• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – PAR-Statenlid Omayra Leeflang heeft voorgesteld de onroerendezaakbelasting, ofwel grondbelasting, af te schaffen. In plaats daarvan wil zij de belasting op casino’s, winstbelasting en accijns op alcohol en tabak verhogen.

 
Volgens artikel 25.2 van de grondwet moet de regering voldoende woongelegenheid op Curaçao bevorderen. Leeflang wijst hier op het feit dat de regering de grondwet overtreedt als het daadwerkelijk de onroerendezaakbelasting gaat verhogen. “Het kan mensen ontmoedigen aan hun huis te bouwen en zelfs leiden tot de verkoop van een huis omdat mensen het verhoogde belastingtarief niet meer kunnen betalen”, aldus Leeflang.

Voorbeeld
Leeflang geeft hierbij het volgende voorbeeld:  “Over een huis met een waarde van 250.000 gulden, moet men 862,50 gulden belasting betalen. Na de verhoging loopt dit op tot 1000 gulden.”

Voorstel
“Daarom heb ik tijdens de behandeling van het wetsvoorstel over de verhoging van de onroerendezaakbelasting voorgesteld dit geheel af te schaffen. Daarmee bevordert de regering de huizenbouw en daarmee de economische groei, met name de bouwsector”, stelt Leeflang. “Met betrekking tot het financiële probleem dat de regering schepte over 2010-2012, van een surplus van 50 miljoen naar een tekort van 163 miljoen, heb ik het voorstel gedaan om de belasting op casino’s, winstbelasting en accijns op alcohol en tabak te verhogen.”

32 reacties op “Leeflang: schaf de grondbelasting af”

 1. laten we nu eerst de waarde van alle objecten vaststellen, veel weet de regering al omdat er een census is geweest

 2. Curaçao heeft de nood haar financiële zaken op orde te brengen en te houden. Ieder samenleving is verplicht dat te doen en doet het. Politieke stromingen van gedachten richting het land, ( Curaçao) lees het volk, hebben geen prioriteiten wanneer er ten gunste van het totaal maatregelen getroffen moeten worden. Laten wij onze internationale leeshulpen (brillen, lenzen etc. ) opzetten en trachten tot financiële hulpstelligen te komen
  ten gunste van ons land. Voorbeelden? , Ierland, Portugal, Spanje, Italië, Cyprus, Slovenië, de V.S., kortom alle landen treffen saneringsmaatregelen. Waarom wij niet? Moeten wij bij die landen en het I.M.F. aan de deurbel trekken. Moeten wij bij Duitsland, Nederland aanbellen? Geheid dat zij met voor hen geldende voorstellen tot sanering aandraven. Zie toezicht “Overheidsfinanciën” door Nederland. De Antillen horen toch bij de euro landen?

 3. Onze schatkist heeft met dank aan Schotte en Wiels geld nodig, zo veel is wel duidelijk. Waar haal je het vandaan? Wat heeft de verlaagde winstbelasting direct of indirect de schatkist opgeleverd? Hebben economen in West-Europa het dan zo mis? Daar worden de middeninkomens al eeuwen gepakt, want dat is de grootste groep. Wat zijn de melkkoeien: accijns op benzine.,rookwaren en alcohol, verhoging BTW, verhoging verkeersboetes, de auto etc. Boetes worden ge-ind en zijn een belangrijke post op de Nederlandse begroting. Het geld ligt op straat en regering wil niet bukken om het op te rapen. Ik denk, dat iedereen wel voorbeelden kan noemen van gelden, die de regering laat liggen en van uitgaven, die nooit gedaan hadden mogen worden. Niet de 80 miljoen van henki, maar wat levert de OZB EXTRA op boven de reeds bestaande inkomsten van grondbelasting? Peanuts en stop met differentieren. Allemaal kruidenierswerk en laat de regering als rolmodel nu eens eindelijk in eigen huis de topsalarissen flink verlagen.

 4. @LaStiwz

  Ik roep niet zomaar ik spreek, sorry, uit praktijdervaring.
  Ga informeren bij de verhuisbedrijven en dan met name de grote op het eiland.
  Kijk naar het enorme aantal huizen die leeg staan, executoriale verkopen welke wekelijks meer dan 8 betreft (even navragen bij het kadaster zou je al verder helpen). En tot slot bekijk de bestanden van de meer dan 80 makelaars op het eiland.

  We gaan hardhollend achteruit, net als begin 90..

 5. en als aanvulling op 2 henki
  waarom worden pastoren en dominees door het ministerie van financien betaald???????
  als j etoch mensen hun waanbeelden wilt financieren, subsidieer dan de capriles kliniek.
  of zet juist geen accijns op bedwelmende middelen!

 6. al di evoorstellen van heren en dame spolitici zijn populistisch.
  waarom niet terugdraaien naar 20120; minder OB en meer Winstbelasting.
  dat is pas echt opkomen voor het arme volk

 7. Zo zie je maar dat de PAR een prartij voor de rijken is.
  Maak alles maar vrij, wij gaan liever bedelen in Holland.
  Laat de Nederlandse belastingbetaler maar alles voor ons betalen, niet PAR?

  Ben benieuwd wat Nederland hiervan vindt. Leven als God in Frankrijk op Curacao en ondertussen de Nederlandse belastingbetaler voor de kosten laten opdraaien.
  Bahh

 8. Registreer eerst maar eens alle “niet bestaande” (verhuurde) huizen (soms meerdere op een perceel!) , gewoon zonder waardebepaling of wat dan ook, waar eigenaren vele duizenden guldens per maand HUUR ZWART in de zak steken!! Bewoners kunnen zich ook nog eens niet in het bevolkingsregister inschrijven!! Maar verdrink verder niet in alle regeltjes, percentages of wat dan ook op dit KLEINE eilandje!

 9. Mevr Leeflang is ala Wiels goed bezig maar dan niet echt he,

  volgens de census hebben we

  Woningen
  Het aantal bewoonde woningen bedroeg 54.500. Het aantal onbewoonde of overige woningen was 10.239. Hieronder vallen onbewoonde woningen (49,7 procent), nieuwe nog onbewoonde huizen (9,8 procent), vakantiewoningen (16,8 procent), in aanbouw zijnde woningen (18,1 procent) en woningen die bewoond worden door personen die tijdelijk verblijven op het eiland (5,6 procent).

  als we nu er vanuit gaan dat er nog genoeg andere percelen zijn die niet bebouwd zijn
  op diverse percelen wel 3 woningen staan maar alleen het eerste huis word belast.
  dan mag je aannemen dat we op zo ongeveer 80.000 objecten hebben op ons mooie eiland.
  simpele rekensom 80.000 huizen x 1000, 00= 80 miljoen gulden.
  daarvoor moeten we heel veel roken en drinken. Het verhogen van accijns op alcohol en tabak zal nooit de opbrengsten geven, want laten we eerlijk zijn als we nu al de cocaine en wapens niet tegen kunnen houden zal het dan wel lukken om de drank en tabak tegen te houden

 10. Jamaloodin betaalt volgens de krant zijn belastingen niet , Wilsoe evenmin (grote schulden) bij Schotte schort er ook het e.e.a. aan ,net zoals bij nog veel meer politici
  Ik zie deze mensen als rolmodellen. Dus ik betaal ook niks ! Basta.

 11. Verder moet er uiteraard een goed bestand zijn om de betrokkenen te kunnen belasten, de OZB is ook goed om fraude tegen te gaan. Misschien kunnen we wel met terugwerkende kracht gelden terug vorderen bij mensen die al jaren geen belasting hebben betaald en toch een bezit hebben van enkele tonnen in de vorm van een huis.
  Zeg niet dat alle huizen en bewoners niet eerlijk aan hun huis zijn gekomen maar af en toe vraag je je wel af waar betalen ze het van, helemaal als ze aan de eind van de maand hun onderstand ophalen.
  we kunnen eindelijk diverse geldstromen in de kaart brengen en alsnog beslag leggen of vorderingen opleggen niet alleen voor de OZB, maar voor de inkomsten belasting, SVB enz

 12. ik eb er geen enkel probleem mee dat iedereen OZB betaald, ik vind dat iedereen moet betalen, dus ook de kerken en andere betrokkenen. Scheiding tussen kerk en staat

 13. @Buchi-juan pia fini..Beetje cryptisch?

 14. @ Zorro
  >> “De winstbelasting mag van mij alsnog omhoog, want die is door “genie” Jamaloodin te flink verlaagd.” <<

  Beste Zorro, het spijt me zeer maar dat zie je hartstikke verkeerd. Door de bollebozen van het IMF en OECD is becijferd dat juist belastingen op winst en uit kapitaal veruit het meest remmend zijn voor economische groei. En laat nou Curacao die nou juist bovengemiddeld hoog hebben staan op het huidige tarief.

  Wereldwijd is de tendens om WB en andere directe belastingen juist te drukken omdat ze zo funest zijn voor de economie en werkgelegenheid.

  Komt nog bij dat Curacao al helemaal niet competitief is qua aantrekkelijkheid voor hoogopgeleiden en hoogverdienenden die de broodnodige extra banen zouden kunnen creëren op onze baranka.

  Bron: "KPMG’s Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2012"
  …vanaf pagina 8 (Google 'm maar)
  Iemand die potentieel $100k zou kunnen beuren op Curacao betaalt meer directe belastingen+sociale premies dan *zelfs Nederland!* (Cur. plaats 7, NL plaats 12)

  Een land als Nederland, met z'n sterk ontwikkelde infrastructuur en vlucht-connecties naar de hele wereld, belastingverdragen, hoogopgeleide workforce etc. etc. KAN zich tenminste een "hoger" belastingtarief veroorloven omdat internationale bedrijven toch wel komen opdagen. "Je krijgt wat terug voor je afgedragen gelden".
  En dan nóg durven we op Curacao een hoger tarief hanteren dan zelfs NL: 27,5% vs. 25%.
  http://www.kpmg.com/global/en/services/tax/tax-tools-and-resources/pages/tax-rates-online.aspx

  En nu, wat de **** krijgt de investeerder/werkgever terug voor de betaalde WB op Curacao? Stank voor dank; de hoogste tarieven water+elektra in het gehele Amerikaanse werelddeel, dure en mondige arbeiders, een uiterst incompetente en onvermurwbare bureaucratie met ditto politici en plenty criminaliteit.

  Op een gegeven moment is de zon en witte stranden niet genoeg om ze hier te houden.
  Curacao is sinds eind jaren-90 gewoon bij de pakken gaan zitten en de rest van ontwikkelingslanden zijn ons in sneltreinvaart voorbij gestreefd.

 15. De villa’s die illegaal gebouwd zijn, betalen die wel belasting?

 16. @Els Langenfeld:

  Waarom ga je niet een kijkje nemen op Cuba? Waar je helemaal geen rijke of middenklasse meer hebt! Alleen armoede heerst daar. Waarom moeten de rijken, pardon: waarom moet uberhaupt iemand gedwongen worden om voor iemand anders te betalen? Geef de armen de kans om ook rijk te worden. Om ook te streven naar een huis van 1 mln! Laat de rijken én de armen rijker worden. Jouw methode houdt de armen arm en jaagt de rijken weg! Heeft de geschiedenis je niets geleerd?

 17. @ G. Maduro. maar ja dat vinden de PAR kapitalisten weer niet leuk en willen alles op de lagere inkomens verhalen

  Jaja, het imago van de PAR blijft bij sommigen moeilijk te veranderen. Het wordt zo’n zooitje met al die differentiaties, als het al lukt om het zonder problemen en meer kosten in te voeren. De belastingdienst lukt het al niet om een simpele aangifte, waaop n.b. betaald moet worden, na een jaar klaar te hebben.

 18. @ els langenfeld. waarbij de rijken die zich de mooiste plekjes kunnen veroorloven meebetalen aan huisvesting voor de onderlaag/volkswoningen.

  Naar mijn beste weten is dit al bij diverse bouwprojecten het geval (geweest), maar waarschijnlijk nog niet echt in een consequent beleid vervat.

 19. De OZB komt er toch, maar pas bij een waarde van 350.000 naf en meer. Voor minder blijft de grondbelasting dus ik val buiten de prijzen en hoef niet meer voor drank en tabak te betalen. De winstbelasting mag van mij alsnog omhoog, want die is door “genie” Jamaloodin te flink verlaagd.

 20. mevr leeflang, kan u eens concreet worden ipv populair wat roepen.. met hoeveel moet een pakje sigaretten duurder worden en/of alcohol. hoeveel gaat de WB omhoog en heeft u nagedacht over de belemmering van de economie daarvan.
  roepen dat een belasting niet nodig is, is altijd leuk, maar hoe compenseren. ZOiets kan alleen maar budget neutral.

  Wat betreft de rest van de commentaren.. Ik vind het prima dat duurdere huizen meer belast worden en goedkope minder. zo hoort het te zijn.. maar ja dat vinden de PAR kapitalisten weer niet leuk en willen alles op de lagere inkomens verhalen

 21. Jo, op 15-04-2013 om 14:55 schreef:

  …….. Er vertrekken meer mensen dan er terugkomen

  @ Jo: niet zo maar wat roeptoeteren Jo. De bevolking groeit en er immigreren ((terug-)komen) er meer dan er emigreren (vertrekken). Zie de cijfers van het CBS.

  Totale bevolking:
  2008 140.794
  2009 141.765
  2010 142.180
  2011 150.563
  2012 151.339

  Immigr Emigr
  2007 5726 4170
  2008 5212 4646
  2009 4640 4698
  2010 4910 4644
  2011 5276 4900
  2012 5100 4950

  Bron CBS.AN

 22. @Zorro: Je bent MASTER. In een informeel economie zoals de onze van uistek is kunnen we alleenmaar met indirecte belastingen werken. Iedereen weert belastingen, en het apparaat zelf kost veel geld om controle te doen. Nu draagt alleen gij met een baan iedereen in de samenleving, dat is VERY UNFAIR.

 23. mevr. Leeflang is erg geliefd op versgeperst. iedere week een ingezonden brief, heel leuk en aardig. maar ik zou heel graag eens de mening van mw.Leeflang willen vernemen over de makamba tokkie elite op Cu. is mw. Leeflang het eens met die lieden dat ze nu niet meer ergens in afrika met een botje door haar neus en een rieten rok hoeft rond te huppelen?

 24. @ titanic. Mostert na de maaltijd mevrouw Leeflang.

  Hier kan ik geen kaas van maken noch met noch zonder mosterd. Er is immers nog geen wet aangenomen. Kan je je nader verklaren? De RvA heeft ook zo zijn bedenkingen evenals bij het gratis onderwijs, maar de politiek luistert slecht.

 25. slecht plan. de mensen die zich een huis van 250.000 gulden kunnen veroorloven, kunnen ook die verhoging van 150 gulden wel dragen. veel beter is om eens met goed beleid te komen waarbij de rijken die zich de mooiste plekjes kunnen veroorloven meebetalen aan huisvesting voor de onderlaag/volkswoningen. Dit hoeft niet via de grondbelasting maar kan ook via een toeslag op de grondprijs die de ontwikkelaar betaalt en doorberekent aan de koper.

 26. Mostert na de maaltijd mevrouw Leeflang.

 27. Een net zo goed plan als om de wegenbelasting in de brandstofprijs te verdisconteren. Een verhoogde OZB zal een hausse aan bezwaarschriften opleveren en vergeet niet om opschorting van de betaling te vragen, want het antwoord zal heel lang duren. Rosaria en consorte zal het voorstel van Leeflang ver boven de pet gaan en dus gaat het niet door.

 28. In vele landen worden langzaam maar zeker de indirecte belastingen verhoogd en de directe belastingen verlaagd. Dat laatste is b.v. gunstig voor de werkgelegenheid indien de loonheffingen omlaag gaan. Dat creeërt arbeidsplaatsen. Het eerste zorgt er voor dat de vele vakantiegangers die Curacao jaarlijks ontvangt mee betalen voor het “gebruik”van het land, infrastructuur-verllichting-en alle andere publieke voorzieningen waar zij ook gebruik van maken- door het betalen van meer indirecte belasting op drank. casino’s ,sigaretten etc.
  Heel goed voorstel van mevrouw Leeflang. Nog afgezien dat de belastingheffings-infrastructuur op Curacao niet op dat niveau is dat een directe heffing van ozb een succes zal worden. Vele wel bestaande belastingen worden nu al niet geheven dan wel geïnd.

 29. Bravo! Elke afschaffing van belastingen is een zegen. Danki Dios. Ik hoop dat er naar mevrouw Leeflang wordt geluisterd.

 30. Goed voorstel en beter uitvoerbaar! De RvA voorspelt al uitvoeringsproblemen.

  De RvA vraagt zich bijvoorbeeld af of de belastingdienst in staat is tijdig alle onroerende zaken van het eiland (met de juiste waarde) in de bestanden te krijgen. De huidige bestanden zijn zeker onvolledig (weet ik ook uit eigen ervaring..). Uit de memorie van toelichting heeft de Raad niet kunnen opmaken hoe deze gegevens verzameld en geregistreerd zullen worden en waar zij opgeslagen zullen worden. Dat moet “nog even” worden geregeld?

  Als de aanslagen eenmaal zijn gemaakt -stel dat het allemaal op tijd lukt- dan voorziet ook de RvA een toename van bezwaar en beroepsprocedures. Zijn er genoeg mensen om dat allemaal af te handelen? Als er tijdig een voorlichting op gang komt waarbij iedereen weet wat hij kan verwachten dan is dat wel zo aardig naar de burger…

  Over de waarderingsregels voor de belastinggrondslag is de Raad ook erg kritisch. Ze voorspelt dat deze in de praktijk zullen leiden tot veel misverstanden en procedures omdat “alle inputvariabelen betwistbaar zijn” Oeps.. De Raad geeft een lesje in goed bestuur mee en schrijft “Een gouden regel bij belastingheffing is namelijk dat de grondslag ervan, in dit geval de waardebepaling van het onroerend goed, begrijpelijk moet zijn voor de belastingplichtige”….

  Inderdaad dus beter om andere belastingen aan te pakken. Nu eens kijken of deze coalitie constructief kan omgaan met een voorstel van de oppositie…

 31. Het plan van Leeflang is ook eerlijker voor de minderheid hier op Curacao die uberhaupt grondbelasting betaalt! Het verhogen van accijns op alcohol en tabak zal echter leiden tot (nog) meer criminaliteit.

 32. Helemaal eens met Leefland, daarbij genomen is het ontzettend moeilijk uit te gaan vd marktwaarde gezien het hoge aantal executoriale verkopen, het niet verkopen van bestaande huizen. Er staat ontzettend veel te koop, te huur (dit laatste omdat men de huizen niet kwijtraakt).
  Het is onmogelijk een marktwaarde vast te stellen momenteel. gezien de onduidelijkheid. Er vertrekken veel mensen om hun moverende redenen. Dit kan iedereen navragen bij de verhuisbedrijve o.a. bij de grote verhuizer aan de Caracasbaaiweg.. Er vertrekken meer mensen dan er terugkomen.