• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Gedeputeerde Koos Sneek van Sint Eustatius, heeft deze week de windmeetmast geïnspecteerd die zondag is geïnstalleerd op Corre Corre Bay bij de Botanical Garden. De mast moet windgegevens verzamelen zodat bepaald kan worden of het nut heeft windturbines op het eiland te plaatsen.

Op verzoek van de eilandbesturen heeft het ministerie van Economische Zaken samen met nutsbedrijf GEBE gekeken of windenergie haalbaar is in combinatie met de huidige dieselsystemen. Gekeken wordt wat de beste locaties voor windturbines zijn en hoeveel vermogen ongeveer geïnstalleerd kan worden (hoeveel turbines en welke maat). Er is een mogelijkheid om ongeveer 1 MW aan windcapaciteit te installeren. De wind gegevens zullen de beleidsmakers informatie verschaffen over het aantal en type windturbines.

www.versgeperst.com