• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

IslaCURAÇAO – Milieuorganisatie SMOC trekt-aan de bel. Na vijf maanden is er nog geen antwoord gekomen van de Milieudienst. De organisatie had de Milieudienst verzocht om informatie over stankoverlast openbaar te maken. Een reactie bleef uit. Bestaat de Milieudienst nog, vraagt SMOC zich vertwijfeld af.

SMOC vraagt zich ook af waar bewoners terecht kunnen met klachten. Volgens de milieubeschermers zit er een extreme hoeveelheid H2S in de lucht, en is het onduidelijk wat de Milieudienst met deze informatie doet.

Vragen
In een eerdere e-mail aan Pablo Burgos, directeur Milieu- en Natuurmanagement van het ministerie, had SMOC vragen gesteld over stankoverlast door raffinaderij Isla. De organisatie wilde weten wat daar bij het ministerie van Volksgezondheid over bekend was, wat er gedaan is om de uitstoot door de raffinaderij te controleren en of de raffinaderij contact heeft opgenomen met het ministerie over de overlast. Ook wilde de milieuvereniging inzage in de emissierapportages van de Isla-raffinaderij. In een dergelijk rapport is Isla verplicht om vast te stellen welke stoffen zij uitstoten en hoeveel.

De oorspronkelijke brief van SMOC aan Pablo Burgos van 13 januari 2013:

4 reacties op “SMOC: ‘bestaat Milieudienst nog?’”

 1. Milieudienst is een dienst waar veel vriendjes zijn geplaatst (waaronder een godett), mensen die niets kunnen, niets willen en wel veel geld verdienen..

 2. Stankoverlast van de Isla ?
  Cooper, sinds jaar en dag betrokken bij de Isla, in een tv-vraaggesprek : Mij zijn geen problemen bekend !!!!!!!!!
  Blijven stemmen op obese Cooper hoor!
  Dan weten we zeker dat we ten onder gaan!

 3. Dit staat er op de website van de overheid. Klinkt mooi…

  Milieudienst
  De Milieudienst is verantwoordelijk voor het beschermen, bewaken en verbeteren van het milieu op Curaçao. De visie en missie van de dienst vormen de basis voor de strategie die bepaald moet worden teneinde de doelstellingen van de dienst te kunnen bereiken

  Visie
  De Milieudienst streeft naar duurzame ontwikkeling op Curaçao. De Milieudienst zet zich in voor het algemeen belang opdat bij het initiëren en uitvoeren van economische en andere activiteiten, die het milieu kunnen belasten, terdege rekening wordt gehouden met het behoud van een gezond en leefbaar milieu, nu en in de toekomst.

  Missie
  •Het opstellen en uitvoeren van een goed afgewogen milieubeleid en milieuregeling
  •Het rechtvaardig en consistent controleren, handhaven van de wetgeving en het uitvoerende beleid
  •het effectieve voorlichting ter stimulering van het milieubewustzijn van de relevante doelgroepen in de gemeenschap
  •Het inzetten van een effectieve combinatie van instrumenten, na een gedegen onderzoek, bij het aanpakken van milieuproblemen

  De milieudienst heeft tot taak:
  •Bewaking van de kwaliteit van het leefmilieu;
  •Het controleren en toezicht houden op ondernemingen in de particuliere en overheidssector ten aanzien van lucht, water en bodumverontreinigende activiteiten, alsmede geluidsoverlast.
  •Het verrichten van studie- plan- en projectwerk op het gebied van het milieubeheer en het voeren van de controle en hele toezicht daarop;
  •Het verzorgen van educatie en voorlichtingsprogramma’s op het gebied van leefmilieu;
  •Het uitvoeren van speciale opdrachten binnen de competentie van de dienst doch niet strijdig met het algemeen belang van Curaçao op verzoek van de landsregering, andere Eilandgebieden en het particuliere bedrijfsleven.

 4. Het antwoord is simpel: De milieudienst is een geld kostende papieren organisatie die zo goed als niets doet, de macht niet heeft om iets te doen, dan wel te veel vrienden heeft die in de wielen gereden worden als ze wel wat gaan doen. Zie hier de Curaçaose werkmethodiek in optima forma.

  Op mails geen antwoord, terugbellen gebeurt niet, en aansluitende info dan wel een follow up van het één en ander komt niet voor, ondanks beloftes/toezeggingen. .

  Indien deze club betaalt thuis zou zitten dan kost het ten minste geen huur en elektriciteit, verbruik van kantoorartikelen en meer van de door hun gemaakte kosten.
  Met onmiddellijke ingang maar afschaffing invoeren, het land zal het verschil niet of nauwelijks merken, behalve dan dat het een kostenpost kwijt is.