• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Een tweede windmeetmast die windgegevens moet verzamelen, is vrijdag geïnstalleerd bij Fort Bay, Saba. Gedeputeerde Bruce Zagers heeft de mast geïnspecteerd. De windgegevens zijn nodig voor verdere besluitvorming over windtubines op het eiland.

 
Op 19 april is de eerste windmeetmast geïnstalleerd op Corre Corre Bay bij de Botanical Garden. Op verzoek van de eilandbesturen heeft het ministerie van Economische Zaken samen met nutsbedrijf GEBE gekeken of windenergie haalbaar is in combinatie met de huidige dieselsystemen. Het lijkt haalbaar ongeveer 1 MW aan windcapaciteit te installeren. Met de gegevens kunnen de beleidsmakers bepalen hoeveel en welk type windturbines nodig zijn.


Op de foto: Dexter Johnson en Julius Robinson van GEBE, windexpert Herman Snel, gedeputeerde Bruce Zagers, teamleden van GEBE en Openbare Werken en Nordteco windmeetmast ingenieurs de heer Bolanos en de heer Zeledon uit Costa Rica.

www.versgeperst.com