• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Curaçao blijft nog zes maanden verstoken van maagverkleiningsoperaties. In februari zette de Inspectie Gezondheidszorg de operaties stop na klachten over complicaties. Om ruimte te creëren voor verder onderzoek, onder meer naar vijf overlijdensgevallen, heeft de Inspectie de stop verlengd.

In de afgelopen maanden heeft de Inspectie Gezondheidszorg een onderzoek ingesteld naar de (patiënt)veiligheid van maagverkleiningsoperaties. De voorlopige conclusies zijn vastgelegd in een tussenrapportage. Op grond van deze rapportage is de Inspectie van oordeel dat het programma van maagverkleiningsoperaties onveilig is.

Fraude
De Inspectie Gezondheidszorg heeft deze week de onderzoeken naar aanleiding van de signalen van fraude en vervalsingen van medische dossiers afgerond. Op grond van deze onderzoeken zijn aangiftes gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM) tegen twee artsen en worden één of meer klachten worden ingediend bij het Medisch Tuchtcollege.

Aangifte
De Inspectie heeft de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) in februari gevraagd om een oordeel over deze misstanden. “De VMSC heeft tot op heden geen antwoord op deze vraag gegeven, maar heeft laten weten niet verder met de Inspectie te willen praten“, meldt Inspecteur Gezondheidszorg. De aanleiding hiervoor is de aangifte van de Inspectie bij het OM. “Met deze stellingname suggereert de VMSC dat medisch specialisten boven de wet staan. De Inspectie betreurt deze opstelling in hoge mate en acht deze schadelijk voor het vertrouwen dat de bevolking in artsen moet kunnen hebben”, meent Huurman.

Communicatie.
In een brief ontkent de VMSC echter dat het aan de vereniging lag, dat de communicatie met de Inspectie is lamgelegd. “Met uw gang naar het OM op 11 maart heeft u feitelijk de deur voor een verdere samenwerking tussen de Inspectie en de VMSC dichtgeslagen”, schreef de VMSC in een brief aan Huurman.

2 reacties op “Stop maagverkleiningsoperaties zes maanden verlengd”

  1. Huurman moet blijven, ook al is het een makamba. Als Huurman de hielen heeft gelicht dan heeft men weer vrij spel.
    De gewone man wordt de dupe, de PS stemmer dus. Nos Por Mes werkt niet in dit geval vanwege de vriendjespolitiek

  2. Huurman zal nog gemist worden door Curaçaose patiënten.