• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Cft leden Curacao & Sint MaartenCURAÇAO – Het baart het College financieel toezicht (Cft) grote zorgen dat de regering sinds 10-10-10 nog niet de definitieve jaarrekeningen van 2010 en 2011 in de Staten heeft behandeld. Dat liet het College financieel toezicht (Cft) vandaag weten tijdens een persconferentie

Het Cft heeft de regering opgeroepen om prioriteit te geven aan het verantwoordingsproces en het wegwerken van de achterstanden. Dit is ook belangrijk om aan een van de nog geldende voorwaarden van de aanwijzing, het compenseren van tekorten uit voorgaande jaren, te voldoen. De definitieve hoogte van het te compenseren tekort uit voorgaande jaren dient immers te volgen uit de definitieve jaarrekeningen.

Begroting 2013
Het takenkabinet heeft het afgelopen halfjaar daadkracht getoond door de in de begroting 2013 opgenomen maatregelen ten aanzien van de basisverzekering, de AOV en de OB-differentiatie in te voeren. Het College erkent dat dit veel vraagt van de Curaçaose samenleving, maar benadrukt tegelijkertijd dat het nemen van structurele maatregelen noodzakelijk is om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Met de aanvang van een nieuw kabinet, is het nu van het allergrootste belang dat de regering de ingeslagen weg van een behoedzaam budgettair beleid blijft volgen.

Analyse
Nu de maatregelen daadwerkelijk zijn ingevoerd, is van belang vast te stellen of daarmee het beoogde besparingseffect wordt bereikt. De regering maakt volgens het Cft serieus werk van het opzetten van een monitor om op die manier de effecten te analyseren. Tijdens het Collegebezoek zijn de eerste – voorlopige- cijfers besproken. Hieruit blijkt dat er een risico is dat met name de maatregelen in de gezondheidszorg op dit moment niet voldoende besparingen opleveren.

Leningen
Analyse in de komende tijd moet uitwijzen of het hier gaat om ‘kinderziekten’ die opgelost worden naarmate meer ervaring is opgedaan met de nieuwe regelgeving. Indien de oorzaken structureel zijn, zal de regering nadere voorzieningen moeten treffen om de begroting sluitend te houden. Zolang de begroting sluitend is, kan Curaçao leningen aangaan voor investeringen om de economie een impuls te geven. Het Cft heeft aangegeven dat de regering alles op alles moet zetten om op zeer korte termijn duidelijkheid te krijgen over de financiële effecten van de maatregelen. Op dit moment, halverwege het jaar, kan immers nog bijgestuurd worden.

www.versgeperst.com