• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Curaçao Orthotics & Prosthetics (COP) en Sentro Orto-Físiko Kòrsou (SOFK) leveren vanaf 1 mei geen diensten meer aan patiënten die via de BVZ of de AVBZ zijn verzekerd. De orthopedische werkplaatsen liggen in de clinch met de SVB over de prijslijst van orthopedische kunst- en hulpmiddelen.

“Op het moment hanteert de SVB een sterk verouderde prijslijst waardoor de werkplaatsen substantieel verlies leiden”, menen COP en SOFK. De werkplaatsen hebben een nieuwe prijslijst voor hun producten maar deze wordt niet erkend door de SVB.

Wet
“Bij het vaststellen van de wet is geen rekening gehouden met een voorstel van de orthopedische werkplaatsen voor de aanpassing van productprijzen van orthopedische kunst- en hulpmiddelen”, vinden COP en SOFK. Voor de AVBZ wordt een prijslijst uit 2005 gebruikt. Voor de patiënten die vallen onder de Basisverzekering wordt een nog oudere prijslijst gehanteerd. “Deze prijzen zijn verre van kostendekkend”, aldus de werkplaatsen.

Uitgangspunten
In een voorstel wijzen de orthopedische werkplaatsen op een aantal cruciale uitgangspunten. “Zo wordt er momenteel geen rekening gehouden met de indexering van uurtarieven en de stijging van de inkoopprijzen van materialen en halffabricaten op de markt. Bovendien, blijkt de huidige categorisering van semi-orthopedisch schoeisel niet effectief.

Categorieën
Door aangepaste categorieën te hanteren wordt volgens COP en SOFK beter rekening gehouden met de verschillen in inkoopprijs van diverse semi-orthopedische schoenen: “Gaat men uit van de bovengenoemde uitgangspunten, dan is de prijsstijging ten opzichte van 2005 gemiddeld 38 procent. In de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten wordt ook een in 2005 gehanteerde formule achterwege gelaten.”

Verwachtingen
COP en SOFK verwachten dat de SVB met ingang van 1 mei de nieuwe prijslijst gaat hanteren. Is dit niet per direct mogelijk, dan verwacht men in ieder geval een garantie van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur dat de nieuwe prijslijst met terugwerkende kracht zal worden erkend. Zolang dit niet gebeurt, zijn COP en SOFK genoodzaakt om de dienstverlening aan de patiënten verzekerd via de BVZ en de AVBZ te staken. Het produceren van ortheses en protheses is van cruciaal belang voor vele mensen in onze gemeenschap. Vandaar dat COP en SOFK het ten zeerste betreuren dat deze maatregel de patiënten benadeelt.

Alleen BVZ- en AVBZ-patiënten
COP en SOFK leveren ook orthopedische producten aan Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Er zijn geen signalen gekomen vanuit deze eilanden tegen de nieuwe prijslijst. Deze patiënten, de particulier verzekerde patiënten op Curaçao of de patiënten die hun aankopen in cash betalen, hebben geen last van deze maatregel. Aanvragen die voor 1 mei zijn ingediend, worden wel behandeld. Alle aanvragen na 1 mei van patiënten die onder de BVZ of de AVBZ vallen, worden voorlopig niet geaccepteerd.

1 reactie op “COP en SOFK betreuren maatregel”

  1. Regeren is vooruit zien, is een mooie spreuk. Vul zelf maar in voor Curaçao ………. 🙁