• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag een bericht van natuurorganisatie Amigu di Tera over het belang van milieuwetgeving en hoe de Curaçaose regering daarmee omgaat.

Om te voorkomen dat private en overheidsbedrijven, het verkeer, de bouw en onze leefstijl de veiligheid, gezondheid en natuur aantasten is er een strikte en samenhangende wetgeving nodig. Omdat natuurgebieden op het land en in de zee en de planten en dieren erg van elkaar afhankelijk zijn, is het ook nodig dat deze bij wet beschermd worden.

De milieuwetgeving op Curaçao schiet vaak tekort en voor veel gevallen is er gewoon geen wetgeving. Niet dat de overheid hier geen weet van heeft. Een aantal wetten zijn intern allang voorbereid, sommige al zo’n twintig of meer jaren geleden. Of het nu gaat om nieuwe wetten, zoals een omvattende milieuwet, wetten voor het afvalwater, voor natuur op land en in zee, voor het bouwen, of voor het dichten van de hiaten van de bestaande wetgeving.

Zelf passen de opvolgende regeringen de laatste 20 jaar de bestaande milieuwetgeving nauwelijks toe. Dat de overheid geen milieubeleid voert voor de raffinaderij is overbekend. Maar recentelijk wordt er een bewust beleid gevoerd om de milieuwetten opzij te zetten en worden de rechten van de burgers om bezwaar te maken tegen projecten die het milieu aantasten met voeten getreden. Tegen alle afspraken in, drong men met de nieuwe windmolens verder het natuurgebied van Playa Canoa binnen en deponeerde de bezwaren hiertegen in de prullenbak. Politiek en overheid hebben de wettelijke bezwaarprocedure opzij gezet om de grondbezitter, ontwikkelaars en geldschieters van het Oostpuntproject te begunstigen met ernstige gevolgen voor de natuur van Curaçao en met een uitstraling die veel verder reikt dan de 10% van het grondgebied van het eiland. Het project zal de koraalriffen en andere zeeorganismen in de wateren van onze zuidkust vrijwel zeker aantasten. Met deze onwettige actie schakelt de regering de burger uit en ondermijnt zij de rechtsstaat.

De grootschalige illegale afvaldump in St. Joris en één midden in de wijk van Seru Papaya vindt gewoon plaats zonder enig ingrijpen door de overheid. Illegale bouw in Caracasbaai, Bandariba en andere plekken op het eiland wordt ook niet aangepakt. Iedereen wacht nu af of de overheid binnenkort haar aangekondigde voornemen zal waar maken om illegaal gebouwde panden in Boca St. Michiel te slopen.

In het Regeerakkoord tref je nauwelijks iets over het milieu aan, en de term ‘duurzame ontwikkeling’ is er geheel verdwenen. Tevergeefs zijn deze zaken bij iedere nieuwe regering weer aangekaart maar het lijkt er op dat de natuurvernietigers wel op een gewillig oor van de politici mogen rekenen.

Doordat de overheid zelf de wetten omzeilt, illegaliteit niet of nauwelijks bestrijdt en de wetgeving niet aanpast, drijven we steeds verder af van de rechtsstaat. We hebben echte bestuurders nodig die de Rule of Law serieus nemen om de kwaliteit van onze democratie te verhogen en daarmee ook een betere leefomgeving voor onze bevolking veilig te stellen. Het opmerkelijke is wel dat de politici en hun adviseurs de uitholling van de democratie en de verslechtering van het leefklimaat kwalificeren als ontwikkeling omdat zij veel meer zien in de baten voor speculanten, projectontwikkelaars en hun financiers en een ratjetoe van illegale handelingen van grote en kleine boeven.

De Rule of Law is een van de belangrijkste voorwaarden voor een echte ontwikkeling van ons land, een duurzame ontwikkeling waarbij sociale en culturele ontwikkeling van de bevolking en zorg voor de natuur voorop staan. De jongeren en hun nageslacht hebben alle recht op een goed functionerende democratie en op reële mogelijkheden om zich sociaal en cultureel verder te ontwikkelen terwijl zij in een gezonde omgeving kunnen wonen waar zorg voor milieu een normale zaak is. Erkenning van deze rechten maken van een economie iets humaans, dat is iets heel anders dan het verpesten van het leven door de leefomgeving en de natuur te degraderen in naam van de ‘economie’.

6 reacties op “Ingezonden: Zonder rechtsstaat geen ontwikkeling”

 1. De waarheid is dat Curaçao in zo veel dingen achterloopt, dat het milieu een ondergeschoven kindje is en ik vrees blijft. Dit is vanuit moreel oogpunt te rechtvaardigen: hoewel kinderen niet doodgaan van de honger is ondervoeding en eenzijdige voeding hier een ‘normaal’ en veelvoorkomend verschijnsel geworden (overigens is dit de laatste vijf jaar sterk verslechterd!) Curaçao kan en wil niet begrijpen dat bijna alle omringende (ei)landen het op humaan gebied veel beter doen dan zijzelf (overigens ook op alle andere gebieden).
  Aan alle milieuliefhebbers (waarvan ik mezelf als een gematigd aanhanger beschouw): Je kunt niet verwachten van een eiland waar 40% van de bevolking onder de armoedegrens leeft, goeddeels door eigen schuld/luiheid, dat het wat zal gaan doen aan het milieu. Curaçao laat willens en wetens haar eigen kinderen verloederen, zelfs in de meest basale behoeften. Kinderen eerst, milieu daarna, toch? We zullen hier maatregelen moeten gaan nemen om überhaupt de basis voorzieningen als water en licht te behouden, anders raken we die ook nog kwijt. We zijn hier alleen nog geen Haïti, vanwege Onze Vader die aan de Overzijde is. Diens Naam wordt doorlopend schandelijkst gelasterd en ontheiligd, in plaats van geprezen. Uit die hand hoeven we voorlopig althans, ons dagelijkse brood niet meer verwachten…

 2. @Edgar leito,. Je zou inderdaad denken dat je met een front maken meer bereikt. Maar dat is niet altijd het zo. Ik ken een geval van actievoerders die door zich te verdelen over meer politieke partijen juist hun doel bereikten. Wat te denken van een actiegroep die gelijk krijgt van de MFK? Die is toch uitgerangeerd voor de anderen? Mijn advies, blijf (formeel) apart en probeer in iedere partij de doelen te agenderen. Met meer milieugroepen en net zoveel partijen moet dat lukken.

 3. Tijdens de ontmoeting gisterenavond met Minister Timmermans heb ik getracht in gesprek te komen met Lloyd Narain van Amigu di Tera. Hij stelde er geen prijs op en zegt dat er geen gemeenschappelijk belang is (AdT hoor je inderdaad nooit over de Isla). Met Msi, Greentown en Greenforce heeft Smoc wel een prima relatie. Beste Edgar, goed idee om met deze 4 organisaties eens om de tafel te gaan zitten.

 4. Op Curacao zijn er minstens 6 Milieuactivisten organisatie. Willen wij een goed bijdrage geven aan het problematiek dan moeten de milieuorganisatie activisten eerst samenwerken om samen druk te oefenen op de overheid om verandering te brengen in ons natuur. Geen samenwerking , geen resultaat op milieugebied..

 5. Een overheid die eigen wetten niet naleeft.
  Een overheid die rechterlijke utspraken naast zich neerlegt.
  Een PS minister Wilsoe die ingrijpt in het juridisch proces.

  En…nog recenter..een formateur die het niet snapt.
  Het feit dat de screeningsgegevens van de bron rechtstreeks naar formateur EN Gouverneur gaan voorkomt dat er ooit door een slechtwillende formateur onderweg wordt gerommeld.
  Het zgn “vier ogen principe”. Als de formatuer dan zegt “ik stuur wel een copietje” dan heeft hij niet veel begrepen van het organiseren van “checks and balances”. Maar..hij was door de PS aangezocht he.?

 6. Al eerder het nodige besproken; Zie ingezonden eveneens vandaag:
  https://www.versgeperst.com/nieuws/215997/smoc-bestaat-milieudienst-nog.html

  Inderdaad, men doet zoals het uitkomt en “de vriendjes” dekken het wel af, of er nu hele volksstammen de dupe van zijn of niet, het geld regeert hier. De reden dat de milieuwetgeving maar op de plank blijft liggen is duidelijk; Het strookt niet met de belangen van hen die een dikke vinger in de pap hebben hier op het eiland, men verdient er niets aan. Alle mooie praatjes ten spijt zijn we een absoluut achterlijk derde wereld land wat dit onderwerp betreft.