• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag luidt de Onafhankelijke Juristen Vereniging de noodklok over gratis rechtshulp.

 
Het is al duur om een rechtzaak aan te spannen tegen een andere persoon of bedrijf in civiele zaken door de hoge griffiekosten, documenten en nog veel meer. Gelukkig hebben mensen altijd de keuze gehad om gratis juridische hulp te krijgen van rechtswinkels of andere juridische kantoren die tegen een laag bedrag (of gratis) juridische hulp verlenen. Volgens Curaçaose praktijk en wetgeving hoef je geen advocaat te zijn om een persoon in een civiele zaak te kunnen vertegenwoordigen. Curaçao kent zelfs geen verplichte procesvertegenwoordiging.

Maar door jaloezie van advocatenkantoren met grote namen, zullen ze met behulp van advocaten en tegelijkertijd minister Navarro een einde maken aan gratis of goedkope juridische kantoren en rechtswinkels. Zo stelt de Orde van Advocaten nu dat een persoon pas aan een ander juridische hulp kan verlenen in en buiten rechte als die een voltooide rechtenopleiding heeft, beëdigd is en diverse certificaten met toestemming van de Orde van Advocaten zelf.

De gratis juridische hulp bij civiele zaken wordt daardoor bedreigd! In hoeverre zal Helmin Wiels dit toestaan? Het is vreemd dat een minister van zijn kabinet een plan bedenkt dat arme mensen in de steek laat wanneer ze gratis of goedkoop juridische hulp zoeken.

Waar is de democratie gebleven? Waarom wordt aan juristen en toekomstige juristen (rechtenstudenten) niet gevraagd of ze het eens zijn met de plannen van de minister? Waarschijnlijk zouden ze allemaal nee zeggen tegen de nieuwe plannen van de Raad van Orde van Advocaten.

4 reacties op “Ingezonden: Gratis rechtshulp bedreigd”

 1. @Karel Frielink: De belangrijkste redenen voor een nieuwe wet zijn kwaliteitsverbetering en kwaliteitshandhaving.

  kwaliteitsverbetering en kwaliteitshandhaving lijkt me niet belangrijker dan de mogelijkheden van toegankelijkheid voor minvermogenden tot de rechtsgang. Niet in een staat waar politie en OM tot op heden faalt haar burgers te beschermen. Zeker op het vlak van financiele straf delicten (fraude, verduistering, oplichting).

  Mijns inziens is de kwaliteit van de advocatuur op Curacao best ok. Als mensen dan toch kiezen voor iemand die bv jurist is, ipv advocaat of mij betreft de buurman is dat meestens omdat de gewonen burger een advocaat niet kan betalen. Hier mist dus mijns inziens een stukje balans. Ten voordele van de advocatuur, maar ten koste van minvermogenden.

 2. Hetgeen de Onafhankelijke Juristen Vereniging stelt is niet juist. Er circuleert een voorontwerp van een nieuwe Advocatenlandsverordening. In het voorontwerp is vastgelegd dat alleen advocaten als professioneel gemachtigden of raadslieden in burgerlijke zaken, administratiefrechtelijke zaken en strafzaken kunnen optreden. De rechter kan voor een bepaalde zaak personen die geen advocaat zijn als gemachtigde in die zaak toelaten. De toelating geldt dan alleen voor de zaak waarin dat is toegestaan. Burgers en bedrijven die zelf willen procederen kunnen dat ook onder de nieuwe wet blijven doen. Ook kunnen zij zich door niet-advocaten laten adviseren. Daaraan verandert de nieuwe wet dus niets. Als iemand gratis rechtshulp wil aanbieden kan dat dus ook als de nieuwe wet van kracht is.

  Voor advocaten gelden bij de beroepsuitoefening de kernwaarden onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Voor advocaten gelden gedragsregels en ingeval van klachten over het functioneren van een advocaat kan de tuchtrechter worden ingeschakeld. Voor advocaten geldt ook dat eisen aan de (voor)opleiding worden gesteld. Voorts maakt de nieuwe wet het mogelijk dat de Orde de kwaliteit van haar leden waarborgt door permanente opleiding verplicht te stellen. De huidige wetgeving biedt niet de mogelijkheid advocaten ook na hun afstuderen terug naar de schoolbanken te sturen.

  Het doel van de wet is om zogeheten beroepsgemachtigden uit te bannen. Dat zijn mensen die beroepsmatig werkzaamheden verrichten gelijk aan die van een advocaat, maar voor wie geen opleidingseisen gelden en die ook niet aan gedragsregels en tuchtrecht zijn onderworpen. Zij hoeven ook niet de eed of de belofte af te leggen. Er bestaat dus geen behoorlijke controle op de wijze waarop zij functioneren. Er zijn ook gevallen bekend van beroepsgemachtigden die eerst als advocaat werkzaam waren, maar als zodanig zijn gestopt juist om aan de toepassing van het gedragsrecht en het tuchtrecht te ontsnappen. Dat is een slechte zaak.

  Voorts is in het voorontwerp vastgelegd dat zaakwaarnemers aan het advocatentuchtrecht worden onderworpen. Zaakwaarnemers zijn personen die hun beroep maken van het in rechte bijstaan van personen zonder advocaat te zijn. Deze bevoegdheid bestaat alleen indien de betrokkene is ingeschreven bij de griffie van het gerecht in eerste aanleg van het eiland waar hij woonachtig is. Op dit moment geldt in Curaçao dat zaakwaarnemers alleen mogen optreden in zaken met een financieel belang van maximaal 10.000 gulden en in ontruimingszaken. Nieuwe zaakwaarnemers worden niet meer toegelaten. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ook een deurwaarder als procesvertegenwoordiger mag optreden in zaken waar de vordering een geldsom betreft van niet meer dan 10.000 gulden.

  Dat hier sprake zou zijn van “jaloezie van advocatenkantoren met grote namen” doet wat lachwekkend aan. Die jaloezie is er in het geheel niet. Concurrentie-overwegingen hebben ook in het geheel geen rol gespeeld. Ik was nauw bij het voorontwerp van de nieuwe wet betrokken. De belangrijkste redenen voor een nieuwe wet zijn kwaliteitsverbetering en kwaliteitshandhaving.

 3. Waar is dat bericht van de orde van advocaten gepubliceerd?

 4. Een probleem, dat in Nederland ook speelt (daar zal de eigen bijdrage omhoog gaan), is dat de toewijzing van “gratis” rechtshulp te gemakkelijk gaat en veel processen om eigenlijk niets gevoerd worden. De Raden voor Rechtsbijstand bekijken de aanvraag marginaal en wordt er op de blauwe ogen van de advocaat afgegaan, terwijl bekend is dat deze beroepsgroep ook rotte appels kent en $-tekens in de ogen heeft. In Nederland moet je vertegenwoordigd zijn door procureur bij de Arrondissementsrechtbank.