• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

geld gevenCURAÇAO – Nederland verleent nog tot okotober 2014 financiële hulp aan Curaçao en Sint Maarten voor het het inrichten en opbouwen van hun nieuwe organisatiestructuur als land. De bestaande plannen van aanpak hebben betrekking op onderwerpen op het gebied van openbaar bestuur en veiligheid.

Dat staat in het Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2012. Zowel Curaçao als Sint Maarten hebben gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak.

Ministeriële overleggen
Naar aanleiding van deze rapportages hebben telkens ministeriële overleggen tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de minister-president en de minister van Justitie van het betreffende land plaatsgevonden. In die overleggen is gesproken over de knelpunten die bij de uitvoering van de plannen van aanpak worden ondervonden. Uiteindelijk is per Koninklijk Besluit besloten de werking van de plannen van aanpak met twee jaar te verlengen tot oktober 2014.

Kosten
Nederland stak vorig jaar ruim 430 miljoen in Koninkrijksrelaties. Een deel daarvan, ruim 110 miljoen, ging naar het bevorderen van de autonomie van de Caribische landen in het Koninkrijk. Daarnaast maak Nederland kosten voor een gedeelde Kustwacht, Recherche Samenwerkingsteam (RST), Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechausssee. Deze organisaties worden onder andere ingezet voor de bestrijding van mensenhandel, grensoverschrijdende criminaliteit, drugsbestrijding en illegale immigratie. Ook heeft Nederland betaald voor het uitzenden van 34 rechters en officieren van Justitie naar de Caribische delen in het Koninkrijk.

Financieel toezicht
Sinds 2010 zijn Curacao en Sint Maarten zelf verantwoordelijk voor het sluitend houden van de begroting. “In Curaçao is het niet gelukt een sluitende begroting te behouden wat heeft geleid tot het besluit van de Rijksministerraad (RMR) tot het geven van een aanwijzing aan Curaçao op 13 juli 2012″, zo staat in het jaarverslag. “De aanwijzing is in het daaropvolgende beroep in essentie overeind gebleven. De vraagstukken zijn door de interim-regering op Curaçao volledig onderkend en er zijn serieuze inspanningen gedaan om het proces van herstel in te zetten. De Tweede Kamer is bij brief van 21 november 2012 geïnformeerd over de voortgang van de aanwijzing. Daarin is tevens aangegeven dat Curaçao geheel wordt gehouden aan de normen uit de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten. In de RMR zal de toereikendheid van de maatregelen van Curaçao nauwlettend worden gevolgd. Het financieel toezicht op Curaçao en ook Sint Maarten blijft onverminderd noodzakelijk.”

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2012

7 reacties op “Curaçao en St. Maarten krijgen tot 2014 hulp”

 1. @ Peter Bon

  Ja dat hebben we gezien…. hoe goed “jullie” het zelf kunnen….

 2. Bemoeial Nederland. We kunnen het zelf, had onze(ex) leider niet een mooie oplossing voor dit soort Nederlanders?

 3. Bericht voor 1 November 2014: wil de laatste clown het licht uit doen ?

 4. Precies, stoppen met het dempen van de put.

  Nos mes por….. behalve als er een onderzoek ingesteld moet worden naar de moord op Wiels, dan is ALLE buitenlandse hulp, inclusief die van de macamba’s meer dan welkom.

  Wat een hypocriete mensen heb je toch op Curaçao.

 5. zolang de maffia heeft geregeerd is het weggegooid geld geweest.

 6. Weg gegooid geld, Nederland….

 7. Wiels zou het hebben afgewezen…De foto bij dit artikel klopt.