• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Rijksvertegenwoordiger van de BES-eilanden Wilbert Stolte en activist Mamita Fox hebben donderdag met elkaar gesproken. Ook het ZVK was aanwezig. Dit melden de betrokkenen. Vorige week had Fox zichzelf vastgeketend aan het ZVK-gebouw (Zorgverzekeringskantoor) op Bonaire.

Met haar actie wilde Fox aandacht vragen voor de ongelijkheid tussen Caribische en Europese Nederlanders op het gebied van zorgverzekering.

Indicatiecommissie
Er is onder meer gesproken over het functioneren van de indicatiecommissie, de rechten van patiënten, continuïteit van de medische zorg, procedure van de medische uitzending en de klachtenprocedure. Het hoofd van het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) heeft toegezegd persoonlijk te zullen bewaken dat de indicatiecommissie functioneert zoals deze bedoeld is.

Keuzevrijheid
Verder is er gesproken over de keuzevrijheid van de patiënt, en dan vooral over de verwijzingen naar zorgverleners die geen contract hebben met het ZVK. Het ZVK moet daar toestemming voor geven. In deze gevallen worden alleen de kosten van de medische behandeling vergoed. In deze gevallen gaat het ZVK na wat zo’n behandeling bij een contractspartij (bijvoorbeeld in Colombia) kost. Dat bedrag wordt dan vergoed. De verzekerde moet zelf de kosten voorschieten en kan deze kosten achteraf declareren. De kosten voor een ticket, verblijfkosten, kosten voor een begeleider en daggeldvergoeding worden dus niet vergoed. De regeling geldt voor iedere verzekerde op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Klacht indienen
Tot slot is in het gesprek aangegeven dat de drempel om een klacht in te dienen bij het ZVK moet worden verlaagd. Mevrouw Fox en haar team hebben aangegeven hierbij te willen helpen. Samen met deze vrijwilligers zal hier een nader voorstel voor worden uitgewerkt. Het ZVK is blij met dit aanbod. Over een maand komen de gesprekspartners weer bij elkaar.

De verklaring van de drie gesprekspartners (Papiaments en Nederlands).

1 reactie op “Gezamenlijke verklaring Stolte en Mamita Fox”

  1. Ging de regering van Curaçao ook maar met zoveel respect en aandacht om met zijn onderdanen. Ik heb hoop voor Bonaire. Veel meer hoop dan voor Curaçao.