• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De overheid gaat in verband met de wijziging van de OB (omzetbelasting) het algemeen prijspeil vaststellen. Dat meldt het ministerie van Economische Ontwikkeling. Het doel van de actie is om misbruik van de aankomende veranderingen, zoals een extra prijsverhoging, te voorkomen.

Zowel producten uit de ‘basismand’ (makutu básiko), veelgebruikte producten als hygiënische producten worden bekeken. Ook na de OB-verandering volgt een meting. De overheid wil hiermee vaststellen welk effect de OB-verandering heeft.

Producten
Zo moet van producten die OB-vrij worden, worden gemeten of de prijs daadwerkelijk gedaald is. Ook prijzen die theoretisch gelijk zouden moeten blijven omdat de OB gelijk blijft, worden gemeten. Bij producten die in prijs stijgen, wordt gemeten wat het effect is van de prijsstijging. De regering kondigde daarnaast aan dat het volgende week een folder uitgeeft om de consumenten op de hoogte te brengen van het prijspeil. Zo wordt bekend wie bijvoorbeeld de goedkoopste aanbieder is.

5 reacties op “Overheid stelt prijspeil vast”

 1. Peter Bon, op 30-04-2013 om 06:35 schreef:

  Deze overheid kan zichzelf niet eens controleren.
  Het prijspijl had al bekend moeten zijn voordat over de belastingwijziging werd gesproken, immers hoort dat de reden van de wijzigigen te zijn

  Peter, wat een onzin. Reden voor een belastingverhoging is dat er te weinig centjes bij de overheid binnen komen. Waarom zou ik daar het prijspeil voor moeten weten?

 2. Deze overheid kan zichzelf niet eens controleren.
  Het prijspijl had al bekend moeten zijn voordat over de belastingwijziging werd gesproken, immers hoort dat de reden van de wijzigigen te zijn. Wat een bla, bla, verhaal.
  Gelukkig wordt de overheid door ons consument betaald en o.a.een fijne ziektekosten voorziening geboden, uit dankbaarheid zullen ze wel voorkomen dat ons iets tekort wordt gedaan. Gelooft u het??????

 3. De overheid kan dit helemaal niet controleren door het achter (-haalde) (-lijke) cascade OB systeem.
  Stel een gezond product kost bij de producent 1 gulden ex OB. Vreugdenhil koop dit gezond product rechtstreeks van de producent, maakt er geen winst op, brengt geen kosten in rekening en legt het gezond product te koop in de winkel. Vreugdenhil vraagt dus 1 gulden plus 6 cent OB producent + 6,36 cent OB Vreugdenhil is 1,12(36) voor dit gezonde product.

  Datzelfde gezonde product wordt bij de chino verkocht. Alleen die Chino koopt van een tussenhandelaar, die van een groothandelaar koopt die van de producent koopt. Die Chino en al die tussenhandelaren maken geen winst op het ongezonde product en hebben verder ook geen kosten. Toch kost dat gezonde product bij de Chino dan 1, 00 *1,06*1,06*1,06*1,06 is 1,26(24).

  Nu wordt de OB 0%.
  Prijs bij Vreugedenhll zou moeten zijn 1,00 maar wordt hoogtswaarschijnlijk 1,06.
  Prijs bij de Chino zou moeten zijn 1,00 maar wordt hoogstwaarschijnlijk 1,33(17).

  Wordt je bij Vreugdenhil toch genaaid voor 6 (pro)cent en bij de Chino voor 33 (pro)cent.
  Overheid, hoe wil je dit in godsnaam controleren met je fraudegevoelig, achterhaald en concurrentevervalsend OB systeem.

  Stap hier vanaf en voer een BTW stelsel in. Dan is dit probleem (en vele andere) in 1 klap opgelost.

  Zolang de overheid niet weet hoeveel tussenschakels er zijn, is controle onmogelijk

 4. De suggestie wekken da de onderemers er wel weer misbruik van zullen maken..?
  Overheid moet gewoon gezonde concurrentie stimuleren dan doet de markt zijn werk wel.
  Mensen zijn echt niet gek en wie op de kleintjes moet letten ziet zelf wel de verschillen.
  Inderdaad ben ik ook bang dat het een verbloemen is van de impact van overheidsmaatregelen.

 5. De overheid probeert iedere keer de aandacht van het eigen falen af te leiden.
  Ondernemers op Curacao worden niet alleen geconfronteerd met een OB verhoging ook met de AZV die er zwaar inhakt, brandstof verhogingen, prijsverhogingen van toeleveranciers enz enz. Het is voor welk controle oorgaan dan ook ten enemale onmogelijk om het een van het ander te scheiden.Toch beweerd de overheid dat men controle gaat uitoefenen op de ondernemers. Straks wordt de zwarte piet door de overheid toegespeeld aan de ondernemer omdat deze dan z.g “misbruik” maakt van de omstandigheden. De overheid “streeft” naar een soort “transparantie” in de markt die moet voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt.
  Beste overheid, laten we zeggen gelijke monniken gelijke kappen, de markt moet transparant zijn? Prima maar dan de overheid ook. Dus geen verhaaltjes over stijgende olieprijzen die z.g marktconform zijn want de olieprijs is globaal al 5 jaar op het zelfde nivo en dat is de verkoopprijs aan de pomp zeker niet. De overheidsfinancieen zijn een grote bodemloze put waarbij het falen van ambtenaren en bestuurders iedere keer wordt afgewenteld op de burger. M.a.w. niet met twee maten meten. Transparantie aan de ene kant betekend ook transparantie aan de andere kant. En dan ook de hand in eigen boezem steken en je eigen problemen oplossen en deze niet doorschuiven naar de burgers. Wellicht is een mentaliteitsverandering bij de werknemers van de overheid een oplossing, niet als verwende kinderen gaan staken als er iets niet klopt aan een “tijdelijke ” voorziening maar werken omdat je betaald wordt door de samenleving en je je dat iedere dag beseft.