• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De tweede onderwijsconferentie vindt morgen plaats in het Carmen Simmons Cultural Centre in The Bottom op Saba. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaat de tweedaagse conferentie bijwonen, als onderdeel van zijn eerste werkbezoek aan Caribisch Nederland.

De eerste onderwijsconferentie was op 25 en 26 maart 2011, op Bonaire. Tijdens die conferentie is de Onderwijsagenda Caribisch Nederland vastgesteld. Dit document bevat de aanpak van de onderwijsverbeteringen die ertoe moeten leiden dat de onderwijskwaliteit van de scholen in Caribisch Nederland in 2016 op een voor Nederland en Caribisch Nederland aanvaardbaar niveau is. Tijdens de eerste conferentie hebben alle onderwijsstakeholders van Caribisch Nederland zich gecommitteerd aan de voorgestelde aanpak en afspraken gemaakt over hun bijdrage.

Conferentie
Tijdens de tweede conferentie gaan de stakeholders van het onderwijs op Saba, Sint Eustatius en Bonaire tot nu toe gerealiseerde onderwijsverbeteringen en ervaringen uitwisselen. Deelnemers aan de conferentie zijn de gedeputeerden van onderwijs van de eilanden, directie- en bestuursleden van alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Caribisch Nederland, vertegenwoordigers van de Sociale Kanstrajecten, de onderwijszorginstellingen, de ROA (Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) en de leerplichtambtenaren van alle drie de eilanden. De staatssecretaris wordt vergezeld door de directeur van de projecteenheid Caribisch Nederland van het ministerie van OCW.

Bezoek
Na de conferentie reist de staatssecretaris woensdag naar Sint Eustatius. Donderdag en vrijdag brengt hij een bezoek aan Bonaire waarna hij op vrijdag weer terug gaat naar Nederland.

www.versgeperst.com