• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

Foto Konseho di Minister a reuní ku sindikatonan - Foto Gobièrnu di KòrsouCURAÇAO – De Raad van Ministers (RvM) heeft vandaag vergaderd met overheidsvakbonden die een vertegenwoordiging hebben in het Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (GOA). De vergadering ging over diverse punten betreffende de rechtspositie van ambtenaren.

De vakbonden ABVO, NAPB, StrAF, SAP, SITEK en STSK waren aanwezig bij de vergadering. De ministers en vakbonden zijn tot de conclusie gekomen dat een ieder zich beschikbaar stelt om samen verder te werken op een open en verantwoorde manier, om evenwichtige beslissingen te nemen jegens de rechtspositie van ambtenaren. Hierbij rekening houdende met de actuele financiële situatie en begroting van het land.

1 reactie op “Vakbonden en RvM in overleg”

 1. gezien de veranderingen van ons land is het begrijpelijk dat de ambtenaren ook een andere positie krijgen, er is afgesproken dat ze tot 2015 hun oude rechtspositie behouden, maar als die periode is verstreken zal er toch echt iets moeten veranderen.
  Als overheid moeten we ons houden aan de gemaakte afspraken.
  Maar het kan niet zo zijn dat waar het volk steeds zwaarder te verduren krijgt dat de ambtenaren die het volk moeten dienen achter over kunnen blijven zitten met hun riante regelingen.
  ook ben ik voor een audit die alle functie’s doorlicht en betrokken ambtenaren op de functies doorlicht als deze wel geschikt zijn en de juiste opleidingen hebben.
  Spookambtenaren die al jaren thuis zitten zullen geen salaris mogen krijgen en ambtenaren die zonder tussen komst van de Minister een andere baan erbij hebben kunnen gewoon ontslagen worden.