• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag reageert Caroline Fiévez, deken van de Orde van Advocaten, op een ingezonden brief over gratis of goedkope rechtshulp.

Ene Karel, niet te verwarren met de bekende advocaat met dezelfde voornaam, maakt zich zorgen over gratis rechtskundige bijstand. Terecht. Ook zij die niet of weinig vermogend zijn, hebben hier recht op. Karel vreest dat het voorontwerp Advocatenlandsverordening zoals dat op 15 maart jongstleden door de Orde van Advocaten aan de minister van justitie is aangeboden, een einde maakt aan het bestaan van gratis of goedkope juridische adviseurs en daarmee aan het recht op gratis of goedkope rechtsbijstand. Het voorontwerp laat de arme man in de steek en dat keurt de heer Wiels vast niet goed, aldus deze Karel.

Die zorgen zijn echter onnodig. Het voorontwerp maakt geen einde aan het verlenen van diensten door juridische adviseurs. Een ieder mag naar vrije keus, betaald of onbetaald, juridische diensten verlenen. Daaraan staat het voorontwerp niet in de weg. Beroepsgemachtigden die op het moment dat de nieuwe wet zou ingaan bij het Gemeenschappelijk Hof als zodanig zijn toegelaten, blijven ook daarna als zodanig toegelaten. In persoon, dus zonder advocaat, mag men nog steeds blijven procederen. Evenmin wordt getornd aan het recht op kosteloze rechtsbijstand voor min- of onvermogenden. Dit recht volgt uit het landsbesluit Kosteloze Rechtskundige Bijstand. Ingevolge dat landsbesluit wordt kosteloze bijstand verleend door advocaten.

Wie als advocaat mag optreden, bepaalt de Advocatenlandsverordening. De huidige Advocatenlandsverordening stamt uit 1959 en is toe aan vernieuwing. Het voorontwerp verplicht de Orde van Advocaten een opleiding te verzorgen voor beginnende advocaten. De huidige wet stelt die verplichting niet. Ook biedt de nieuwe wet de mogelijkheid eisen te stellen aan permanente opleiding van ervaren advocaten. Onder de huidige wet bestaat die verplichting tot permanente opleiding niet.

Alle advocaten, van grote, kleine en van eenmanskantoren, dienen in de toekomst aan de (bij wet) gestelde kwaliteitseisen te voldoen. Kortom de nieuwe Advocatenlandsverordening zorgt dat iedere advocaat aan zijn cliënten een bepaalde kwaliteit biedt. Dat maakt dat ook de arme man met recht op kosteloze rechtskundige bijstand, wordt bijgestaan door een advocaat die aan bepaalde kwaliteiten voldoet. Gelijkheid voor iedereen. Dat keurt de heer Wiels vast en zeker goed.

1 reactie op “Ingezonden: Gratis rechtshulp blijft”

  1. Helder.
    En een goede zaak.