aan: “Geliefd volk, Ik kondig publiekelijk aan dat ik, Ivar Asjes, één van de ministeriële kandidaten geen probleem heb om al mijn gegevens openbaar te maken om voor het volk te bekijken. Ik heb niks te verbergen en mijn geweten is schoon”

  Camelia is mede-verantwoordelijk voor de screening. Natuurlijk wil hij niet dat de resulaten bekend worden.

 10. Heeft iemand al de moeite genomen de landsverordening erop na te slaan? Er staat echt iets heel anders over de vertrouwelijkheid van screeningrapporten dan wat nu wordt beweerd door de formateur.

 11. Dus alle regering/kabinet leden die straks het (ei)land vertegenwoordigen zijn goed uit de test gekomen. Zou dit geloofwaardig overkomen bij de bevolking?

 12. De vraag is hoe de screening omgaat met ongeschreven regels. In Nederland moest vorige week een wethouder aftreden omdat hij zich veelvuldig met de taxi naar het cafe begaf en die ritten declareerde. Hij mocht taxiritten declareren, maar in de publieke opinie was het ongehoord en misbruik van gemeenschapsgeld.

  Op Curacao benoemt Schotte zijn byside van der Dijs in 5 commisariaten en laat hij de overheid betalen voor een prive fotograaf en 10 bodyguards waarmee hij de hele wereld overvliegt.

  Dat laatste is misschien niet tegen de regels, maar zelfs een MAVO3-er begrijpt dat dit gedrag ongepast is.

  In het geval van Schotte zijn er voldoende rechterlijkse vonnissen tegen hem om hem levenslang uit de regering te houden, maar in het geval van Asjes zijn die veroordelingen er niet en is er enkel zijn (niet strafbare) gedrag dat volkomen ongepast is (creditcard misbruik, politieke benoeming bij Selikor, tegenwerken van de democratie, enz.). Wat doet de screeningscommissie daarmee?

 13. Hmm als je niets op je geweten hebt hoe kan dit dan je reputatie schaden?
  En het is al gebleken dat de vorige regeringsleden niet capabale waren of moeten we Carmelia gaan vertellen wat de regering Schotte heeft uitgespookt? En zoals oa Schotte, Constancia, El Hakim en Jamaloodin bleek dat ze niet door de screening kwamen en er werd gerommeld bij de VDC. Wie beschermt het volk tegen dit? Zolang wij de VDC en regeringsleden niet kunnen geloven zal het openbaar moeten! en strafbaar is corruptie! Laat Carmelia daar maar wat over gaan doen!

 14. Kan iemand opzoeken of Camelia de waarheid spreekt dat de screeningsresultaten niet geopenbaard mogen worden? Wat staat er excact in art 23 van de integriteitstoets?
  Het lijkt mij dat als ik gescreend wordt de resultaten aan mij bekend worden gemaakt en dat ik zelf beslis of ik dat openbaar maakt of niet en niemand anders al was het maar aan mijn vrouw (en kinderen) want die zullen toch dan ook gescreend worden? Ik kan wel integer zijn maar als zij veel op hun kerfstok hebbent dan kom ik toch ook niet door de screening?.. ? Kan iemand daar achter komen? We moeten tenslotte niet alles voor zoete koek aannemen.

 15. Als Asjes door de screening komt dan zijn Römer en Camelia criminelen. Zo eenvoudig is het.

 16. Ps.
  Lekken is iets anders dan bekendmaken

 17. is de Hr Asjes nu al op zijn nieuwe werkplek geweest, durf te wedden dat hij straks wel voor de dagen dat hij geen salaris als staten lid krijgt bi zijn andere werkgever het verschil vraagt.
  trouwens zonder opgaaf van geldige redenen niet op je werk verschijnen is werk weigeren en dan kan je ontslagen worden.

  voor wat betreft de screening ach dan moet je wel een integer VDC hebben.
  waar ik voor ga is:

  welke stichtingen zijn er waar hij belang in heeft.
  wat is het vermogen van hem en zijn vrouw
  is er geen strafrechtelijke vervolging waar ook op de wereld
  in welke bedrijven waar ook in de wereld heeft hij of zijn vrouw belangen in
  hoe groot is zijn belasting schuld en waarom heeft hij die .Immers de afgelopen 2 jaar heeft hij meer dan een kwart miljoen salaris ontvangen.
  zijn er schulden bij bedrijven, SVB, water en electra enz
  heeft hij zijn studie schuld betaald.
  met welke vermeende criminelen staat hij op een foto.
  en als laatste kloppen zijn opleidingen voor wat betreft volgens zijn opgave.

  deze staan waarschijnlijk allemaal wel te vinden zonder dat ik een rapport van een twijfelachtige instantie hoef te zien.

 18. We wisten het! Jasjes doet wel stoer, maar is of leep of dom. Laten we bidden dat hij in de Staten blijft en geen MP wordt..