• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) heeft maandag Kamervragen beantwoord over hulp van Nederland bij de herfinanciering van de Staatsschuld van Aruba. Kamerlid Andre Bosman (VVD) wil weten waarom Nederland bereid is zich in te schrijven voor leningen ten behoeve van de Arubaanse Staatsschuld.

Plasterk zegt dat met Aruba in 2011 is afgesproken dat de mogelijkheden tot een lopende inschrijving worden onderzocht. Het gaat hier om obligatieleningen. “Nederland zal de mogelijkheden voor een door Aruba gevraagde inschrijving (laten) beoordelen op in het Koninkrijk en internationaal gehanteerde criteria van houdbare overheidsfinanciën en terugbetalingcapaciteit. Nederland behoudt zich bij het niet voldoen aan deze criteria het recht om niet in te schrijven.”

Stabiel
Bosman wil ook van de minister weten of Plasterk Aruba op dit moment financieel stabiel acht. Hierop antwoord Plasterk dat Aruba zelf verantwoordelijk is voor de financiële stabiliteit. “De Arubaanse regering heeft richting Nederland aangegeven begrotingsregels in de Staatsregeling te verankeren en een College van Advies in te stellen dat zal toezien op de naleving van deze regels”, zegt Plasterk. “Dit kan bijdragen aan beter begrotingsbeheer.”

Toezicht
Waarom valt Aruba niet onder het toezicht van het College Financieel Toezicht?”, vraagt Bosman. Minister Plasterk zegt daarop dat het eiland sinds 1986, na het verwerven van de Status Aparte, een land binnen het Koninkrijk is. “Sindsdien is Aruba financieel zelfstandig zonder een beroep te hebben gedaan op een traject tot schuldsanering, zoals het geval was bij het voormalige land Nederlandse Antillen teneinde voor de nieuwe landen een gezonde financiële startpositie te creëren. Het land Aruba kent daarmee geen toezichtarrangement zoals geldt voor Curaçao en Sint-Maarten. Ik wil de komende tijd samen met Aruba bekijken hoe we de beoordeling vanuit Nederland van een inschrijving op een openbare aanbieding precies gaan vormgeven”, aldus minister Plasterk.

Beantwoording Kamervragen Over Leningen Aruba

1 reactie op “Plasterk beantwoordt Kamervragen Staatsschuld Aruba”

  1. Aruba heeft niet om geld gevraagd. Dat is pas souverein. Dan heb je een andere relatie met elkaar. Aruba schopt ook niet naar Nederland zoals Wiels en Asjes c.s.