• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Foto Rijksoverheid: Sharon DijksmaCURAÇAO – Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma, heeft Kamervragen beantwoord van Kamerleden Wassila Hachchi en Stientje van Veldhoven (beiden D66). De Kamerleden willen weten hoe het zit met de voorgenomen wijzigingen in de beschermde status van het Bonaire National Marine Park.

Dat geldt ook voor de wijzigingen die het gemeentebestuur van Bonaire wil doorvoeren voor het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB). Begin vorige maand werd duidelijk dat door herziening van het ROB, ontwikkelingen worden toegestaan die negatieve gevolgen hebben voor de mariene biodiversiteit en het Bonaire Marine Park.

Zorgvuldige afweging
De staatssecretaris antwoordt hierop dat het Openbaar Lichaam Bonaire verantwoordelijk voor een goed beheer, behoud en bescherming van het park. “Wijzigingen in het beheer, als gevolg van bijvoorbeeld een herziening van het ROB of het toelaten van bepaalde ontwikkelingen in het Bonaire Marine Park, kunnen alleen genomen worden na zorgvuldige afweging en met een goede onderbouwing.”

Plan
Het natuurbeleidsplan is op 23 april aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin staat aangegeven dat 7,5 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de natuur in Caribisch Nederland en op welke manier het geld wordt besteed. “Deze middelen worden eenmalig toegevoegd aan de begroting van het ministerie van Economische Zaken”, antwoord Dijksma. “In het natuurbeleidsplan Caribisch Nederland staat de aanbeveling om mitigatie-, herstel- en compensatierichtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling op te nemen in de eilandelijke natuurplannen.”

Schade koraal
Van Veldhoven en Hachchi willen ook weten of de staatssecretaris op de hoogte is van het rapport van onderzoeksbureau CARMABI over de schade aan koraal, onder andere als gevolg van bouwactiviteiten van een pier. De beslissing van het ROB verandert een deel van het Bonaire National Marine Park naast Karel’s Beach Bar in Kralendijk, van beschermd ‘Water Marine Park’ bestemming naar de bestemming ‘Centrum’. Hierdoor wordt de pier toch gebouwd met daarop twee cafés, een restaurant, een keuken en een duikschool, naast Karel’s Beach Bar in Kralendijk.

Effecten
Dijksma: “Bij iedere activiteit waarvoor een vergunning noodzakelijk is op grond van de Wet maritiem beheer BES zal door mij gekeken worden naar de effecten op het koraal. In aanvulling hierop werk ik samen met de minister van Infrastructuur en Milieu en het openbaar lichaam aan het uitvoeren van een Strategische Milieueffect Rapportage voor de kustzone van Bonaire. De rapportage zal inzicht geven over welke toekomstige activiteiten waar en op welke wijze plaats kunnen vinden zonder schade te berokkenen aan de natuur en het mariene milieu.”

Beantwoording Kamervragen Inzake Bonaire Mariene Park

Kort Advies Ten Aanzien Van Het Optreden Van Effecten Bij de Aanleg en Exploitatie Van de Uitbreiding Van K…

www.versgeperst.com