• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Het College financieel toezicht (Cft) is van oordeel dat de begroting 2013 van Curaçao op dit moment voldoet aan de normen uit de Rijkswet financieel toezicht. In het oordeel zijn een aantal factoren meegewogen, waaronder de aanwijzing. Dat maakt het Cft vandaag bekend middels een persbericht.

Het Cft concludeert dat in belangrijke mate tegemoet is gekomen aan de aanwijzing, maar nog niet volledig. Aan vier van de zes onderdelen is voldaan. Over de dekking van tekorten uit voorgaande jaren is een afspraak met de regering gemaakt, de vacaturestop blijft gehandhaafd. Er is voldoende vertrouwen ontstaan om het afsluiten van leningen voor investeringen in principe weer mogelijk te maken, mits de in de begroting voorgenomen maatregelen ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden.

Positief advies
Het College financieel toezicht heeft vandaag een positief advies gegeven op de vastgestelde begroting over 2013. Hiermee spreekt het Cft zijn waardering uit over de voortvarendheid en de regie waarmee de regering de afgelopen maanden maatregelen heeft genomen om de uit de hand gelopen overheidsfinanciën weer in het gareel te krijgen. Het Cft is van mening dat met de vastgestelde begroting 2013 voldaan is aan vier van de zes onderdelen van de aanwijzing.

Vacaturestop
Op twee onderdelen van de aanwijzing maakt het Cft een voorbehoud. Dit betreft in eerste instantie het in stand houden van de vacaturestop. Uit de voornemens van de regering om te komen tot een kleinere en een slagvaardige overheid en het aanvullende pakket dat voorbereid wordt om eventuele tegenvallers op te vangen, blijkt dat de oorspronkelijke overwegingen om een vacaturestop in te stellen nog steeds actueel zijn. Dit onderdeel van de aanwijzing zal dan ook van toepassing blijven, met uitzondering van de zogenoemde kritische functies. Zoals september vorig jaar door het Cft en Curaçao is overeengekomen, kunnen deze wel vervuld worden.

Belastingregeling voor het Koninkrijk
Het tweede voorbehoud ziet toe op het vereiste dat tekorten uit de afgelopen jaren volledig en tijdig gecompenseerd worden. Het Cft en Curaçao zijn het niet eens over de hoogte van de bestemmingsreserve die op 10-10-’10 is gevormd uit de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) gelden die Curaçao hier onder andere voor wil inzetten. In goed overleg met de regering van Curaçao is afgesproken dat ten aanzien van dit punt de rapporten van de accountant en de Algemene Rekenkamer over de jaarrekeningen 2010 afgewacht zullen worden.

Leningen
Aangezien het Cft een positief advies gegeven heeft bij de vastgestelde begroting 2013, mag Curaçao in principe weer leningen aangaan voor investeringen. Hiermee kan het beleid, waaronder het groot onderhoud aan scholen en infrastructuur, dat de regering in de begroting heeft opgenomen om de economie een stimulans te geven, in uitvoering worden genomen. Op het moment dat er een concreet leningsverzoek binnenkomt, zal het Cft dit verzoek beoordelen conform de geldende richtlijnen uit de Rijkswet.

Maatregelen
Dit betekent dat de in de begroting voorgenomen maar nog niet geïmplementeerde maatregelen, in het bijzonder de maatregelen op het terrein van belastingen, dan doorgevoerd moeten zijn en eventueel optredende besparingsverliezen en tegenvallers gedekt moeten zijn. Voor een eventuele lening voor een nieuw ziekenhuis komt daar bij dat er sprake moet zijn van een sluitende business case, inclusief de uitvoering van maatregelen die aan de verantwoorde exploitatie van het ziekenhuis ten grondslag liggen.

6 reacties op “Cft: ‘Curaçao voldoet grotendeels aan de aanwijzing’”

 1. Zand in de ogen strooien met leuke plannen en vooruitzichten. Niets nieuws onder de zon.Uitvoeren is een heel ander verhaal. Doen de ambtenaren al mee met de zorgverzekering?? Wat is de besparing dit jaar en de volgende ?? Wat wordt bespaard met de AOV leeftijd verhoging, als we mee nemen dat de werkeloosheid aan de andere kant stijgt ?
  Hoe gaan we bezuinigen in het ambtenaren apparaat, huren van gebouwen enz?
  De huidige regering heeft ook al plannen aangekondigd, maar het is nu muisstil over deze onderwerpen. Op naar het politieke kabinet. Ik hoop niet dat men in Nederland wacht totdat de plannen en beloften door onze bestuurders daadwerkelijk worden uitgevoerd.

 2. Het is duidelijk dat er meer vertrouwen is nu Wiels en Schotte op de achtergrond blijven. Maar echt lekker gaat het nog steeds niet. De volgende donkere wolken lijken achter het goede nieuws verscholen… “citaten uit de recente CFT teksten”.

  “De haalbaarheid van de begroting 2013 is in grote mate afhankelijk van de mogelijkheid om besparingen te realiseren in het overheidsapparaat.”

  Dat zullen de vakbonden niet pikken, want ze staan boven de wet (denken ze) en worden veel-beter-dan-marktconform beloond. Als de afslanking van het ambtenaren apparaat niet lukt…

  “….invoering van de voorgenomen maatregelen noodzakelijk is om te voorkomen dat Curaçao in de loop van 2013 over onvoldoende liquide middelen beschikt om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.”

  Dan gaan we blut…En voor die operationele tekorten kan dus niet worden geleend…!!

  Nog even met dank aan de eerste PS/MFK (Wiles/Schotte) regering die het zo goed voor elkaar had..

  “Wel is inmiddels duidelijk dat 2012 vermoedelijk zal sluiten met een tekort van ruim ANG 80 miljoen.”…

  Ontzettend stom om nu weer met een nieuw “politiek” kabinet te komen die opnieuw kan beginnen….Wanneer zijn er verkiezingen?..

 3. @Juan, vooral op MFK stemmen!

  ,, Ze hebben het weer over begroting maar hoe zit het met de DAADWERKELIJKE UITGAVEN? Is er al een jaarverslag van 2010, 2011 en 2012 met de kosten en uitgaven van de regeringen?

 4. Ah daarom al die kosten verhogingen die ons weer door de strot zijn gedouwd,(met name de benzine prijs) zodat er straks weer lekker kan worden geleend en elkaar weer de jobs en voordeeltjes kunnen worden toegeschoven, dus het roven en stelen gaat gewoon weer door onder andere vlag en andere kleur , maar de schooiers zijn gewoon het zelfde

  Hoezee hoezee met hoera de ondergang in !!!!!

 5. ik ben een bedrijf begonnen in body bags, Ivar is on his way, Elmertje is zijn koffer al het pakken, mochten er makambas een body bag willen kopen laat me weten, nu 6 maanden helft van de prijs

 6. CFT niet zo ongeduldig wat een politiek kabinet komt er aan, Ivar en Helmin komen er aan, de pastechi machine is al weer opgestart, dus de vacature stop wordt zometeen maximaal gestart, nog even wachten met al die positiviteit, de ellende begint weer, niet naief zijn please