• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Gebouw Openbaar MinisterieCURACAO – Overheids-nv’s Aqualectra, Curoil en Refineria di Kòrsou werden vanochtend door een leger aan advocaten vertegenwoordigd tijdens de zitting voor een enquêteverzoek naar het beleid en de gang van zaken bij overheids-nv’s. Oud minister-president Gerrit Schotte was niet aanwezig. Dat meldt Caribisch Netwerk.
Volgens Schottes advocaten Van der Korst en Boersema moet politieke verantwoordelijkheid alleen in de Staten afgelegd worden en niet in de rechtbank. Oswald van der Dijs en Ray Treurniet, betrokken bij het proces als rechtspersonen, waren aanwezig bij de zitting.

Bestuur
Het enquêteverzoek van het OM is gevoerd door Fundashon Akson Sivil (FAS) die het OM in augustus 2012 benaderde met meerdere zaken die volgens hen onderzocht zouden moeten worden bij de overheids-nv’s. Het Hof zal na de zitting beslissen of er reden genoeg is voor een enquête. Advocaat-generaal Van der Schans nam namens het OM het woord en wees op verschillende misstanden bij overheids-nv’s. “Vanaf 10-10-10 wordt er stevig geschoven in de personele bezetting van directie en de Raad van Commissarissen (RvC) bij deze NV‟s. De directie werd daardoor steeds verzwakt en de RvC ging op de stoel van het bestuur zitten”, kaartte Schans aan.

Wisselingen
Volgens het OM hebben de wisselingen van de RvC iedereen geschaad. “Omdat de hele energieketen uit balans is, betaalt iedereen meer aan stroom en water. Ik heb de stroomrekening in Nederland en op Curaçao vergeleken, en hier betaal ik tien keer meer”, aldus Schans. “Dat kon omdat er in deze NV‟s steeds dezelfde personen terugkwamen op sleutelposities, met name Oswald Van der Dijs, die gelijktijdig president-commissaris bij Aqualectra en bij RdK was. Ook Schotte, als vertegenwoordiger van de aandeelhouder speelde een dominante rol bij diverse gelegenheden. Hij trad eerder op als directie dan als aandeelhouder.”

Belang
Aqualectra probeerde de aantijging van de chaos die de wisselende RvC zouden creëren, in perspectief te zetten. “Overheidsvennootschappen in Curaçao opereren al decennialang in een spanningsveld”, aldus advocaat Karel Frielink. “Bij elke wisseling van de wacht wordt ook de samenstelling van de RvC herzien.” Maar ook FAS, die optreedt als belanghebbende, werd door alle advocaten in twijfel getrokken. “FAS heeft geen eigen belang dat door het enquêterecht wordt beschermd”, aldus advocaat Van der Korst. Ook laakte hij het OM. “Het OM vervult in deze geen procedure geen zelfstandige functie. Het stuurt kritiekloos de stukken van FAS door, zonder eigen onderzoek en zonder poging tot onderzoek.”

Energieketen
Advocaat De Bres trad namens Curoil en Curgas op. “In het onderzoeksrapport van het OM staat dat er eigenlijk geen sprake is van wanbeleid bij Curoil, maar deel uitmaakt van de energieketen. Ook het standpunt dat Curoil niet aan de bel heeft getrokken, klopt niet.” RdK is de enige partij die geen bezwaar heeft tegen en enquête, maar advocaat Liqui-Lung wees erop dat de misstanden binnen de RdK reeds zijn aangepakt. “De oude RvC is op 14 december 2012 ontslagen. In het beginsel hebben het land en de RdK maatregelen genomen om de gezonde verhoudingen in RdK te herstellen.” Vanmiddag krijgen Van der Dijs en Treurniet de tijd om hun handelen persoonlijk toe te lichten.

15 reacties op “Schotte afwezig bij zitting enquêteverzoek”

 1. @ Sjoerd. Volgens mij dient ook het OM het onderzoek te doen.. Je kan als burger of FAS wel helpen maar het OM doet het onderzoek.
  Trouwens wie betaald die hotshot advocaat uit Nederland?

  We moeten niet voetstoots aannemen wat de HH ratvocaten zeggen alsof het OM geen onderzoek zou hebben gedaan. Die ratvocaat hebben wij al dubbel en dwars betaald met wat Schotte in 22 maanden uit de staatskas heeft “geroofd”.

 2. @P Maaskant

  Ik ben het niet helemaal eens met uw hoopgevende mening over Frielink.
  Volgens mijn bescheiden mening is het hier een kwestie van Aqualectra TEGEN FAS/OM. De eerste uitlatingen van Frielink duidden ook daarop. Hij is , namens Aqualectra, tegen het enqueteverzoek. Vindt dat ongepast. Zoals ook Schotte,dos Santos en Van der Dijs dat uiteraard vinden.

 3. @Lex de NV Aqualectra zal tegengestelde belangen kunnen hebben met zjjn RvC en Schotte.
  Een advocaat kan dus niet beiden vertegenwoordigden. Als Frielink Aqualectra (directie) vertegenwoordigt, zal hij dus met plezier aantonen dat RvC en Aandeelhouder Schotte de directie onder ongeoorloofde druk hebben gezet. Heb er wel vertrouwen in.

 4. Volgens mij dient ook het OM het onderzoek te doen.. Je kan als burger of FAS wel helpen maar het OM doet het onderzoek.

  Duidelijk is dat Schotte niet eens ingaat op de schuldvraag maar zoals elke crimineel wil proberen het process te stoppen.. Iemand met een schoon geweten zou gewoon meehelpen maarja Schotte he! Trouwens wie betaald die hotshot advocaat uit Nederland?

 5. Lees Antilliaans Dagblad 6 juni 2013.TWEE JAAR CEL VOOR CORRUPTE EX- PREMIER. De laatste jaren sneuvelen er veel x-premiers en worden veroordeeld “na jaren” tot een gevangenis straf.

 6. Hoe kan dat nou. Fundashon akshon sivil (FAS) heeft de O>M gevraagd onderzoek te doen naar strafbare feiten gepleegd bij de de NV’s. Hoe kan de O.M.het enquette onderzoek laten doen door Fundashon Akshon Sivil die zelf de opdracht heeft gegeven aan het O.M. Er klopt iets niet niet bij het O.M. Verder lees ik “het Hof zal na de zitting beslissen of er reden genoeg is voor een enquette. Het regering neemt de beslissing of er een enquette zal komen en wie er allemaal in zo’n onderzoek commissie plaats gaat nemen. Zo is het vast gesteld in wet. Ik dacht dat de O.M. geen recht heeft om zomaar een enquette commissie te benoemen. De O.M heeft van Fundashon Frente Sivil de opdracht gekregen onderzoek te doen naar strafbare feiten bij de Overheid N.V.’s.en dat is hun taak. De O.M. heeft geconstateerd dat er verschillende misstanden bij de overheids-NV’s. Dan moet de O.M. zich gaan verdiepen in die misstanden om vervolgend de pleger van die misstanden strafbaar te stellen. De O.M. heeft niets te maken met enquette onderzoeken volgens mij mag de O.M. wel een verzoek indienen aan de regering voor installeren of goedkeuren van een onderzoekscommissie die de misstanden moet gaan onderzoeken. In ieder geval kan de O.M. niet de opdrachtgever in dit geval de FAS vragen om die enquette onderzoek te doen naar misstanden van de overheids NV’s. Ik ben geen rechtendeskundige om dit goed op papier verwoorden.Misschien kan iemand die rechten heeft gestudeerd dit voor mijj verklaren. Het Hof moet dit resultaat zeker afkeuren. Dit klopt niet. Dit is een foute boel.Ik raad iedereen aan het gedeelte met het kopstuk”Bestuur” maar eens goed te lezen en te analiseren. Als Schotte niet aanwezig wilt zijn betekend dat hij weet dat hij strafbare feiten heeft gepleegd, zijn tijd komt nog, als de O.M. hun werk maar eens goed doen. Alleen een onderzoekscommissie goed gekeurd door de regering kan hem dwingen verantwoording op te leggen.

 7. Kan iemand mij vertellen wat nu de bedoeling van Schotte en zijn mede-criminelen was om zo met geld te schuiven tussen de overheidsbedrijven? Persoonlijk gewin? Dat zou dan een forensisch accountant moeten onderzoeken. Zo niet wat dan wel? Er moet een duistere reden zijn geweest. Uit het pleidooi van FAS blijkt die reden niet. ( overigens een niet zo sterk pleidooi)

 8. Volgens mij mag een buitenlandse advocaat hier normaal gesproken niet pleiten dus zal Schotte wel speciale toestemming hebben gevraagd en gekregen. Zo’n topadvocaat op dit gebied is hier niet. Waarom de advocaten de FAS er steeds bij halen, begrijp ik niet, want die speelt geen enkele rol meer, nadat het OM positief over hun brief heeft geoordeeld.

 9. Schotte denkt dat hij zich alleen in Staten hoeft te verantwoorden. Hij moet eens gaan praten met Anthony Godett! Schotte is gewoon een angsthaas die weet dat hij hele fouten dingen heeft gedaan.

 10. Schotte laat zich vertegenwoordigen door 2 advocaten ( w.o. Boersems, daar is ie weer!). De advocaten laten weten dat Schotte zich alleen hoeft te verdedigen in de Staten – wat hij overigens ook nooit deed- en niet in de rechtszaal. Je zult maar zulke advocaten hebben want het is een onzin-argument. Als het maar niet wordt opgevat als een minachting van de rechtbank. Ik zal niet verbaasd zijn als Schotte nu al 0-1 achterstaat. Er zijn nl. voorbeelden te over van ex premiers/ ministers die na hun regeerperiode zijn veroordeeld en in de gevangenis zijn beland ( sommigen zijn er/ komen er niet meer levend uit. Videla-Noriega etc etc etc). Ik snap de absentie van S natuurlijk wel. Hij is bang dat het vuur hem na aan de schenen wordt gelegd en dat hij op vele op hem afgevuurde vragen alleen met een rood aangelopen hoofd stamelend en hakkelend kan reageren. Als hij zeker was van zijn integere handelen dan was hij heus wel aanwezig geweest en had hij er een pers- event van gemaakt.

 11. Gerrit onze eigen drama Queen gaat er weer theater van maken. Weet het weer beter, gaat de belastingbetaler weer op kosten jagen, en hij zal uiteindelijk weer aan het kortste eind trekken.

 12. Waarom was Gerrit de Raaf er niet???
  Er gaan geruchten dat zijn kogelvrije vest in de wasmachine is verpulverd.

  Maar ja ik verwachte dat al. Grote bek maar weinig niveau.

 13. Op de website van KKcuracao staat het hele pleidooi van het OM. Het is de moeite waard om te lezen. Het is geen sterk en gestructureerd verhaal van het OM. Het staat vol met taal- en spelfouten en heeft kop noch staart. Ook is het uitroepteken kennelijk de favoriete toets van de schrijver van de pleitnota.

  Het is allemaal ook niet gek als wordt bedacht dat dit beslist niet de “core business” is van het OM, hoewel de wet (boek 2 van het burgerlijk wetboek) allerlei toezichthoudende taken aan het OM oplegt. Het OM ziet bijvoorbeeld op papier ook toe op de gang van zaken bij stichtingen.

  Tussen de regels door wordt echter wel duidelijk het belang dat bij deze zaak bestaat en ook de noodzaak om de kwestie tot op de bodem uit te laten zoeken. En als er niets te verbergen is, kan er eigenlijk ook niets op zo’n onderzoek op tegen zijn.

  Al

 14. Opvallend is voor mij dat Frielink Aqualectra verdedigt tegen de (overweldigende) kritiekpunten die FAS heeft ingebracht. Nu weet ik wel wat de rol van een advocaat is maar toch…Frielink komt bij mij over als een integere man die veel kritiek heeft op de politieke en maatschappelijke gang van zaken op Curacao. Dat nou hij precies Aqualectra (impliciet dos Santos,Van der Dijs en Schotte) verdedgt….tsja. Hij lijkt mij op deze wijze een beetje de advocaat van de duivel. We zullen maar denken: pecunia non olet.

 15. Oh en Boersema is advocaat van Schotte.. Waar kennen we die van?

  Jammer Schotte, politieke wanbeleid dient in de rechtbank te worden uitgevoerd en als resultaat 20 jaar Bon futuro!