• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Omayra CineusCURAÇAO – Oud-minister van Onderwijs en Cultuur Omayra Leeflang komt met een campagne om vakopleidingen, met name techniek, onder de aandacht te brengen. “De wereld draait op techniek, maar er wordt nog erg neergekeken op vakopleidingen. Je hoeft niet per se naar de havo om succesvol te zijn.”

De campagne heet ‘M’a logra; bo tambe por!’ (Ik ben geslaagd; dat kan jij ook!). Ambassadeur van de campagne is Joseph Cineus. Dit werd gisteren bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Because Entertainment Center. Cineus studeerde scheepsmanagement aan de Feffik op internationaal niveau en heeft nu twee diploma’s op zak en diverse certificaten. Leeflang: “Joseph is een goed voorbeeld voor de Curaçaose jongeren omdat hij, ondanks dat hij aanvankelijk niet verder wilde studeren, succesvol zijn vakdiploma’s heeft gehaald en een goede carrière heeft gemaakt.”

Vakonderwijs
Leeflang: “In het verleden was het zo dat als je naar het vakonderwijs gaat, je aan het land gekluisterd blijft. Of achterblijft. Maar momenteel is dat niet meer zo. Het voordeel van een vak is dat het overal ter wereld wordt beoefend. Joseph heeft meer gezien dan elk ander. Dat beeld, dat een vakopleiding minder is, moet veranderd worden. Daarom heeft de campagne ook de slogan ‘Enseñansa di fishi ta diferente i no defisiente’. Dat wil zeggen, vakopleidingen zijn anders maar niet minder.”

Campagne
Met de campagne wil Leeflang de volgende punten aankaarten: aandacht geven aan vakonderwijs, de gedachte dat alleen havo/vwo succes brengt doorbreken, meer erkenning en waardering voor lokale vaklieden en niet alleen opscheppen over de Curaçaose jeugd die naar de universiteit gaat.

AmbassadeurJoseph cineus
Cineus wordt geprezen door Leeflang en zijn docenten en praktijkbegeleiders om zijn motivatie en werkhouding. Cineus was ‘ontspoord’ in de zin dat hij niet meer naar school wilde. “Maar door goede leraren en vooral een strenge moeder ben ik toch verder gaan studeren”, vertelt hij. “Ik wilde graag de wereld zien en dat heb ik dankzij mijn opleiding al grotendeels waar kunnen maken. Met diverse schepen ben ik onder meer al naar Port-au-Prince, Santo Domingo en  Suriname, maar ook delen van Azië en Oost-Rusland.”

Poster
Er komt een poster die bij alle basisscholen komt te hangen om jongeren al vroeg kennis te laten maken met vakopleidingen. Ambassadeur Cineus gaat lezingen geven op verschillende scholen. Er komen folders met het verhaal van Cineus uit. Verder gaat Leeflang een gesprek aan met een filmproducer over het succes van afgestudeerde jongeren van diverse vakopleidingen.

Techniekpact
Het Nederlands kabinet, regionale overheden, bedrijven en het onderwijsveld hebben vorige week maandag het zogeheten nationaal Techniekpact gesloten. De pact is gesloten om te zorgen dat er meer technisch geschoolde vakmensen komen. Er zijn 22 afspraken gemaakt waaronder de komst van een investeringsfonds om techniek in het onderwijs te stimuleren en jaarlijkse beurzen voor techniekstudenten om ze te binden aan het bedrijfsleven. Daarnaast wordt nog eens 100 miljoen euro vrijgemaakt om de technische kennis van docenten te vergroten en 300 miljoen euro voor bij- en omscholing van mensen met interesse in techniek. Vanaf 2020 worden op alle basisscholen in het Koninkrijk technieklessen gegeven.

Isla
Curaçao heeft zich ook ingezet voor leerlingen van vakopleidingen. De Isla raffinaderij heeft toestemming gegeven voor 460 vakmensen van buitenaf om hier samen met lokale werknemers te werken aan de onderhoud van de plantage. Volgens Leeflang zijn er in Nederland tot 2020 elk jaar ongeveer 30.000 technici nodig.

www.versgeperst.com