• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Foto Rijksoverheid: Ronald PlasterkCURAÇAO – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk schrijft in een brief aan de Tweede Kamer, dat het niet mogelijk is de verstrekte subsidie van verslavingskliniek Jellinek terug te vorderen. Eerder ontstond commotie over de subsidie, die niet zorgvuldig zou zij besteed.

Plasterk legt uit dat de aanvraag door Programma Samenwerking Nederlandse Antillen (PSNA) bestaat uit twee delen: technische assistentie (TA) en hardware (HW). Technische assistentie wordt uitgedrukt in manuren. Hardware bestaat uit goederen en diensten. Na de goedkeuring ligt het budget voor technische assistentie vast. Het budget voor hardware kan wel aangepast worden, omdat prijzen zich aanpassen aan omstandigheden. Ook uitloop van een project brengt extra kosten met zich mee.

Kura Hulanda
Extra hardwarekosten worden onder stricte voorwaarden goedgekeurd, vindt Plasterk. De kosten moeten ‘relevant’ en ‘noodzakelijk’ zijn en ook aangetoond worden. Het afgesproken totale budget mag niet overschreden worden. Jellinek koos op eigen initiatief voor Kura Hulanda voor de inkoop van specifieke apparatuur. Die kosten werden niet goedgekeurd. Daardoor ontstond er 90.000 euro aan ruimte op de begroting. Die werd vervolgens besteed aan kostenoverschrijdingen op andere HW-kostenposten.

Kwaliteit zorg
Plasterk liet desgevraagd ook weten dat de subsidie niets te maken had met het niveau van de geleverde zorg. Een aantal berichten in de media meldde dat die onvoldoende was. “Controle op de kwaliteit van verleende medische zorg valt buiten de expertise en controles van de uitvoerende instantie.”

Correct
De minister trekt de conclusie dat de aanvraag, toekenning en vergoeding van 90.000 euro subsidie voor ‘meerkosten’ correct is verlopen. Hij eist het uitgegeven bedrag dan ook niet terug. “De subsidieverlening is procedureel correct en in overeenstemming met de geldende voorwaarden verlopen. Hoewel achteraf gezien een andere aanwending van deze middelen wellicht een groter direct nut had kunnen hebben voor de lokale Curaçaose bevolking is het niet mogelijk de subsidie terug te vorderen”, aldus Plasterk.

De volledige brief van Plasterk aan de Tweede Kamer:

www.versgeperst.com