• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

RechtbankCURAÇAO – De zitting over het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) voor een civielrechtelijk onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij enkele overheids-nv’s, wordt morgen behandeld. Het verzoek is afkomstig van Fundashon Akshon Sivil. De zitting begint om 09.00 uur en is openbaar.

Het OM heeft begin dit jaar aan het Hof verzocht om onderzoekers te benoemen, met de opdracht om een civielrechtelijk onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken bij Integrated Utility Holding N.V. ( Aqualectra’), Curaçao Oil N.V. en Curoil Gas N.V. en Refineria di Korsou N.V., en de nauw daaraan verbonden rechtspersonen.

Geen controle
Akshon Sivil benaderde augustus 2012 het OM met meerdere zaken die onderzocht zouden moeten worden binnen Aqualectra, Refineria di Kòrsou en Curoil. Een grote hekelpunt van Akshon Sivil is dat de genoemde bedrijven niet conform het Burgerlijk Wetboek hebben gezorgd voor vaststelling, goedkeuring en neerlegging van jaarrekeningen en jaarverslagen over 2010 en 2011. Hierdoor konden verschillende financiële transactie niet gevolgd of gecontroleerd worden.

Verweerschrift
Volgens dat verzoek zou daarbij ook het handelen en nalaten van Oswald van der Dijs, Radulphus Treurniet en Gerrit Schotte moeten worden betrokken. Aqualectra, Curoil en Schotte hebben ieder 30 tot 45 minuten spreektijd morgen. Van der Dijs en Treurniet krijgen samen een uur de tijd om hun kant van het verhaal te belichten.

Gegronde redenen
Volgens de wet kan het Hof het verzoek van het OM toewijzen, wanneer er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid bij de NV’s te twijfelen. Na afloop van de zitting zal het Hof bepalen dat daarover een schriftelijke beschikking zal worden gegeven. Mocht bij deze beschikking het verzoek worden toegewezen, dan betekent dit dat het Hof een onderzoek zal laten instellen naar bepaalde kwesties in een bepaalde aan te duiden periode en daarvoor onderzoekers zal aanwijzen.

Wanbeleid

Die onderzoekers moeten hun bevindingen vastleggen in een door hen ondertekend verslag, wat ze inleveren bij het Hof. Als naar het oordeel van het Hof uit dat verslag blijkt dat er sprake is van wanbeleid bij genoemde NV’s, kan het Hof dat in een tweede beschikking vaststellen indien het OM daar om verzoekt.

5 reacties op “Zitting behandeling enquêteverzoek morgen”

 1. @ Asjemenou: Hopi Bon Fundashon Akshon Sivil !! Niet alleen woorden maar ook daden!.

  Klopt, dit is het resultaat van lang aanhouden van Fundashon Akshon Sivil & Ruben Suriel. Hulde voor het doorzettingsvermogen en het gevecht om rechtvaardigheid :).

  Ook u kunt hierbij zijn, de enquete is publiek en start vandaag om 09u. Agenda:

  EJ 60654/13 civiele enquete 2:271 BW

  zaak op 5 juni 2013

  Spreektijden aangevraagd tijdens de mondelinge behandeling van voorgemelde.
  Zijdens Aqualectra is om een spreektijd van 30-45 minuten verzocht.
  Zijdens Curoil 30 minuten,
  Zijdens de her Schotte 30-45 minuten en
  Zijdens de heren Treurniet en Van der Dijs tezamen 60 minuten.

  Het Hof is accoord gegaan met de verzochte spreektijd.
  De behandeling van de zaak zal gelet daarop als volgt plaatsvinden.

  De ochtend zal worden benut:
  – voor het toelichten van het verzoek door het Openbaar Ministerie en
  – de eerste termijn van de rechtspersonen en
  – zo mogelijk de heer Schotte.

  De lunch is van 12.00 tot 13.00 uur.

  Het middagdeel zal worden benut voor de eerste termijn van de heer Schotte (voor zover dat ’s ochtends niet gelukt is), de heren Treurniet en Van der Dijs en vervolgens de vragen van het Hof en de tweede termijn voor alle partijen.

  Door mr. Zahavi is verzocht om spreektijd voor Treurniet en Van der Dijs persoonlijk.
  Het Hof wijst dit verzoek toe, met dien verstande dat aan hen een spreektijd van maximaal 10 minuten per persoon zal worden vergund, direct na de eerste termijn van mrs. Zahavi/Timmer.

 2. hahaha geweldig,
  Waar blijft @ Zorro oftewel Zorra?? Waar blijft @ Philipa Maaskontje? Met hun te voorspellen reacties. Hahahahahaha
  Hey succes en laterssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

 3. even ter verduidelijking: Bientu is een strafrechtelijk onderzoek door het OM naar strafbare feiten gepleegd door een of meer daders enz.

  het enqueteverzoek is gegrond op de mogelihjkheden die sedert een paar jaar zijn opgenomen in het Burgerlijk wetboek (civiele zaak dus) naar het (wan)beleid in NV’s. Het kan zijn dat men daarbij eveneens stuit op strafrechtelijke zaken, maar dat zal dan blijken en t.z.t. vervolgd worden als e.e.a. is vastgesteld. Het is een lange weg, maar de enige weg die openstaat voor burgers om in te grijpen in de publieke rechtspersonen.

 4. En hoe zit het met de zaak Bientu??????????

  en alle andere wandaden van de MFK?

 5. Hopi Bon Fundashon Akshon Sivil !! Niet alleen woorden maar ook daden!.