• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws of een knallend evenement, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag deelt de familie Maal hun ontwikkelingsplannen van het gebied bij Oostpunt.

De Regering en de Staten van Curaçao bewijzen de economie en de lokale gemeenschap een enorme dienst als ze binnenkort een bestemmingsherziening voor Oostpunt aanvaarden. Behalve dat het milieu en de natuur ter plaatse intact worden gehouden, zal de geplande duurzame ontwikkeling van Oostpunt bijdragen aan nieuwe banen, huisvesting, sport- en recreatievoorzieningen, landbouwbeoefening, etc.

Vaststellingsovereenkomst
Omdat de familie Maal in strijd met afspraken in 1995 toch werd opgezadeld met een Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) dat elke vorm van ontwikkeling van hun grond op Oostpunt onmogelijk maakte, lag de stap naar de rechter voor de hand. In 1999 kreeg de familie Maal van de rechter het gelijk aan zijn zijde. Nadat de voorganger van het huidige Land Curaçao, het eilandgebied Curaçao, tot tweemaal toe een advies van het Gerecht om te gaan onderhandelen in de wind had geslagen, werd het Eilandgebied Curaçao veroordeeld tot een fikse schadevergoeding. Bij het toekennen van deze schadevergoeding was in het vonnis uitgangspunt dat de bestemming van Oostpunt door de overheid zou worden herzien zodat ontwikkeling van 50% van het terrein mogelijk zou worden. Zou die herziening uitblijven dan zou de schadevergoeding een veelvoud worden.

Vervolgens is in 2001 het uitgangspunt van 50% ontwikkeling in een protocol tussen het Eilandgebied en Maal vastgelegd en jarenlang onderhandeld totdat er in 2010 een Vaststellingsovereenkomst op tafel lag die in augustus 2010 is getekend, nadat een ruime meerderheid van de Eilandsraad van Curaçao deze had geaccordeerd.

Stuurgroep Oostpunt
Behalve dat, als afgesproken in de Vaststellingsovereenkomst, een Stuurgroep Oostpunt werd samengesteld met vertegenwoordigers van de overheid en de familie Maal die belast werd met de voorbereiding, begeleiding en planologische voortrajecten voor herziening van de bestemmingsvoorschriften in het EOP voor Oostpunt, gaf de overheid de opdracht aan gerenommeerde buitenlandse bureaus om een studie te maken van zowel de milieukundige, ecologische en planologische als financieel / economische gevolgen van ontwikkeling, (van delen) van Oostpunt. De TOR (terms of reference) voor deze studies waren ook in 2010 door een meerderheid van de Eilandsraad goedgekeurd. Op grond daarvan kan bij de herziening van de bestemmingen nader bepaald worden welke onderdelen van Oostpunt voor ontwikkeling in aanmerking komen en welke niet.

Bescherming milieu
In tegenstelling tot de indruk die door enkelen via bepaalde media veelvuldig wordt gewekt, is er vooralsnog geen sprake van een ontwikkelingsplan voor Oostpunt. Het enige wat er nu ligt is een structuurplan dat bestemmingen toekent aan delen van het terrein. Een aantal van deze bestemmingen maken ontwikkeling mogelijk en deze zijn toegekend aan de locaties die verantwoord en dus duurzaam ontwikkeld kunnen worden zonder schade te berokkenen aan het milieu, de natuur, de leefomgeving van specifieke flora en fauna of plekken die uit cultureel-historisch of archeologisch oogpunt van waarde zijn. Voordat er sprake is van concrete plannen en de eventuele impact bijvoorbeeld op het koraal kan worden beoordeeld, moeten er meerdere fasen van planvorming en vergunningen doorlopen worden. Uit een onderzoek naar toeristische ontwikkeling op diverse Caribische eilanden blijkt dat er voorbeelden zijn van verantwoorde ontwikkelingen, die geen beschadiging van het rifkoraal tot gevolg hebben. Verantwoorde ontwikkeling wil in dit verband o.a. zeggen dat daarbij regels over afwatering, rioleersystemen etc. worden gevolgd. Bij het verlenen van bouwvergunningen e.d. zullen ook op de wet gebaseerde eisen worden gesteld waardoor het zeemilieu en de koralen worden beschermd. Bovendien zal elke ontwikkelaar op Oostpunt ervoor zorgen dat het koraal als toeristische duikattractie behouden blijft. Dat is in zijn eigen belang. Dat de herziening van de bestemmingen op Oostpunt strijdig zouden zijn met internationale verdragen en protocollen is een onjuiste bewering en lijkt ook al bedoeld om de publieke opinie negatief te beïnvloeden door misinformatie.

Zienswijze

De overheid heeft recentelijk hoorzittingen gehouden waarbij belanghebbenden in staat zijn gesteld hun zienswijze op herziening van het EOP toe te lichten waardoor met wezenlijke inbreng van belanghebbenden rekening kan worden gehouden. Overigens zijn door belanghebbenden maar 15 zienswijzen ingediend.

De ontwikkeling van Oostpunt

De regering zal het EOP voor wat betreft Oostpunt moeten herzien en als wetswijziging eerst aan de adviesorganen Raad van Advies en Sociaal Economische Raad en uiteindelijk aan de Staten voorleggen. Een meerderheid van de Staten moet er zijn steun aan geven om aan de herziening voor Oostpunt kracht van wet te verlenen waardoor ontwikkeling van Oostpunt met een grotere oppervlakte dan Nederlands Sint Maarten mogelijk wordt, maar waarbij meer dan 50% groen blijft en deugdelijk beheerd en beschermd kan worden.

Indien de overheid de door de rechter in 1999 aanbevolen en in 2001 en 2010 met de familie Maal gemaakte afspraken niet nakomt en ontwikkeling van Oostpunt niet mogelijk wordt zal deze schadeplichtigheid van het Land Curaçao wegens wanprestatie tot gevolg hebben en de gemeenschap handen vol geld kosten. Daarnaast zullen de illegale en dan in het uitgestrekte gebied van Oostpunt oncontroleerbare activiteiten als drugsmokkel, stroperij, speervissen / vernieling van koraal, dumping van vuilnis, schroot, autowrakken en zelfs lijken, blijven voortduren.

Ontwikkeling van dit gebied levert de gemeenschap juist tal van voordelen in de vorm van nieuwe arbeidsplaatsen, ruimte voor woningen voor eilandbewoners, toeristische projecten, landbouwgronden, recreatiegebieden, sportfaciliteiten, etc. Dat een dergelijke evenwichtige ontwikkeling met respect voor de plaatselijke natuur een nieuwe impuls zal geven aan de economie van Curaçao, staat buiten kijf.

13 reacties op “Ingezonden: ‘Ontwikkeling Oostpunt goed voor economie’”

 1. @lokoloko
  Ga eens naar de Knipselkrant 2010-2013 van 18 februari 2013.
  “Wiels”; Afspraken Oospunt publiek maken.
  Lees dit maar eens goed dan wordt je beter ingelicht.

 2. @ Jan. Zorro laat weer eens zien dat Zorro de bomba van de elite is!

  Zoals altijd bij jouw opmerkingen is de vraag: hoeveel dommer kan iemand zijn. Het is niet normaal om aan een eigenaar te vragen hoe hij aan iets komt na vele 10-tallen jaren. Weet je hoeveel families op Curacao sedert mensenheugenis een stuk grond hebben van welke afmeting ook, als het tenminste niet verkocht is of verkocht moest worden? Bovendien leven we in een rechtstaat en voorlopig heeft Curacao een vette claim aan z’n broek hangen, die Maal gewoon kan innen, als de regering blijft zuigen. Je kan je veel beter afvragen hoe “armoedzaaiers” plotseling tot de elite behoren zoals Schotte, Cooper, Wiels, Constancia, Monk, Wilsoe etc..

 3. @lokoloko,

  of is je naam Maal?

 4. @opmerker: antwoorden op jou vragen : 1. Hoe is opmerker aan zijn eigen stekkie gekomen? 2. is er grondbelasting verschuldigt over natuurgebied, zo ja hoeveel draagt Christoffelpark jaarlijks af ? en op vraag 3: NIET GENOEG !

 5. Wat heeft de familie concreet betaald? Is inderdaad grondbelasting afgedragen en anders alsnog. De familie wil enkel geld (van het volk indirect dus) via een schadeclaim vangen, want je moet toch wel zeer zwak begaafd zijn (helaas wel ontelbaren op dit eiland) om te denken dat dit project in deze tijd en met het imago van Crimiçao ooit succesvol zou kunnen zijn.

 6. @Opmerker, en Steve, chapeau!

  @Zorro laat weer eens zien dat Zorro de bomba van de elite is!
  Zorro is NIET principieel als het om haar rijke ”vriendjes” gaat. Voor wat schuift wat he, Zorro?

  @Abraham Mossel, jij hebt zeker nog nooit leegstaande verpauperde hotels gezien, he? Zal niet lang meer duren op Curacao. Er zijn vakantie paradijzen waar hotels als spookhuizen naar elkaar staan te verpauperen.

 7. Enkele vragen waar nooit antwoord op is gekomen;
  Hoe is de familie Maal aan Oostpunt gekomen? (Via de W.I.C)?
  Hebben zij ooit grondbelasting betaald?
  En als laatste; Hoeveel geld hebben zij inmiddels al ontvangen van de belastingbetaler als “schadevergoeding”?

 8. Het idee om daar te ontwikkelen is te bizar voor het denken. Er is nergens op curacao enige respect voor natuur. Kijk naar bonaire hoe netjes ze het doen, je betaald x bedrag en kan het hele jaar daar heen.
  Men vergeet dat er bij de tafelberg/oostpunt nog enkele geiten zijn die alleen die voorkomen. Is er uberhaupt wel bekend wat er allemaal nog leeft op curacao?
  Ik zeg niet laat het terrein voor wat het is en doe er helemaal niks mee, maar meer hotels en commerciele rommel, dat heeft curacao niet nodig. Het wordt tijd dat Curacao denkt aan haar imago. Het kan toeristisch gebruikt worden net als een christoffel park zeg maar.
  Pad vinderij kamp, sport recreatie etc allemaal prima maar hotels etc allemaal overbodig.
  Maar ze gaan te ver, en als de overheid een fout heeft gemaakt in het verleden moeten ze daarvoor boeten net als de burger dat moet. Leer van je fouten en zorg dat je het niet meer doet, leer van je fouten.

 9. @ Sander,heb je wel eens gehoord van aftrek posten bij leeg staand onroerendgoed,er is veel geld heel veel geld en geld kan verdampen een Hotel etcetra niet.

 10. 25% van de huizen hier staan te koop….
  geen koper te vinden…
  de hotels hebben steeds minder te doen, veel lege kamers (o.a. het afgelgen Hyat)..
  dan gaan we nog verder weg bijbouwen, waar niemand echt wil wonen of op vakantie wil gaan vanwege de afstand.
  De carcasbaaiweg staat al vast in de spitsuren???
  zijn er wel investeerders te vinden voor deze mooie plannen?
  we krijgen ook al een giga winkelcentrum waar niemand echt op zit te wachten.
  Mamboo is na de uitbreiding nog steeds een afgelegen gebied waar je een kanonskogel kan afschieten zonder iemand te raken.
  groot, groter grootst….niet slim!!!

 11. Het is de hoogste tijd, dat de regering stopt met het bloed onder de nagels vandaan halen bij de heer Maal. Als er een luchtje aan zit, moet je eens kijken hoe snel Curacao is. Vraag maar aan Cooper.

 12. Politici en ambtenaren denken: hier dienen er eerst miljoenen onder de tafel geschoven te worden, dan pas is van alles mogelijk op Oostpunt. In de schoenen van de fam. Maal zou Lokoloko de door de rechter toegekende schadevergoeding opeisen, al gaat hierdoor Curacao failliet. Leg desnoods beslag op de Landsontvanger. De corrupte poltici en ambtenaren moeten kapot gemaakt worden. Jammer dat de verkeerde is vermoord.

 13. Een fantastisch voorbeeld van het hufterige gedrag hier op Curaçao, wat zelfs de politiek te boven ging voor zover ze er zelf niet aan mee deden. Het spel heet: Hoe kunnen we iemand dan wel meerder personen dwarszitten door telkens weer met nieuwe onzin te komen.
  Als ik de Fam Maal was geweest dan had ik de eerdere veroordeling in zijn geheel ten gelde gemaakt en had gedacht van barst maar. De wijze waarop hier de belangen van “anderen” de voorkeur hebben is ronduit stuitend en weerzinwekkend te noemen. Maar ja, dat wordt hier nog steeds op dagelijkse basis bewezen.