• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) start deze maand met een conjunctuuronderzoek. Doel van dit onderzoek is om op frequente basis, actuele informatie te verzamelen over bedrijfsmatige en economische ontwikkelingen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder bedrijven met tien of meer werknemers. Bij bedrijven met minder dan tien werknemers wordt een steekproef genomen.

Onderzoek
In totaal worden ruim 800 bedrijven benaderd door het CBS met een vragenlijst. De vragen gaan onder andere over schattingen van de omzet over het eerste half jaar van dit jaar. Daarnaast zijn er ook vragen die betrekking hebben op het oordeel van de ondernemer over een aantal indicatoren zoals investeringsbelemmeringen, concurrentiepositie, ondernemersvertrouwen en investeringsklimaat.

Medewerking
Voor het slagen van dit onderzoek is uiteraard de input van het bedrijfsleven van groot belang. Het CBS doet daarom een beroep op alle bedrijven die benaderd worden, hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek en dankt hen bij voorbaat voor de genomen moeite.

www.versgeperst.com