• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

SchotteCURAÇAO – MFK-leider Gerrit Schotte heeft in een brief aan Statenvoorzitter Mike Franco geklaagd dat twee vergaderingen die de MFK heeft aangevraagd, nog niet zijn opgeroepen. De onderwerpen zijn het rapport van de Algemene Rekenkamer over de Centrale Bank en het ontwerp Petroleumsverordening.

“Tot op heden heeft geen van beide vergaderingen plaatsgevonden, zelfs de oproeping is niet uitgegaan”, schrijft Schotte.

ARC-Rapport
In een brief op 11 april heeft de MFK-fractie een vergadering van de Centrale Commissie opgeroepen om het rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), dat op 7 november 2012 is ingediend bij het parlement, te bespreken. ARC deed onderzoek naar de supervisie bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). “We hebben uitvoerig gemotiveerd waarom er zwaarwichtige redenen waren voor het parlement om te beraadslagen over het rapport”, aldus de MFK-voorman. “Anderzijds gaan de ontwikkelingen rondom de CBCS gewoon door, zonder dat het parlement daarover met de regering beraadslaagt of zelfs daarover wordt geïnformeerd.”

Termijn
Het andere agendapunt, ‘Waarom blijft aanbieding van een ontwerp Petroleumsverordening aan de Staten zolang uit?’, is door de MFK op 17 april ingediend. “Ook dit verzoek werd door ons genoegzaam gemotiveerd”, schrijft Schotte. Volgens Artikel 33 van het Reglement van Orde verplicht u als voorzitter binnen veertien dagen de verzochte vergadering bijeen te roepen. Inmiddels zijn er 47 dagen verstreken.”

Verplichting
“Onze fractie vindt het een zeer kwalijke zaak dat juist u als voorzitter op wie de verplichting rust toe te zien op naleving van het reglement van orde, op deze wijze schromelijk in strijd handelt met uw verplichting”, laat Schotte weten in de brief. “Wij herinneren u aan de door u gesproken woorden, dat transparantie en bevordering van het democratisch debat in het parlement richtinggevend voor u zouden zijn als voorzitter.”

7 reacties op “MFK wil oproep aangevraagde vergaderingen”

 1. Verschrikkelijk die is echt rijp voor een psychiater!

 2. De partij MFK van de pathologische leugenaar Gerrit de Raaf ziet zijn kansen weer groeien nu er een machtstrijd bij de PS is, de hommeles in de PS komt hem goed uit en de psychopaat laat zich weer horen.

 3. Krijgen we nog te weten wat de persoonlijke kosten van Schotte waren? Dus alle reisjes, bewaking en cadeaus voor bysides

 4. Koekje van eigen deeg Gerrit, tot en met ministers van jouw partij zorgden ervoor om nooit ergens antwoord op te geven, hetzij door een verbod uit te vaardigen dan wel niet op te komen dagen, en nu hang je de vermoorde onschuld uit en gaat met artikelen lopen gooien waar het in beschreven staat dat het moet.
  Natuurlijk ken je die artikelen, je hebt er lang genoeg mee gegoocheld om er maar niet aan te hoeven voldoen, dat is te zeggen; als je sowieso al op het eiland was.

 5. Lijkt dit niet op de actie van ivar jasjes onder het schotte bewind

 6. Negeren die man. Ontken zijn bestaan. Dat is het beste voor Curaçao.

 7. Kan de Staten in haar antwoord even aangeven dat zij nog steeds wacht op antwoord van Schotte op de door Helmin Wiels gestelde vragen over tientallen MFK benoemingen, waaronder die van Schotte’s byside in maar liefst 4 dikbetaalde commisariaten?

  Daar wachten we al bijna 2 jaar op, maar Schotte heeft het te druk met luxe reisjes.