• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag geeft Joseph Hart zijn mening over de onzekere situatie waarin Curaçao en haar regering momenteel in verkeert.

Broeders, de tijd is gekomen voor ons om te realiseren dat de regering al onze problemen niet kan oplossen. Het is onze plicht om eenheid te vinden in de diversiteit van onze gemeenschap, om samen ons land te beschermen en een toekomst voor te bereiden voor ons allen en onze nakomelingen.

Met zicht op de financiële achteruitgang die deze regering erft, moet het drastische maatregelen nemen voor ons land om een financiële ramp te ontvluchten. Onze gemeenschap zit in een ernstige situatie: Ondergeschikte wijken, disfunctionele families, meer dan 40 procent van de bevolking leeft in armoede, problemen in het onderwijs, een grote hoeveelheid ‘dropouts’, toenemende uitgaves in gezondheidszorg en het ouderdomspensioen. Als toppunt is er een golf van gewelddadige criminaliteit, dat cumuleerde tot de moord van politiek leider Helmin Wiels.

Het resultaat: Paniek, pijn, angst, onzekerheid, politieke verlamming, een krimpende economie wegens investeerders die hun portemonnee sluiten, het weggaan van banen. Geen vertrouwen hebben in de toekomst van dit land!

Hoe kunnen we deze betreurenswaardige situatie oplossen?
Op de eerste plaats moeten we een politiek akkoord hebben om dit land te regeren. Dat kan niet! Met focus op persoonlijke belangen of die van de partij terwijl het land niet wordt geregeerd. Dat kan niet! Met een functionerende staat dat verlamd blijft, dat geen beslissingen neemt over hoe de economie repareren door het creëren van werk, wegens politieke onenigheid. Dat kan niet! Als investeerders stoppen met investeren, als toeristen hun reizen cancelen wegens de politieke onzekerheid, verlamde regering en de golf van criminaliteit.

Het blijft aan ons om ons maximaal in te zetten om gezamenlijk de basis te leggen voor een duurzame oplossing. De regering moet de nodige, maar ongewilde beslissingen nemen. Dit zijn imperfecte keuzes, zelfs moeilijk om te accepteren: sommige zullen moeten worden herzien. Maar ondertussen moeten wij de armen ineen slaan, onze regeerders ondersteunen om het vertrouwen van onze investeerders en toeristen te herstellen.

Een bewindslied zijn/haar beslissing is gebaseerd op informatie op grond van bestaande gegeven van zijn/haar adviseur en van dat wat het volk zegt. De regering moet consequent het volk raadplegen. En een nationaal dialoog voortzetten.

De regering zit in een tijd van crisis wat geld, energie, kennis en heel veel opofferingen, van ons allemaal, zonder uitzondering. Maar, er moet gezorgd worden dat de minder bedeelden geen slachtoffer worden. Laat ons het gewicht herindelen volgens onze krachten.
Kijkend op de politieke onzekerheid, is het goed dat het overgangskabinet blijft tot wanneer we een oplossing hebben voor de huidige politieke situatie. Nu is de tijd dat ons land een regering nodig heeft dat kan regeren, dat beslissingen neemt om een krachtige basis te leggen voor een degelijk en betrouwbaar beleid. Een regering dat geen angst heeft voor de bestaande corruptie en criminaliteit; dat geen angst heeft de persoonlijke uitgaven te verlagen en meer efficiëntie van de rijksdienst. Een regering dat onze gemeenschap zal beschermen en ontvluchten van een mislukte staat.

Daarom: Stop de strijd met elkaar, stop het denken aan persoonlijke interesses en denk aan het land Curaçao! Dit is een kans om onder andere te laten zien dat wij samen kunnen werken aan de verlossing van ons Dushi Kòrsou.

 

13 reacties op “Ingezonden: regering kan onze problemen niet oplossen”

 1. Waar blijft de Frente Civil. Is het nog geen tijd geworden om een handtekening actie te starten om Nederland te vragen in te grijpen. Als de politici bang zijn om hulp in te roepen van Nederland dan moeten wij het maar zelf doen. Het stem van het volk moet gaan gelden dan.Het moet een gecoordineerde actie zijn van een organisatie uit Curacao zelf. Misschien een idee voor de organisatoren van de actie tegen het vorige bewind die effectief was. Laten wij Nederland dwingen om niet langer te wachten met ingrijpen het staat allemaal verankerd in rijkswetten dus moet Nederland zijn eigen verantwoordelijkheid serieus nemen. Gonesh wake up.

 2. Alle ministers hebben hun budget beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar de dader(s) van de moord op Wiels. We kunnen onze borst nat maken voor de volgende rondes maatregelen.

 3. @Joseph Hart, “meer dan 40 procent van de bevolking leeft in armoede,”

  Ben zelf actief bezig met inkomensverdelingen op Curacao.
  Ons GDP per capita is meer dan 20.000 USD/yr. Dat is hoger dan de meeste landen.
  Nu is er geen direct verband met het individuele inkomen, maar toch…
  Waar kan ik dat 40% cijfer vinden (of concluderen?)

 4. Dhr. Hart heeft volkomen gelijk, zolang twijfelachtige figuren zich ook politicus mogen noemen, zolang het Openbaar Ministerie niet wordt gezuiverd van corrupte elementen en zolang de VDC niet naar behoren kan functioneren zullen we alleen maar verder wegzakken in dit moeras mede dankzij de struisvogelpolitiek van dhr. Donner

 5. In de Amigoe van Maandag 14 December 1998, onder de kop “Gijs de Vries begrijpt het niet”
  heeft Glenn Booi een uitgebreid artikel geschreven over de toestanden op Curacao. Een belangrijke uitspraak was toen, dat zolang wij geregeerd worden door afstammeling van slaven, er geen fluit van terecht komt op Curacao. Zeer interresant artikel, wat nu na 15 jaar nog steeds van toepassing is. Er is namelijk niets veranderd !

 6. Tja ik denk dat een echte zelfstandigheid een kwestie van lange adem is.
  Meer toezicht vanuit Nederland met name op het gebied van OM/politie ,gezondheidszorg en onderwijs en misschien zelfs op lijkt aangewezen om de corrupte uit te bannen, de burgerrechten te waarborgen en een zelfstandig land een goede startpositie te geven.
  Wellicht als tijdelijk onderdeel van Caribisch Nederland maar met het hoofddoel om binnen een 10-15 jaar zelfstandigheid te bereiken.
  Vanzelfsprekend moet hier wel genoeg draagvlak voor zijn.

 7. Er wordt wel eens gesteld “ieder land krijgt de regering die het verdient”. Dat gekozen politici kennelijk incapabel zijn, naar corruptie rieken, neigen tot vriendendiensten etc. zal dan wel komen omdat de kiezers (= bevolking) daar van houdt. “Kinderen van Curacao”: volg de historische voorbeelden van de bevolking van Spanje, Portugal, DDR waar regeringen waar niemand van hield door de bevolking op een geweldloze wijze zijn afgelost. Democratie betekent niet alleen palaveren onder de boom, maar ook handelen. Wordt actief binnen politieke partijen en maatschappelijke organisaties zoals vakbonden, ondernemersorganisaties, kerken etc. God heeft ons allemaal geschapen naar zijn evenbeeld en ons uitgerust met hersenen om zelf op intelligente wijze met mond en pen een paradijsje voor fatsoenlijke zelf-denkende mensen in de tropen te creëeren, waar geen plaats is voor angst/intimidatie/slaafs gedrag/nepotisme!

 8. Wanneer er een geld tekort is dan moet je kijken naar je uitgaven.. Als ik geld tekort heb dan zal ik niet uit eten kunnen en kan ik geen dure wijn drinken of op vakantie gaan. Zo is het ook met de overheid. Te veel kosten omdat er teveel mensen zonder kennis die niet werken veel te veel verdienen.. De commisieriate bij de overheids nv’s functioneren totaal niet en kosten bakken met geld. Enige oplossing is om iedereen binnen de overheid te ontslaan en alleen de goede mensen tegen een normaal salaris te laten werken voor de overheid.

 9. Onderstaande reacties en een bloemlezing uit de politieke geschiedenis doen mij ook tot de conclusie komen, dat geen enkele regering in staat is om onze problemen op te lossen. Mochten er ooit zoals na de schuldsanering geen problemen zijn dan kiest het volk wel voor een regering zoals Schotte/Wiels die uit heimwee/macht/corruptie nieuwe problemen veroorzaakt en zo zal het blijven doorgaan met zelfs een vergeefse noodgreep naar een takkenkabinet. Wat er is aan politieke deskundigen die zitten niet op Curacao en/of willen niet in zo’n regering zitten. Dit alles rechtvaardigt een verzoek aan Nederland om provincie te mogen worden met Nederlandse bestuurders. Sorry voor de independista’s van de PS, PAIS en MAN. De MFK zal hopelijk al begraven zijn.

 10. Ben het goeddeels eens met de schrijver van het artikel. Maar er zitten ook punten de opmerkingen van Sander.
  NL zal voorlopig niets doen, dus wellicht moet dan toch het volk van Curacao de straat op om NL duidelijk te maken dat men grote behoefte heeft aan interventie!

 11. Inderdaad; De regering kan onze problemen niet oplossen, want de regering zelf is een overgroot deel van het probleem.

  Zo lang men hier baantjes en commissariaten in de aanbieding heeft, zo lang men hier voordeel kan weggeven aan vriendjes, en zo lang men hier al dan niet een oog dicht knijpt voor illegale zaken omdat het bekenden zijn, verandert er hier helemaal NIETS.

  De rekening wordt niet meer door een ander betaalt zoals men gewend was. Na 10-10-10 wordt de rekening nu door ons betaalt, en zij met de grootste bek hier op het eiland betalen niets, helemaal niets. Dat is met de uitkomst van de te niet gedane screening wel gebleken. Politici met miljoenen schuld!!!! Niet afgedragen lasten of pensioen gelden.

  Veel disfunctionerende mensen in ieder opzicht hebben de leiding, maar ja, ze waren aan de beurt voor een pastechi. Wat kunnen we van dit soort mensen verwachtten? NIETS, helemaal NIETS , deze mensen zijn alleen maar voor zichzelf bezig en voor de kliek waar ze deel van uit maken. Curaçao is in handen van een paar families en een handje vol louche projectontwikkelaars waar de politiek, zelfs al zouden ze willen niet meer om heen kan, hoe moet de bevolking dat dan wel kunnen.

  We krijgen onze eigen rekening nu gepresenteerd, want door het maar altijd geaccepteerd te hebben is dit dus nu het gevolg, morgen komt het wel goed was de gedachte, en iedereen sukkelde weer door.
  Straks wordt het echt sukkelen en zoals gewoonlijk gaan de verkeerde mensen daar de prijs voor betalen. Het wordt inderdaad tijd dat men eens wakker wordt, we zijn op weg naar een financieel debacle en Zuid-Amerikaanse toestanden, bewapende politici en afrekeningen en een toenemend criminaliteit zijn de tekenen aan de wand.

  Er zijn zo veel mensen op dit eiland die weten wat er aan de hand is, die weten wie de overvallers zijn en die weten waar verdwenen zaken zich bevinden, en die weten dat er onder hun neus zich zaken afspelen die niet kloppen, maar men zwijgt, ook zij zijn deel van het probleem, want die zwijgt stemt toe en het probleem wordt alleen maar groter.

 12. @Sander, helemaal eens…

  In december nag had de PS een congres dat de naam Dekolonisashon, Ruta responsabel pa Libertat (Dekolonisatie, de verantwoordelijke route naar vrijheid) had. Dat is het enige alternatief.Dan krijgen we hulp van de UN.

  De relatie met NL is wel verknalt, dat is de erfenis van Wiels’ PS. Nederland laat ons het zelf oplossen want we luisteren toch niet.Geld komt er zeker niet meer.
  Maar Wiels deed er feitelijk niks aan. Veel woorden en weinig daden!

  Op de “United Nations list of Non-Self-Governing Territories” komt Curacao niet voor als land dat nog ge-dekolonialiseerd moet worden. Je vraagt je af waarom dat er na twee PS regeringen nog niet van gekomen is. Zelfs als het 10 jaar zal duren, zoals Wiels zei, moet je toch EENS beginnen. Het voordeel van die lijst is dat je hulp krijgt van de UN om die zelfstandigheid te bereiken.

  Aan Nederland zal het niet liggen, want die probeert het al vanaf 1973!

  “…De regering verwacht in het komende jaar, aan de hand van het advies van de Koninkrijkscommissie, met de regeringen van Suriname en de Nederlandse Antillen in overleg te kunnen treden over de wijze en het tijdstip waarop deze landen soevereiniteit zullen verkrijgen. De ontwikkelingssteun aan deze landen is gericht op de bevordering van economische, sociale en culturele zelfstandigheid….. ” Bron: Troonrede 1973 (!)

  Dus: Curacao op de lijst van de-kolonisatie landen en dan aan de slag. Eventueel een tussenfase waarin we een mandaatgebied van de VN worden (met eigen paspoort). Alternatief: Een inval van Venezuela die hier haar belangen komt verdedigen? Er zijn gekkere dingen gebeurd in de wereldgeschiedenis.

 13. Dit land wordt al jaren geregeerd door allerlei politici, die banden hebben en gefinancierd worden door maffia groeperingen.
  Een fatsoenlijk mens met kwaliteiten zal wel 2 keer nadenken voor deze de politiek in gaat.
  Alleen NL kan dit aanpakken en controles uitvoeren over deze corruptici.
  maar de corruptici willen dit niet (logisch) en gaan dan te keer tegen NL en het volk wordt door deze corruptici opgehitst tegen NL.
  De ongeschoolde mensen, die geloven hun corruptici iedere keer weer.
  Nos mes por, wordt als heilig verklaart.
  Alleen NL kan helpen dit land een goed bestuur te geven, maar NL wordt afgezeken.
  Dus NL zal wel 2 x nadenken voor ze gaan helpen.
  Iedere cent die NL heeft gegeven is in de zakken van de corruptici beland.
  Dus NL zal geen cent meer geven.

  Curacao had de kans om ook een BES status te krijgen met de voordelen van een goed bestuur, goede gezondhedszorg, goede scholing enzovoort.
  Maar dat is niet in nhet belang van een kleine groep rijken, die het volk hebben opgehitst tegen NL.
  Hetzelfde is in suriname gebeurt, is daarna ook nooit meer wat geworden.
  Alleen Aruba schijnt het te kunnen redden, maar deze wil wel samenwerking met NL.