• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft nieuwe informatie over de Census 2011 gepubliceerd. Dat deed het bureau op hun website. Deze keer deelde het CBS informatie over de gezondheid en lichamelijke en geestelijke beperkingen van de bevolking.

Enkele vragen en observaties in de serie gezondheid en lichamelijke en geestelijke beperkingen:
– Wat vinden de inwoners van Curaçao van hun gezondheid?
– Aantal personen met een fysieke of geestelijke beperking
– De drie meest voorkomende ziektes
– Het aantal mensen met een ziektekostenverzekering
In 2011 waren 130.963 (87 procent) personen van mening dat hun gezondheid goed of geheel goed was. In 2001 deelde 84.1 procent van de bevolking deze mening.

Beperking
16,1 procent van de bevolking heeft een fysieke of geestelijke beperking, dat zijn 24.302 personen. De groep bestaat uit 9.684 mannen en 14.618 vrouwen. Naarmate de leeftijd stijgt neemt het aantal personen met een beperking toe. In de leeftijdsgroep 25-59 jaar heeft 13 procent een beperking. Bij personen van 60 jaar of ouder is dit 40 procent.

Gezondheid
Enkele beperkingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 10.952 personen (7,3 procent) hebben problemen met het gezichtsvermogen, 9.988 personen (6,6 procent) met lopen en 7.228 personen (4,8 procent) met het geheugen of concentratie. Onder de personen met een beperking vindt 61 procent dat hun gezondheid goed tot zeer goed is. Bij personen zonder beperking vindt 92 procent dat hun gezondheid goed tot zeer goed is.

Ziektes
Op Curaçao zijn de drie meest voorkomende ziektes hoge bloeddruk (14,1 procent), diabetes (6,4 procent) en astma/chronische bronchitis/CARA (4,6 procent). 16.400 Personen van zestien jaar en ouder roken af en toe of dagelijks, dat is 14 procent. Mannen (10.970) roken twee keer zoveel veel dan vrouwen (5.430).

Ziektekostenverzekering
In 2011 hadden 145.154 personen (96,4 procent) een ziektekostenverzekering, 3964 personen (2,6 procent) hadden geen verzekering. Van 1445 personen (1 procent) was niet bekend of ze wel geen verzekering hadden. Tien jaar terug hadden 10.071 personen (7,7 procent) geen ziektekostenverzekering

Resultaten
Over twee weken publiceert het CBS nieuwe informatie over de Census 2011. Alle resusltaten over bovenstaande onderwerpen zijn via de website van het onderzoeksbureau te bekijken. Op een later tijdstip worden alle tabellen samengevoegd in een Censuspublicatie.

www.versgeperst.com