• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag is advocaat mr. Maarten van Dooren aan het woord over het openbaar maken van de screening van Ivar Asjes. Dat is niet strafbaar, zegt hij.

Beoogd minister-president Ivar Asjes bood op 1 juni op zijn Facebookpagina aan om het resultaat van zijn screeningsrapport openbaar te maken: “Ik kondig publiekelijk aan dat ik, Ivar Asjes, één van de ministeriële kandidaten geen probleem heb om al mijn gegevens openbaar te maken om voor het volk te bekijken. Ik heb niks te verbergen en mijn geweten is schoon.”

Deze aankondiging deed Asjes nadat er ophef was ontstaan over het screeningsproces, omdat waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede de Statenleden te kennen had gegeven dat er afgelopen maandag geen nieuw politiek kabinet kon worden beëdigd. Er zouden nog een aantal screeningsdocumenten ontbreken.

Gisteren werd Asjes’ aanbod in de kiem gesmoord door formateur Glenn Camelia. Volgens Caribisch Netwerk beroept Camelia zich op de Wet Screening Kandidaat-ministers van 18 oktober 2012 N° 66. Volgens Camelia is iemand die ingaat op het aanbod van Asjes om de gegevens bekend te maken strafbaar, zelfs met toestemming van Asjes zelf. De formateur vindt het onnodig om persoonlijke screeningsinformatie naar buiten te brengen omdat het een beoogd parlementslid in gevaar kan brengen of kan beschadigen.

Mijns inziens heeft de heer Camelia het niet bij het rechte eind. Ik ga er hierbij vanuit dat het betreffende rapport alleen betrekking heeft op Ivar Asjes en op niemand anders. Het betreffende artikel 23 waaraan de heer Camelia refereert is gericht aan de kabinetsformateur, en stelt het in strijd handelen met artikel 7 lid 1 en/of artikel 12 strafbaar. Deze artikelen gaan echter niet over geheimhouding, maar over het benoemen of voordragen door de kabinetsformateur van een kandidaat, indien deze is veroordeeld voor een misdrijf en over het op afstand zetten van de zakelijke belangen. Op overtreding van de genoemde artikelen staat een maximale gevangenisstraf van vier jaar.

Artikelen 8 en 22 hebben wel betrekking op de geheimhoudingsplicht. Daarin wordt bepaald dat eenieder die betrokken is bij de screening verplicht is tot geheimhouding daarvan, tenzij hij tot bekendmaking wettelijk verplicht is of de landsverordening hem zelf daartoe verplicht. Artikel 26 lid 1 verbindt aan schending van deze geheimhoudingsverplichting een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of een geldboete. Echter, het tweede lid van dit artikel bepaalt: ‘geen vervolging heeft plaats dan op klacht van hem, te wiens aanzien de geheimhouding is geschonden’. Kortom, als Ivar Asjes een openbaarmaking van zijn screeningsrapport (en het rapport enkel en alleen betrekking op hem heeft) aanbiedt, dan is er geen enkel bezwaar tegen publicatie van dat rapport.

21 reacties op “Ingezonden: ‘Openbaar maken screening niet strafbaar’”

 1. De eerste belofte van onze minister president die hij niet nakomt.
  Arme bevolking, er zullen er nog vele volgen.

 2. Henk, in een ideale situatie zou alles lopen zoals je schetst, maar in een ideale situatie zou niemand Jasjes als MP willen hebben behalve dan zijn socios. Ik vraag me af, of iemand juridisch niet over zijn eigen dossier mag beschikken zoals van de screening of van een medisch onderzoek en of hij dat dan mag publiceren. In een ideale situatie bestaat het lekken niet, maar waar vind je dat nog? Het zijn niet alleen de gouverneur en de informateur, die de screeningsresultaten kennen dus de kans op lekken is volop aanwezig. Jasjes heeft dan ook niet gezegd, dat hij het zelf zal publiceren maar dat “men” dat met zijn toestemming mag doen dondersgoed wetende, dat “men” dan strafbaar is en het dus niet zal doen. Gelukkig verwacht iedereen, dat het kabinet Asjes geen lang leven beschoren zal zijn, want we weten dat 1 zijn zetel maar hoeft mee te nemen om het kabinet te laten vallen en dat kan 22 maanden duren maar ook veel korter. Ik zie Jasjes er niet toe in staat om steeds in de kleine steentjes of op eieren te lopen voor het behoud van zijn kabinet.

 3. landsverordening is te lezen op:
  http://akshonsivil.com/files/58643855.pdf

  Waar gaat de discussie over: kan voldaan worden aan de opmerking van Asjes om zijn onderzoeksresultaten publiekelijk te maken?

  De formateur vraagt aan en de resulaten van de verschillende instantie’s gaan naar de formateur en naar de gouverneur.
  De formateur bespreekt de resultaten met de kandidaat en geeft aan of men door de screening is gekomen of niet op basis van de punten in artikel 7.
  Alleen de formateur en de gouverneur beschikken over alle informatie!
  De formateur bespreekt de resultaten met de kandidaat, dus ook de kandidaat beschikt niet over de documenten. De formateur zal deze documenten ook niet in zijn geheel aan de kandidaten overdragen, gezien de vertrouwelijkheid en geheimhouding van een en ander.
  De gouverneur controleert of de formateur hierover zijn werk goed verricht, dat is de checks en balances van dit systeem.

  Op basis van deze wetgeving kan geen openbaarheid van deze gegevens volgen, ongeacht of een kandidaat dat zou willen!

  De discussie kan gaan over twee elementen: hoe zit deze landsverordening in elkaar en ten tweede zou je die willen wijzigen op een aantal punten.

  Mijn mening over het eerste punt is dat de gegevens niet openbaar gemaakt kunnen worden en ben het volledig eens met de formateur.

 4. Ik kan Pasman ook niet volgen, maar ja dat heb je al snel met mensen die werkelijk overal een mening overhebben en die dan ook moeten ventileren. Deze beste man staat vrijwel dagelijks in de krant en brengt het vrijwel altijd alsof het een feit is i.p.v. Zijn persoonlijke mening. Maar ja zo heeft ieder land wel zijn “roeptoeter”, in Nederland Wiegel en hier de heer Pasmans. Begrijp me niet verkeerd, hij heeft vaak genoeg gelijk, maar een beetje minder mag van mij ook wel en dan zeker ook wat minder betweterig.

 5. Asjessss hoe schoon is je geweten ???

  Voeg daad bij woord man !!!!!

 6. We zullen Jasjes weer zien gaan draaien. Het zal hem blijven achtervolgen.
  Openheid beloven, maar ondertussen wat anders doen.
  Gaat op zijn lijstje.

 7. Sinds Micheal Romer zijn screenings niets meer waard. Monk, Trinidad, Asjes…
  Waar zijn the good ol’ Gumbs time met strenge screenings zoals deze :
  https://www.curaleaks.org/files/2010_10_27-VDC_Memo/VDC_Memo.pdf

  Als Ed Gumbs in deze screenning de Scepter had gezwaaid was onze in Rotterdam geboren Palingboer uit zijn gladde vel gegleden.

 8. @Henk Pasman, neem me het niet kwalijk maar ik begrijp de strekking van uw betoog niet. De heer Van Dooren, waarop u reageert, beweert feitelijk niet anders.

 9. CURAÇAO – Het nieuwe kabinet wordt morgen om 16.00 uur ingezworen in de Staten. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Algemene Zaken. Eigenlijk zou de eedaflegging maandag plaatsvinden. Waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede beschikte toen echter nog niet over alle vereiste documenten.:

  Als burger moeten wij er dus blindelings op vertrouwen dat als de waarnemend gouverneur de eed afneemt van omstreden personen de aan haar verstrekte gegevens ook voor 100% correct zijn.
  Hopelijk wordt haar toekomst niet verpest als later zou blijken dat er weer eens gefoezzeld is zoals we gewend zijn.

 10. We leven in een democratische rechts staat het volk heeft recht om te weten alles moet openbaar zijn. Door geheimhoudingen bevordert men koruptie.Er is zelffs sprake daat de koruptie op Curacao bevordelijk is voor de economie.

 11. Facebook wall Ivar Asjes 1 juni 2013:
  “Kerido Pueblo,

  Di mi banda, mi ta anunsiá públikamente ku ami, Ivar Asjes, komo un di e kandidatonan ministerial no tin problema pa tur mi datonan keda publiká pa Pueblo mira. Mi no tin nada di skonde i mi konsenshi ta limpi.”

 12. Het zou de ridiculiteit ten top zijn, als Asjes gestraft zou worden voor de publicatie van zijnh eigen gemanipuleerde screening en daarmee eventueel alleen zichzelf schade zou berokkenen. Graag. Overigens zegt dit alles genoeg over vooral PAIS, maar ook PNP en Sulvaran.

 13. Artikel 8 zegt het volgende:
  De resultaten van de onderzoeken zijn vertrouwelijk en daarover worden geen mededelingen gedaan.
  Op basis van dit artikel kunnen de resultaten dus nooit publiekelijk gemaakt wordendoor de formateur en de andere partij kan de formateur geen vrijstelling geven aan in dit geval Asjes om het een en ander toch te publiceren en dan zogenaamd gebruik te maken van artikel 26 lid 2.
  Dit artikel is alleen bedoeld als er geheimhouding geschonden is dan vind vervolging alleen plaats na indienen van een klacht door de gedupeerde.
  Niet omdraaien dus!
  De geheimhouding en vertrouwelijkheid is niet alleen een aangelegenheid en verantwoording van de onderzochte maar ook van de formateur en alle andere die in aanraking zijn gekomen met de onderzoeksdocumenten.
  Het zijn en blijven ten alle tijde vertrouwelijke en geheimhoudingsplichtige documenten!

 14. Wat de advocaat schrijft :zo is het maar net. Art. 17.2. Asjes maakt je woorden waar . Jij bent bevoegd om je screeningsresultaten zelf bekend te maken. Wees een vent en toon het curacaose volk dat wat jij zegt niet gelogen is is! Ik (wij allemaal) zijn benieuwd maar denken dat je het niet doet. We kennen je.
  Maar dat betekent ook dat je ook als PM nog steeds als onbetrouwbaar zult worden gezien.

 15. correctie. Waarom STELT de formateur het niet op prijs dat het screeningsrapport van Asjes openbaar wordt gemaakt?

 16. Misleiding heer Camilia? Waarom?

  Asjes, kom maar doorrrrr 🙂 !!

 17. Waarom staat de formateur het niet op prijs dat het screeningsrapport van Asjes openbaar wordt gemaakt? Omdat Camelia er geen belang bij heeft dat de inhoud wordt prijsgegeven. Hij weet als geen ander dat Asjes, de aanstormend premier, geen rooskleurig rapportcijfer heeft behaald waaruit zou blijken dat hij met een schone lei kan beginnen.

  De man zou uitermate kwetsbaar zijn wanneer de resultaten over straat rollen. Ik breng in herinnering dat de vorige formateur alle leden van het kabinet Schotte, zijn fiat meegaf, (gebaseerd op de onderzoeksresultaten). Vanaf het begin werd moord en brand geschreeuwd om het wanbeleid, nepotisme en corruptie en men ging gewoon door met het creëren van een ongelooflijke chaos. We stonden erbij, we schreeuwden ernaar en werden volledig weggehoond.

  Camelia weet echter ook dat het tij langzaam maar zeker aan het keren is en dat organisaties als Akshon Frente Sivil succesvol zijn geweest in het boven water halen van talrijke kwesties die uiterst nadelig zijn voor Schotte c.s.. en welke consequenties het nu heeft met het enquêteverzoek. Het gaat te ver om de conclusie te trekken dat Camelia, in zijn hoedanigheid, onderdeel is van de gevestigde politieke orde en beschouwt dient te worden als de facilitator van lieden die niet thuis horen in de Curaçaose politieke arena.

  Ik moet er echter niet aan denken dat ooit zou blijken dat Camelia besmet is geraakt met hetzelfde virus, als waarmee de formateur van het kabinet Schotte besmet is geraakt. Dat zou een geweldige deuk zijn in zijn blazoen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. In ieder geval staat als een paal boven water dat Camelia, v.w.b. zijn interpretatie van de betreffende Landsverordening de plank volledig mis slaat.

 18. Nou meneer Camelia, wat is uw weerwoord ?

 19. Zowel Asjes als Camelia weten dat Asjes nooit door de screening zou komen. Maar hoe kom je daar onderuit ?
  Biedt gewoon met de ene hand openbaarmaking aan om vervolgens met de andere hand dat weer te blokkeren.
  En zo weten we ook weer dat de screeningswet alsnog niets voorstelt.

 20. Ik geloofde al geen barst van de interpretatie van de wet door Camelia en vertrouwen doe ik hem ook al niet. Hij was er als een haas bij om Jasjes te stoppen en waarschijnlijk voor eigen gewin. Wat is dat voor een flauwekul, als de wet mijn eigen zelfbeschikkingsrecht zou verbieden. Laat 1 ding duidelijk zijn, dat die screening in ieder geval van Asjes gewoon slecht is gedaan. Ok hij is niet met de strafrechter in aanraking geweest, maar van onbesproken gedrag is hij zeker niet en een gevaar zijnde voor de democratie en de staat mag nooit tot de deugden van een MP te behoren en dat hij een gevaar is, is op simpele wijze te onderbouwen. Of het VDC doet een goede job en wordt buitenspel gezet of de VDC doet een beroerde job, de uitkomst is hetzelfde nl. een MP als aanfluiting van ons land. Het was een zooitje en het blijft een zooitje.

 21. Als (J)Asjes een heer zou zijn, publiceert hij nu zijn screeningsrapport………..
  Ach wat jammer…………