• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag een reactie van drs. Michiel Franke op de documentaire ‘Onder Elkaar’.

Ik vind het een kwalijke zaak dat programmamaakster Mildred Roethof (en, op de achtergrond, compagnon Annegré Bosman) in de Cariben opnieuw voor commotie en controverse heeft gezorgd. Dat is namelijk niet de eerste keer. Eerder zagen we in Nederland exact dezelfde commotie rond twee andere producties van haar: Sex Sells (uit 2008) en Losgeslagen Gangstermeisjes (uit 2010).

Deze door Roethof gemaakte filmpjes behoren naar mijn mening tot de riooljournalistiek, gemaakt door een in Nederland controversieel figuur. Overal op internet kun je nalezen hoe met de eerdere filmpjes Sex Sells (uit 2008) en Losgeslagen Gangstermeisjes (uit 2010) Nederlands allochtone groepen (voornamelijk Antillianen en Surinamers) puur voor de aandacht en de sensatie met bestaande stereotypen de grond in werden getrapt. Dit schaamteloze exploiteren van groepen in de samenleving die zich (door dezelfde stereotypen) al minder effectief tegen deze smaad kunnen verdedigen, leidt ertoe dat zij nog minder serieus worden genomen, en daardoor machteloos moeten toezien hoe Roethof, over hun ruggen heen, doodleuk met alle eer en aandacht opstrijkt.

De standaard werkwijze, bij alle drie de producties, is volgens de teleurgestelde geïnterviewden, dat eerst je vertrouwen onder valse voorwendselen (lees: leugens en bedrog) wordt gewonnen. Zo wordt bijvoorbeeld beloofd dat het uiteindelijke filmpje naast de bestaande stereotypen ook vooral de positieve kanten zal laten zien. Uiteraard werken mensen die vaak aan vooroordelen ten prooi vallen hier graag aan mee. Daarnaast wordt toegezegd dat de betrokkenen mogen meewerken aan, en invloed hebben op het montageproces. Ook deze toezegging geeft de nodige rust; je zult tenslotte nog invloed kunnen uitoefenen op hoe jouw verhaal naar buiten wordt gebracht. Dat niets van deze beloften wordt waargemaakt, heeft er in Nederland inmiddels al toe geleid dat Roethof door meerdere groeperingen is uitgekotst.

De reden dat deze vrouw nog steeds ongestraft op kosten van gemeenschapsgeld kan doorgaan met haar gif spuiterij, lijkt te liggen in het gegeven dat de geportretteerde mensen effectief met karaktermoord monddood zijn gemaakt. Na het zien van een door archaïsche, racistische, beledigende, en respectloze stereotypen doorspekt tv-spektakel is het moeilijk om, zonder vooraf goed geïnformeerd te zijn, als kijker spontaan te reageren met een genuanceerde mening. Dat de (meeste) gefilmde betrokkenen het totaal niet eens zijn met het beeld wat er van hen is geschetst, en dit ook duidelijk en volmondig naar voren brengen, verandert niets. Het kwaad is dan al geschied. De eerste reactie van de kijker blijft hangen, en hoezeer er ook moeite wordt gedaan om dit beeld te nuanceren, de mensen in de filmpjes (en de met hen geassocieerde bevolkingsgroepen en buurten zoals bijvoorbeeld de Bijlmer in Amsterdam) zullen nooit meer honderd procent serieus worden genomen.

Het doet af aan de reputatie van de Nederlandse omroep NTR, die zichzelf profileert met typeringen als: “Waardevolle input”, “een duidelijk baken … voor mensen met behoefte aan inzicht in onderwerpen van gisteren, vandaag en morgen – en hun samenhang.”, “ongebonden en onafhankelijke positie biedt en een betrouwbaar houvast”, dat zij zich inlaat met deze overduidelijk negatieve propagandistische agenda. Het wakker maken van slapende honden, het ophitsen van groeperingen tegen elkaar, het belachelijk maken van mensen, vernederingen, en de promotie van discriminatie, hoort duidelijk niet thuis bij een omroep die pretendeert er “Speciaal voor Iedereen” te zijn. Welk belang er hier ook mee wordt gediend, wanneer er angst en haat wordt gezaaid, dan is dat duidelijk niet in het Algemeen Belang.

Dus mensen, laat je alsjeblieft niet uit je evenwicht brengen door opnieuw een zwaar ongenuanceerd en volledig uit zijn verband gerukt verhaal. Dat hoort blijkbaar bij de persoon Mildred Roethof (& co). Zie het eerder als een overtrokken satire van de bestaande stereotypen. Maar daar kunnen we met z’n allen aan werken. Daar hebben we geen ongeïnteresseerde betweter voor nodig die met een lullig vooronderzoekje en een paar daagjes filmen pretendeert de onderstromen in kaart te hebben gebracht. Dat komt niet alleen pretentieus over, maar leidt bovendien tot een zwaar teleurstellend eindresultaat. De geportretteerde Antillianen, Surinamers en Curaçaose Nederlanders zijn echt niet de randdebielen die Roethof heeft gefabriceerd. Ik geloof daarentegen dat alle mensen uit de genoemde filmpjes veel mooier, intelligenter, interessanter en volwassener zijn dan de beelden ons nu willen doen laten geloven. Al is het alleen maar omdat het merendeel uit alle drie de groepen aangeeft zich totaal niet in hun portrettering te herkennen, en er onmiddellijk afstand van heeft genomen. Als het aan hen had gelegen, waren deze producties nooit (op deze manier) uitgezonden.

drs. Michiel Franke

15 reacties op “Ingezonden: ”Onder Elkaar’ is riooljournalistiek’”

 1. @ Trudi Ik ben het goeddeels met je eens, maar ook jij gaat voorbij aan de slavernij in Azie, hoewel je weleens gelijk zou kunnen hebben aangaandde het oordeel wat YDK en Makambas en Nederlanders en Europeanen, etc hebben over de Subsaharale Afrikaanse cultuur en religie: die wordt als minderwaardig gezien en de Aziatische cultuur niet. Wellicht is het daarom dat Aziaten dit slavernijverleden makkelijker verwerkt lijken te hebben. Ook ik heb overigens een negatief oordeel tegenover de Subsaharale Afrikaanse ‘cultuur’. Ik vind die barbaars, achterlijk en vol bijgeloof -gewoon niet iets om trots op te zijn. Ik vind dit oordeel ook terecht en zou een herwaardering of zelfs terugkeer naar Subsaharale-Afrikaanse normen en waarden als een afglijden zien, sorry.

 2. @Pieter,

  Dan mag jij ook wel een uitgesproken mening hebben over de Joden die er niks mee te maken meer hebben… want de 2e wereld oorlog wordt nog erg vaak gebruikt om een slachtofferrol aan te nemen.

  En iets anders… had je het artikel gelezen over 150 jaar in vrijheid dat gevierd/ herdacht wordt door NAAM? Wel een verschil he 400 of 150 jaar… dus first of all.. get your facts right 😉

 3. Mochten de makers van het Nederlandse televisieprogramma ‘Onder elkaar’ de opdracht hebben gehad een product te leveren rond de sociale verhoudingen op Curaçao met het doel hoofdzaken met bijzaken te verwarren, dan zijn ze daarin volledig geslaagd.
  Eenieder valt immers direct en uitsluitend over de karikaturale uitspraken van een aantal Nederlanders ter plaatse. Waarmee zij in een klap anderen, waaronder ook Curaçaoënaars, schijnen vrij te pleiten van het ruimschoots aanwezige gebrek aan empathie, de uitsluiting en discriminatie.
  Wie echter serieus wil zijn ten aanzien van sociale verhoudingen op Curaçao, zowel historische als actuele, zou deze (mis)kleun moeten negeren en zich de volgende vraag moeten stellen: hebben de zo aangeduide ‘patjepeeërs’ niet gewoon uitgesproken wat gemeengoed is, niet alleen onder sommige Nederlanders, maar ook onder sommige Curaçaoënaars?
  De Nederlandse mevrouw in kwestie kan gelijk hebben gehad met haar waarneming dat ze helemaal ‘geantillianiseerd’ is, afhankelijk natuurlijk van de burgers onder wie zij pleegt te verkeren. Het helpt namelijk niemand om, in overeenstemming met de traditionele hypocrisie, te doen alsof er onder en door de rest van de bevolking op Curaçao niet wordt gediscrimineerd. En niet te willen onderkennen dat dit gebeurt vanuit dezelfde soort denkbeelden als die geuit door de in zekere zin naïeve ‘patjepeeërs’: de totale afwijzing en verfoeilijking van Afrika en de zwarte bewoners van Afrika, als excuus en rechtvaardiging voor slavernij, kolonisatie en discriminatie.
  Dit houdt in zowel afwijzing van hun Afrikaanse godsdiensten, culturen en fysieke kenmerken, als uitgaan van vooroordelen ten aanzien van hun menselijke vermogens, en ook die van hun nazaten, in het algemeen. En dat een paar eeuwen lang, nog langer dan 200 jaar Koninkrijk! En dat niet alleen door Nederlanders, maar ook door andere immigranten en door Curaçaoënaars. Dat is de hoofdzaak. De extreme uitspraken van die enkele figuren zijn slechts bijzaak!
  Ik ben echter benieuwd of mijn opmerkingen serieus zullen worden genomen, aangezien het onder ‘weldenkenden’ taboe schijnt te zijn om ten aanzien van dit gegeven zijn observaties, gedachten en meningen vrijelijk te uiten. Ik heb het over het zobenoemde ‘blijven zeuren over slavernij, aannemen van een slachtofferrol, te veel aandacht besteden aan het verleden’, etc.
  Mijns inziens slechts middelen om te proberen de pijnlijke waarheid, de hoofdzaak, te blijven verdoezelen en, ondanks de feiten, de morele overhand te houden, waarop kolonisatie en discriminatie gebaseerd zijn. Maar zonder erkenning van en inzicht in de waarheid, hoe pijnlijk ook, en zonder het handelen vanuit dit inzicht, zijn sociale genezing, verandering en vernieuwing niet mogelijk.
  Trudi Martinus-Guda (cultureel antropoloog),
  Curaçao

 4. @Jackson, Joden die het hebben meegemaakt mogen er best wel over hebben. Volgens mij waren zij ook slachtoffers. Maar er zijn wel eerder jodenvervolgingen geweest en daar hoeven ze niet bij mij beginnen. Ook hoeven van mij ze geen geld gaan eisen of excuses vragen voor iets waar wij niets mee te maken hebben gehad. Die tijd is voorbij!

 5. Kunnen we nu weer in vredesnaam overgaan tot de orde van de dag!? Er is nu wel genoeg over gezegd en geschreven. Het had niet verder moeten gaan dan de brief van John John en de reactie van Pluk Media. Jammer dat Betsy er overheen moest met ook weer een open brief en dan wederom dit gezever. Redactie, volgens mij mág je wat selectiever worden…

 6. Hoe lang blijven we nog door emmeren over deze onzin?
  hebben we niets beters te doen? Kunnen we onze energie niet beter steken in positieve dingen en in opbouwende dingen?

 7. Echt weer een Mildred documentaire antwoord.. WIlde jij niet meewerken aan haar documentaire??

  Vraag aan jou Pieter,…. tot wanneer vind jij het goed dat de Joden de 2e wereld oorlog blijven herdenken en blijven teren op een slachtofferrol bij elke anti Joodse aangelegenheid?

 8. Denk dat Dhr Franken juist wil zeggen: Dat Mildred & Co ongeacht “kleur & afkomst” doelgroepen van maatschappij wil belichten met beloftes dat zij er positief verhaal van gaat maken.
  Waarom geen Sandra Hay of de Westpuntriders Die zich samen met de Curaçaoënaars inzetten voor ouderen en de jeugd op het eiland in de docu???!!!!

  Een Makamba die een lift geeft Een Curaçaoënaar die stopt en helpt een lekke band te verwisselen gebeurt gelukkig nog op Curacao!
  Maar dit zal Mildred & Co worden uitgezonden als zijnde :
  De Makamba heeft een auto en als hij een lekke band mag de Curaçaoënaar hem helpen te verwisselen
  Zo suggestief kan je het uitzenden

  Natuurlijk worden er hele foute uitspraken gedaan waar ze juist op zoek naar waren en ook nog 6 weken over gedaan hebben.

  Het wordt weer tijd om lekker te gaan genieten van het eiland en dit achter ons te laten!

 9. @Jackson, tip leef in het heden! en niet in 400 jaar geleden..

  Ik stuurde ook maar brieven naar frankrijk, duitsland, Engeland en Spanje omdat zij mijn land hadden bezet en mensen uitmoorden.. maar ik kreeg geen antwoord!

 10. Dus de fout ligt bij de journalisten….? En niet bij meneer Pronk en zijn zieke hoofd?

  Voor zover ik weet het is geen soap of met een script opgenomen maar een vertaling van wat ze onder elkaar in de kapsalon elke week zeggen.
  Dus is journalistieke hoogstandje om de werkelijkheid boven water te halen. Ze verdienen een Nobelprijs voor de vrede.

 11. En alsof jij je ook zo druk maakte over die gangstermeisjes…. wordt nu wel genoemd, maar slechts om een indruk te wekken over die Mildred….

  Maar nu de blanken in de schijnwerpers staan, voelt meneer zich wel aangesproken.

  Anyway dat die Mildred sneaky is geloof ik graag, maar hoe je het went of keert dit select groepje is een voorbeeld voor een groot aantal hier op versgeperst….

  Reacties kan je allemaal teruglezen vooral als we het over de slavernij hebben.

 12. Michiel Franke, ja, de makers waren op kijkcijfers en sensatie uit want dat scoort en dat us ze gezien alle reacties uitstekend gelukt. Het is alleen daarom al een prima documentaire.

  Verder begrijp ik alle kritiek niet. Heel Curacao koopt dagelijks massaal de Vigilante,en ook alleen maar om de sensatie en bloederige foto’s. Maar dat wordt dan wel normaal gevonden.

  Om een lang verhaal kort te maken: zolang een volk zich drukker maakt om een onbelangrijke documentaire dan om een door en door corrupte MFK regering moet dat volk iedere dag god danken dat ze nog tot het koninkrijk horen.

 13. Eens temeer wordt bewezen dat je bepaalde Makambas wel uit een Tokkiebuurt kunt halen, maar de Tokkie niet uit die Makambas.

 14. Beste Errie met je opmerking heb je het publiek van deze site perfect gekaraktiseerd. Kort, door de bocht, weinig of niet gefundeerd. ik kom hier nooit meer. goed ingezonden stuk

 15. Pffff wat een verhaal. Kon dat echt niet korter?