• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) heeft gisteren een reactie gestuurd naar de Tweede Kamer over de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) dat op 8 maart is getekend. Een van de afspraken is de mogelijkheid te bekijken voor een optimale gezondheidszorg in het Koninkrijk.

De minister laat weten dat werkgroepen met betrekking tot onderwijs, energie en vervoer in het Caribisch gebied de nodige voorbereidingen treffen om een reactie te kunnen voorleggen aan de regeringen van de landen. Voor de reactie op de overige afspraken, met name die betrekking hebben op gezondheidszorg en jeugd-en jongerenbeleid, heeft Plasterk minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) benaderd.

Gezondheidszorg
In de brief gaat Plasterk in op de gezondheidszorg en niet op het jeugd- en jongerenbeleid. Dit komt doordat hij van Schippers nog geen reactie hierover heeft ontvangen. “U wordt echter daarover door mijn ambtgenoot van VWS zo spoedig mogelijk en rechtstreeks geïnformeerd.” De minister schrijft over de gedane  voorstellen om tot een samenwerking te komen voor een optimale gezondheidszorg in het Koninkrijk. Plasterk vindt wel dat de landen zelf verantwoordelijk zijn voor medische specialisaties, met name voor private instellingen. “Het is dus zeer de vraag in hoeverre de landsregeringen hierover gaan. Dit speelt momenteel in Sint Maarten met het SMMC en ook in Curaçao met het SEHOS. Deze instellingen zijn ingebed in de verschillende zorgverzekerings-systemen van de landen. Die geven de randvoorwaarden en de financiële ruimte voor de ziekenhuizen en medische specialismen. Deze systemen zijn momenteel in grote mate aan verandering onderhevig in Sint Maarten en Curaçao.”

Samenwerking
De minister zegt ook dat het ministerie van VWS meerdere malen desgewenst beleidsondersteuning aan Curaçao heeft aangeboden. “VWS is van mening dat samenwerking tussen landen op dit vlak wel door het beleid van de desbetreffende landen kan worden bevorderd, maar dat verdere ontwikkeling op dit gebied geheel afhankelijk is van de lokale situatie per ziekenhuis, per land. De invloed van beleid hierin is dus beperkt door de ruimte die verschillende zorgstelsels en de private instellingen geven. De conclusie is daarom dat samenwerking alleen een succes kan worden, als de landen eerst het beleidsterrein volksgezondheid intern enigszins op orde hebben om tot onderlinge afspraken te kunnen komen.

Geschillenregeling
Daarnaast kaart Plasterk aan dat naar aanleiding van de aangenomen motie Yrausquin/Herdé in 2010, de Koninkrijksconferentie 2011 een werkgroep geschillenbeslechting heeft ingesteld. “Ik kan u mededelen dat de werkzaamheden van de werkgroep aan de orde zullen komen in de Koninkrijksconferentie, ditmaal georganiseerd door Aruba.” De conferentie vindt in de tweede week van juni plaats op Aruba.

Kamerbrief Over Afsprakenlijst Van Interparlementair Koninkrijksoverleg

2 reacties op “Plasterk reageert op afsprakenlijst IPKO”

 1. Nederland heeft geen vertrouwen in een nieuw politiek kabinet na de dramatische periode van Schotte en dat weegt zwaar.

 2. Veel tekst om te zeggen dat…
  1. Er geen geld uit NL komt.
  2. Ieder land zelf orde op zaken moet stellen en het een zootje is.
  3. Bij samenwerken bij uitzendingen NL op het geld kan wachten. Dus doen we ook niet.
  4. Advies willen jullie toch ook niet, dus….

  Naar NL gebruik verpakt in veel tekst die de indruk moet wekken dat er zwaar over is nagedacht…jawel…